Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 55 - 65, 26.12.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, termal otel işletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı (DKK) stratejisinin tercih edilmeme nedenlerinin saptanmasıdır. Araştırma verileri, Türkiye’de faaliyet gösteren ve DKK uygulamayan 42 adet termal otel işletmesinden anket tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda termal otel işletmelerinin DKK tercih etmemesinde etkili olan unsurların işletme kaynaklı ve tedarikçi firma kaynaklı olmak üzere iki temel kategoride toplandığı ve tedarikçi firma kaynaklı nedenlerin daha etkili olduğu saptanmıştır. İşletme kaynaklı nedenler arasında ilgili alanda kontrolü kaybetme riski ve DKK’nın işletme personelinde gelecek kaygısı yaratması ön planda iken, tedarikçilerin istikrarlı olmaması, tedarikçi firma personelinin adaptasyon sorunu yaşaması ve uygun olmayan firma imajı tedarikçi firma kaynaklı nedenlerin temelini oluşturmaktadır. Diğer yandan termal ünitelerin otelin imajını oluşturan ana unsurlar olarak yöneticiler tarafından temel yetenek şeklinde değerlendirildiği ve bu nedenle DKK uygulamasına başvurulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Termal otel işletmelerinde DKK tercih edilmemesi nedenlerinin otelin özellikleri ve yöneticilerin demografik özelliklerine göre farklılaşmaması ise araştırmanın bir diğer önemli sonucudur.

