Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Image of Gökçeada as a Tourism Destination

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 311 - 326, 29.12.2021

Öz

The form of competition in tourism sector has been changing in recent years and expanding its borders. Now competition not only takes places between the enterprises, but also between the destinations. It has become necessary for the destinations to create an image that is different from other destinations, is attracting and powerful, in order to get more visitor than others. This study is important in terms of being one of the first studies to determine the destination image of Gökçeada. In this study which was conducted in order to determine the destination image of Gökçeada from the eyes of visitors that visited the island, interviews were held with visitors who completed their Gökçeada holidays between 23 – 27 August 2019 and were travelling back home on Gökçeada – Kabatepe ferry. Using explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis and analysis of variance (ANOVA) procedure, this study determines that cognitive image and its sub-dimensions, general image and intention to revisit Gökçeada is significantly influenced by various demographic factors.

Kaynakça

 • Aaker, A. D. & Keller, K. L. (1990). Consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing, 54, 27-41.
 • Baloglu, S. (1997). The relationship between destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travellers. Journal of Vacation Marketing, 3 (3), 221-233.
 • Beerli, A. & Martin, J.D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.
 • Bucak, T. & Turan, Ö. (2016). Bölge turizmine yeni akımların etkisi: Gökçeada yavaş yemek örneği. Journal of Yasar University, 11 (43), 211-219.
 • Chon, K. S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. The Tourist Review, 45 (2), 2-9.
 • Dündar, Y. & Güçer, E. (2015). The impact of socio-demographics on tourism destination image: A study in Ankara, Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3 (2), 1-22.
 • Ecthner, C. M. & Ritchie, J. R. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of Travel Research, 31 (4), 3-13.
 • Gökçeada Belediyesi (2020). http://www.gokceada.bel.tr/altsayfa.php?sayfam=altsayfadetay&detayid=16#, (24.01.2020).
 • Kenyon, J. A. & Boder, G. (2018). Exploring the domestic relationship between mega-events and destination image: The image impact of hosting the 2012 Olympic Games for the city of London. Sport Management Review, 21, 232–249.
 • Öztürk, Y. & Şahbaz, R. P. (2019). Hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Ilgaz dağı milli parkı ziyaretçilerine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2962-2976.
 • Rafael, C. S. & Almeida, A. R. (2018). Socio-demographic tourist profile and destination image in online environment. Journal of Advanced Management Science, 5 (5), 373-379.
 • Saçlı, Ç., Ersöz, B. & Kahraman, C. Ö. (2019). Etkinlik katılımcılarının destinasyon imajı algılarının tekrar ziyaret etme eğilimleri üzerine etkisi: Portakal çiçeği karnavalı örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28 (1), 178-190.
 • Severt, K. & Hahm, J. J. (2020). Impact of political event and political affliation on destination image and a longitudinal approach of image change. Journal of Destination Marketing & Management, 15, 1-10.
 • Suhartanto, D., Lu, C. Y., Hussein, A. S. & Chen, B. T. (2018). Scrutinizing shopper and retailer perception on shopping destination image. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 6 (2), 169-187.
 • Şahbaz, R. P. & Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajına etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-52.
 • Vatan, A. & Zengin, B. (2019). Destinasyon pazarlaması kapsamında Bilecik ili turizminin değerlendirilmesine yönelik paydaş analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (1), 272-288.
 • Wang, D., Chan, H. R., & Pan, S. (2014). The impacts of mass media on organic destination image: A case study of Singapore. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20 (8), 860–874.
 • Xu, J., Chan, T. Z. & Pratt, S. (2018). Destination image of Taiwan from the perspective of Hong Kong residents: Revisiting structural relationships between destination image attributes and behavioral intention. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19 (3), 289-310.
 • Yang, J. Yuan, B. & Hu, P. (2009). Tourism destination image and visit intention: Examining the role of familiarity. Journal of China Tourism Research, 5, 174-187.
 • Yüce, A. & Samsa, Ç. (2019). The effect of the destination image on the revisit intention: The case of Kars. Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty KAUJEASF, 10 (19), 131-150.

