Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 147 - 159 2019-06-30

Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi

Savaş ARTUĞER [1] , Emine KOCATÜRK [2]


Bu araştırmanın amacı; yabancı turistlerin çekici seyahat motivasyonlarının tekrar ziyaret etme niyetlerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın evreni, Muğla’nın Marmaris ilçesini 2017 yılı Haziran ile Ağustos ayları arasında ziyaret eden yabancı turistlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda toplam 407 yabancı turistten veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analizlerden, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi gibi istatistiksel testlerden faydalanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yabancı turistlerin Marmaris’i tercih etmesini etkileyen en önemli iki faktör; hijyen ve güvenlik ve fiyat olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle Marmaris’in güvenli, temiz ve ucuz bir şehir olması ve ucuz konaklama imkanlarının olması yabancı turistlerin Marmaris’i tercih etmesinde etkili olmuştur. Ayrıca araştırmada, çekici faktörlerin yabancı turistlerin Marmaris’i tekrar ziyaret etme niyetlerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Turistlerin Marmaris’i tekrar ziyaret etme niyetlerini etkileyen en önemli çekici faktörün fiyat unsuru olduğu ortaya çıkmıştır.

Seyahat motivasyonu, çekici faktörler, tekrar ziyaret etme niyeti
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Artuğer, S. (2015). The Effect of Risk Perceptions on Tourists’ Revisit Intentions, European Journal of Business and Management, 7(2), 36-43.
 • Baloğlu, S. (2000). A Path Analytic Model of Visitation Intention Involving Information Sources, Sociopsychological Motivations, and Destination Image, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8(3), 81–90.
 • Baniya, R., Ghimire, S. & Phuyal, S. (2017). Push and Pull Factors and Their Effects on International Tourists’ Revisit Intention to Nepal, The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality, 8, 20-39.
 • Bayrakcı, S. & Akdağ, G. (2016). Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 96-110.
 • Büyüköztürk, Ş (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. 11. Baskı.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi.
 • Chan, L. K. J. & Baum, T. (2007). Motivation Factors of Ecotourists in Ecolodge Accommodation: The Push and Pull Factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(4), 349-364.
 • Chanuanthong, R. & Batra, A. (2017). Dark Tourism: Push–Pull Motivations, Satisfaction Experience and Post Behavioral Intention–Sites of Death Railway Tragedy Kanchanaburi Province, Thailand. AU-GSB e-JOURNAL, 9(1), 25.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for Pleasure Vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408-424.
 • Çetinsöz, B. C. & Artuğer, S. (2014). Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of International Social Research, 7(32), 573-582.
 • Dann, G. M. (1977). Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, 4(4), 184-194.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde Spss'le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gnoth, J. (1997). Tourism Motivation and Expectation Formation, Annals of Tourism Research, 24(2), 283-304.
 • Hair, J. F., Black, C. W., Babin, J. B. & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper SaddleRiver, NJ: Prentice Hall.Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.
 • Huang, S. & Hsu, C. H. (2009). Effects of Travel Motivation, Past Experience, Perceived Constraint, and Attitude on Revisit İntention, Journal of Travel Research, 48(1), 29-44.
 • Jang, S. & Cai, L. A. (2002). Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market, Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3), 111-133.
 • Kalaycı, Ş. (2006). Faktör Analizi. Kalaycı (Ed.). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kao, M. C., Patterson, I., Scott, N. & Li, C. K. (2008). Motivations and Satisfactions of Taiwanese Tourists Who Visit Australia: An Exploratory Study, Journal of Travel & Tourism Marketing, 24(1), 17-33
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Yayın.
 • Kayış, A. (2006). Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis). Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss.403-305).Ankara:Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Khuong, M. N. & Ha, H. T. T. (2014). The Influences of Push and Pull Factors on the International Leisure Tourists' Return Intention to Ho Chi Minh City, Vietnam-A Mediation Analysis of Destination Satisfaction, International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6), 490-496.