Kaynakça

 • Barrows, C. W. & Giannakopoulos, E. (2006). An Exploratory Study of Outsourcing of Foodservice Operations in Canadian Hotels. Tourism, 54 (4), 375-383.
 • Baytok, A., Soybalı, H. H., & Zorlu, Ö. (2013). Outsourcing in Thermal Hotel Enterprises: The Case of Turkey. Business Management Dynamics, 3 (5), 1-14.
 • Belcourt, M. (2006). Outsourcing - The Benefits and the Risks. Human Resource Management Review, 16, 269-279.
 • Burgess, C. (2007). Is There a Future for Hotel Financial Controllers? Hospitality Management, 26, 161-174.
 • Çavuş, Ş. (2008). Yönetim Teorisinin Tarihsel Gelişimi ve Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Tekniklerine Geçiş. İçinde F. Okumuş & U. Avcı (Ed.) Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, (3-37). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • De Vita, G. & Tekaya, A. (2015). Hotel Outsourcing under Asset Specificity: The Good, the Bad and the Ugly. Tourism Management, 47, 97-106.
 • Embleton, P. R. & Wright, P. C. (1998). A Practical Guide to Successful Outsourcing. Empowerment in Organizations, 6 (3), 94-106.
 • Espino-Rodriguez, T. F. & Gil–Padilla, A. M. (2005). Determinants of Information Systems Outsourcing in Hotels from Resource-Based View: An Empirical Study. International Journal of Tourism Research, 7, 35–47.
 • Espino-Rodriguez, T. F. & Lai, P. C. (2014). Activity Outsourcing and Competitive Strategy in the Hotel Industry. The Moderator Role of Asset Specificity. International Journal of Hospitality Management, 42, 9-19.
 • Espino-Rodriguez, T. F. & Padrón Robaina V. (2004). Outsourcing and Its Impact on Operational Objectives and Performance: A Study of Hotels in the Canary Islands. International Journal of Hospitality Management, 23, 287-306.
 • Espino-Rodriguez, T. F. & Padrón Robaina V. (2005). A Resource-Based View of Outsourcing and Its Implications for Organizational Performance in the Hotel Sector. Tourism Management, 26, 707–721.
 • Espino-Rodriguez, T. F. & Padrón, Robaina V. (2005). The Management Perception of the Strategic Outsourcing of Services: An Empirical Examination in the Hotel Sector. The Service Industries Journal, 25 (5), 689–708.
 • Espino-Rodriguez, T.F., Lai, P.C. & Baum T. (2008). Asset Specificity in Make or Buy Decisions for Service Operations: An Empirical Application in Scottish Hotel Sector. International Journal of Service Industry Management, 19 (1), 111-133.
 • Eymen, E. U. (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi Yayını.
 • Fill, C. & Visser, E. (2000). The Outsourcing Dilemma: A Composite Approach to the Make or Buy Decision. Management Decision, 38 (1), 43-50.
 • Gonzales, R., Llopis, J. & Gasco, J. (2011). What Do We Know about Outsourcing in Hotels? The Service Industries Journal, 31 (10), 1669-1682.
 • Greaver, M. F. (1999). Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York: AMA Publications.
 • Jennings, D. (2002). Strategic Sourcing: Benefits, Problems and a Contextual Model, Management Decision, 40 (1), 26-34.
 • Kakabadse N. & Kakabadse A. (2000). Outsourcing a Paradigm Shift. Journal of Management Development, 19 (8), 670–728.
 • Kakabadse N. & Kakabadse A. (2005). Outsourcing: Current and Future Trends. Thunderbird International Business Review, 47 (2), 183–204.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği (Genişletilmiş 12. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Lam, T. & Han, M. X. J. (2005). A Study of Outsourcing Strategy: A Case Involving the Hotel Industry in Shanghai, China. Hospitality Management, 24, 41-56.
 • Lamminmaki, D. (2003). Outsourcing in the Hotel Industry: A Management Accounting Perspective. (PhD Thesis). Griffith University, Canada.
 • Lamminmaki, D. (2005). Why Do Hotels Outsource? An Investigation Using Asset Specificity. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (6), 516–528.
 • Lamminmaki, D. (2007). Outsourcing in Australian Hotels: A Transaction Cost Economies Perspective. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31 (1), 73-100.
 • Lamminmaki, D. (2011). An Examination of Factors Motivating Hotel Outsourcing. International Journal of Hospitality Management, 30 (4), 963-973.
 • McIvor, R. (2000). A Practical Framework for Understanding the Outsourcing Process. Supply Chain Management: An International Journal, 5 (1), 22-36.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev.: Bulut, G.). İstanbul: MESS Yayınları.
 • Quinn, J.B. & Hilmer, F. G. (1994). Strategic Outsourcing. Sloan Management Review, 35 (4), 43-55.
 • Rodriguez-Diaz, M. & Espino-Rodriguez, T. F. (2006). Developing Relational Capabilities in Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18, (1), 25-41.
 • Sani, A., Dezdar, S. & Ainin, S. (2013). Outsourcing Patterns among Malaysian Hotels. International Journal of Business and Social Science, 4 (9), 133-144.
 • Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wan, C. S. & Su, A. Y. L. (2010). Exploring the Factors Affecting Hotel Outsourcing in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15 (1), 95-107.
 • Yıldız, S. & Demirel, Z. H. (2014). The Benefits, Risks and Effects on Performance of the Outsourcing: A Comparative Study of Seasonal and Permanent Hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 514-521.
 • Yirik, Ş., Erdinç, S. B. & Göçen, S. (2014). Yöneticilerin Gözünden Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Boyutları ve İşletmeye Olan Finansal Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 197-209.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özcan ZORLU
0000-0003-3533-1945


Ali AVAN
0000-0003-4510-3962


Ahmet BAYTOK

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj285538, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {3}, number = {2}, pages = {55 - 65}, title = {Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Zorlu, Özcan and Avan, Ali and Baytok, Ahmet} }
APA Zorlu, Ö. , Avan, A. & Baytok, A. (2016). Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma . Turizm Akademik Dergisi , 3 (2) , 55-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/27139/285538
MLA Zorlu, Ö. , Avan, A. , Baytok, A. "Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma" . Turizm Akademik Dergisi 3 (2016 ): 55-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/27139/285538>
Chicago Zorlu, Ö. , Avan, A. , Baytok, A. "Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 3 (2016 ): 55-65
RIS TY - JOUR T1 - Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma AU - Özcan Zorlu , Ali Avan , Ahmet Baytok Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 65 VL - 3 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma %A Özcan Zorlu , Ali Avan , Ahmet Baytok %T Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma %D 2016 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Zorlu, Özcan , Avan, Ali , Baytok, Ahmet . "Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 3 / 2 (Aralık 2016): 55-65 .
AMA Zorlu Ö. , Avan A. , Baytok A. Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2016; 3(2): 55-65.
Vancouver Zorlu Ö. , Avan A. , Baytok A. Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2016; 3(2): 55-65.
IEEE Ö. Zorlu , A. Avan ve A. Baytok , "Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma", Turizm Akademik Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 55-65, Ara. 2016