Image of Gökçeada as a Tourism Destination

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 311 - 326, 29.12.2021

Öz

Turizm sektöründeki rekabetin şekli son yıllarda değişiklik göstermeye başlamış ve sınırları genişlemiştir. Artık rekabet, sadece işletmeler arasında değil destinasyonlar arasında da gerçekleşmektedir. Destinasyonların daha fazla turist çekebilmeleri için diğer destinasyonlardan farklı, dikkat çeken ve güçlü bir imaj yaratmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışma, Gökçeada'nın destinasyon imajını belirlemeye yönelik ilk çalışmalardan biri olması açısından önemlidir. Adayı ziyaret eden ziyaretçilerin gözünden Gökçeada'nın destinasyon imajını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, 23 - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Gökçeada – Kabatepe feribotunda Gökçeada tatilini tamamlayan ve geri dönen ziyaretçiler ile görüşmeler yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve varyans analizi (ANOVA) prosedürü kullanılarak yapılan bu çalışmada, bilişsel imaj ve alt boyutları, genel imaj ve Gökçeada'yı yeniden ziyaret etme niyetinin çeşitli demografik faktörlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aaker, A. D. & Keller, K. L. (1990). Consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing, 54, 27-41.
 • Baloglu, S. (1997). The relationship between destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travellers. Journal of Vacation Marketing, 3 (3), 221-233.
 • Beerli, A. & Martin, J.D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.
 • Bucak, T. & Turan, Ö. (2016). Bölge turizmine yeni akımların etkisi: Gökçeada yavaş yemek örneği. Journal of Yasar University, 11 (43), 211-219.
 • Chon, K. S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. The Tourist Review, 45 (2), 2-9.
 • Dündar, Y. & Güçer, E. (2015). The impact of socio-demographics on tourism destination image: A study in Ankara, Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3 (2), 1-22.
 • Ecthner, C. M. & Ritchie, J. R. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of Travel Research, 31 (4), 3-13.
 • Gökçeada Belediyesi (2020). http://www.gokceada.bel.tr/altsayfa.php?sayfam=altsayfadetay&detayid=16#, (24.01.2020).
 • Kenyon, J. A. & Boder, G. (2018). Exploring the domestic relationship between mega-events and destination image: The image impact of hosting the 2012 Olympic Games for the city of London. Sport Management Review, 21, 232–249.
 • Öztürk, Y. & Şahbaz, R. P. (2019). Hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Ilgaz dağı milli parkı ziyaretçilerine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2962-2976.
 • Rafael, C. S. & Almeida, A. R. (2018). Socio-demographic tourist profile and destination image in online environment. Journal of Advanced Management Science, 5 (5), 373-379.
 • Saçlı, Ç., Ersöz, B. & Kahraman, C. Ö. (2019). Etkinlik katılımcılarının destinasyon imajı algılarının tekrar ziyaret etme eğilimleri üzerine etkisi: Portakal çiçeği karnavalı örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28 (1), 178-190.
 • Severt, K. & Hahm, J. J. (2020). Impact of political event and political affliation on destination image and a longitudinal approach of image change. Journal of Destination Marketing & Management, 15, 1-10.
 • Suhartanto, D., Lu, C. Y., Hussein, A. S. & Chen, B. T. (2018). Scrutinizing shopper and retailer perception on shopping destination image. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 6 (2), 169-187.
 • Şahbaz, R. P. & Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajına etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-52.
 • Vatan, A. & Zengin, B. (2019). Destinasyon pazarlaması kapsamında Bilecik ili turizminin değerlendirilmesine yönelik paydaş analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (1), 272-288.
 • Wang, D., Chan, H. R., & Pan, S. (2014). The impacts of mass media on organic destination image: A case study of Singapore. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20 (8), 860–874.
 • Xu, J., Chan, T. Z. & Pratt, S. (2018). Destination image of Taiwan from the perspective of Hong Kong residents: Revisiting structural relationships between destination image attributes and behavioral intention. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19 (3), 289-310.
 • Yang, J. Yuan, B. & Hu, P. (2009). Tourism destination image and visit intention: Examining the role of familiarity. Journal of China Tourism Research, 5, 174-187.
 • Yüce, A. & Samsa, Ç. (2019). The effect of the destination image on the revisit intention: The case of Kars. Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty KAUJEASF, 10 (19), 131-150.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan BİL
Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Political Sciences
0000-0003-4301-3816
Türkiye


Senem ERGAN (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart University Gökçeada School of Applied Sciences
0000-0002-2155-2643
Türkiye


Hande KANDUR
Çanakkale Onsekiz Mart University Gökçeada School of Applied Sciences
0000-0002-4538-6299
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj864927, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {8}, number = {2}, pages = {311 - 326}, title = {Image of Gökçeada as a Tourism Destination}, key = {cite}, author = {Bil, Erkan and Ergan, Senem and Kandur, Hande} }
APA Bil, E. , Ergan, S. & Kandur, H. (2021). Image of Gökçeada as a Tourism Destination . Turizm Akademik Dergisi , 8 (2) , 311-326 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/864927
MLA Bil, E. , Ergan, S. , Kandur, H. "Image of Gökçeada as a Tourism Destination" . Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 311-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/864927>
Chicago Bil, E. , Ergan, S. , Kandur, H. "Image of Gökçeada as a Tourism Destination". Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 311-326
RIS TY - JOUR T1 - Image of Gökçeada as a Tourism Destination AU - Erkan Bil , Senem Ergan , Hande Kandur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 326 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Image of Gökçeada as a Tourism Destination %A Erkan Bil , Senem Ergan , Hande Kandur %T Image of Gökçeada as a Tourism Destination %D 2021 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Bil, Erkan , Ergan, Senem , Kandur, Hande . "Image of Gökçeada as a Tourism Destination". Turizm Akademik Dergisi 8 / 2 (Aralık 2021): 311-326 .
AMA Bil E. , Ergan S. , Kandur H. Image of Gökçeada as a Tourism Destination. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 311-326.
Vancouver Bil E. , Ergan S. , Kandur H. Image of Gökçeada as a Tourism Destination. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 311-326.
IEEE E. Bil , S. Ergan ve H. Kandur , "Image of Gökçeada as a Tourism Destination", Turizm Akademik Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 311-326, Ara. 2021