 • Klenosky, D. B. (2002). The “Pull” of Tourism Destinations: A Means-End Investigation, Journal of Travel Research, 40(4), 396-403.
 • Lee, H. T. (2009). A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude, and Motivation Affect The Future Behavior of Tourists. Leisure Sciences, 31(3), 215–236.
 • Lee, S., Lee, S. & Lee, G. (2014). Ecotourists’ Motivation and Revisit Intention: A Case Study of Restored Ecological Parks in South Korea, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(11), 1327-1344.
 • Lee, S., Quintal, V. & Phau, I. (2017). Investigating the Push and Pull Factors Between Visitors' Motivations of Fringe and Urban Parks, Tourism Analysis, 22(3), 389-406.
 • McCabe, S. (2001). The Problem of Motivation in Understanding the Demand for Leisure Day Visits, Journal of Travel & Tourism Marketing, 10(1), 107-113.
 • Mohammad, B. A. M. A. H. & Som, A. P. M. (2010). An Analysis of Push and Pull Travel Motivations of Foreign Tourists to Jordan, International Journal of Business and Management, 5(12), 41.
 • Oh, H. C., Uysal, M. & Weaver, P. A. (1995). Product Bundles and Market Segments Based on Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal of Hospitality Management, 14(2), 123-137.
 • Özdamar, K. (2013). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitapevi.
 • Prebensen, N., Skallerud, K. & Chen, J. S. (2010). Tourist Motivation With Sun and Sand Destinations: Satisfaction and the WOM-Effect. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27, 858–873.
 • Rittichainuwat, B. N., Qu, H. & Leong, J. K. (2003). The Collective Impacts of A Bundle of Travel Determinants on Repeat Visitation, Journal of Hospitality & Tourism Research, 27(2), 217-236.
 • Rittichainuwat, B. N., Qu, H. & Mongkhonvanit, C. (2008). Understanding The Motivation of Travelers on Repeat Visits to Thailand, Journal of Vacation Marketing, 14(1), 5-21.
 • Sangpikul, A. (2008). Travel Motivations of Japanese Senior Travellers to Thailand, International Journal of Tourism Research, 10(1), 81-94.
 • Seyanont, A. (2017). Travel Motivation and Intention to Revisit of European Senior Tourists to Thailand, Universal Journal of Management, 5(8), 365-372.
 • Shiel, G. & Cartwright, F. (2015). National Assessments of Educational Achievement, Volume 4: Analyzing Data from a National Assessment of Educational Achievement (Vol. 4). World Bank Publications.
 • Shim, S., Gehrt, K. C. & Siek, M. (2005). Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel Among Mature Consumers: A Socialization Perspective, Journal of Travel & Tourism Marketing, 18, 69–81.
 • Thiumsak, T., & Ruangkanjanases, A. (2016). Factors Influencing International Visitors to Revisit Bangkok, Thailand. Journal of Economics, Business and Management, 4(3), 220-230.
 • Uysal, M., Li, X. & Sirakaya-Turk, E. (2008). Push-Pull Dynamics in Travel Decisions. Handbook of Hospitality Marketing Management, 412-439.Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An Examination of The Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
 • Yousefi, M., & Marzuki, A. (2012). Travel Motivations and the Influential Factors: The Case of Penang, Malaysia, Anatolia:An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(2), 169-176.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1272-2361
Yazar: Savaş ARTUĞER
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0791-1352
Yazar: Emine KOCATÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { touraj444544, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {147 - 159}, doi = {}, title = {Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ARTUĞER, Savaş and KOCATÜRK, Emine} }
APA ARTUĞER, S , KOCATÜRK, E . (2019). Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi , 6 (1) , 147-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/444544
MLA ARTUĞER, S , KOCATÜRK, E . "Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 147-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/444544>
Chicago ARTUĞER, S , KOCATÜRK, E . "Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 147-159
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi AU - Savaş ARTUĞER , Emine KOCATÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 159 VL - 6 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi %A Savaş ARTUĞER , Emine KOCATÜRK %T Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ARTUĞER, Savaş , KOCATÜRK, Emine . "Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 / 1 (Haziran 2019): 147-159 .
AMA ARTUĞER S , KOCATÜRK E . Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 147-159.
Vancouver ARTUĞER S , KOCATÜRK E . Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 159-147.