Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 131 - 145, 29.12.2021

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin müfredat bileşenlerine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Ayrıca öğrencilerin eğitim yoluyla geliştirdikleri yetkinliklerin, sektördeki mesleki kariyer gelişimlerine etkisi de incelenmiştir. Nitel araştırma tasarımının kullanıldığı bu çalışmada, Gazi Üniversitesi (Türkiye) ve Aveiro Üniversitesi (Portekiz) turizm bölümlerinde öğrenim gören toplam 100 öğrenci ile yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler, NVivo 12 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, her iki üniversite öğrencileri için de “sosyoloji, ekonomi, coğrafya ve işletme” temel disiplin alanlarının, turizm müfredatlarında yer alması gerekli olan öncelikli temel disiplin dalları olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca turizm lisans müfredatlarında uygulamaya yönelik öğretim yaklaşımlarının da benimsenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Acedo, C. & Hughes, C. (2014). Principles for learning and competences in the 21st century curriculum, Prospect, 44, 503-525.
 • Arnanz, J. & Kaewnuch, K. (2019). Accreditation in tourism and hospitality undergraduate education in the asean context: the case of thailand from the tedqual perspective, The Journal of Social Sciences Research, 5 (2), 275-283.
 • Atef, T. M., Hamza, G. M. & Al-Balushi, M. (2019). A road map to unwto. tedqual certification a processual approach, Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality (JAAUTH), 17 (1), 51-68.
 • Barbini, F. M. & Presutti, M. (2010). The TEDQual certification, quality management at the faculty of economics-Rimini, AlmaTourism, 1, 54-57.
 • Baykal, D., & Şahin, E. (2015). Türkiye’de Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokullarının Ders Programlarına İlişkin Bir İçerik Analizi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 19-32.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.
 • Cooper, C. (2002). Curriculum planning for tourism education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2 (1), 19-39.
 • Dabbagh, N. & English, M. (2015). Using student self-ratings to assess the alignment of instructional design competencies and courses in a graduate program, TechTrends, 59, 22-31.
 • Demirkol, Ş., & Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Erdoğan, A., & Yıldırım, Y. (2014). Türkiye’de lisans düzeyinde verilen turizm eğitimi üzerine genel bir değerlendirme: geleceğe yönelik öneriler ve bir ders programı önerisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3(2), 16-26.
 • Fayos-Sola, E. (1997). An Introduction to TEDQUAL A Methodology for Quality in Tourism Education and Training. Madrid: World Tourism Organization.
 • Fidgeon, P. R. (2010). Tourism education and curriculum design: a time for consolidation and review?, Tourism Management, 31, 699-723.
 • Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker, Journal Directions for Teaching and Learning, 80, 699-74.
 • Horng, J. S., Hsu, H. & Tsai, C. Y. (2019). Learning corporate ethics and social responsibility: developing an influential curriculum for undergraduate tourism and hospitality students, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 24, 100-109.
 • Horng, J. S., Teng, C. C. & Baum, T. (2009). Evaluating the quality of undergraduate hospitality, tourism and leisure programmes, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 8 (1), 37-54.
 • Hsu, C. H. C. (2018). Tourism education on and beyond the horizon, Tourism Management Perspectives, 25, 181-183.
 • Ichioka, H. N. (1998). An Exploratory Study to Identify and Describe the Need for An Undergraduate Tourism Curriculum in Japan. (Unpublished Doctorate Dissertation), Faculty of The School of Education and Human Development of The George Washington University.
 • Jafari, J. & Ritchie, B. (1981). Toward a framework for tourism education problems and prospects, Annals of Tourism Research, 8 (1), 13-34.
 • Landmann, M. (2013). Development of a scale to assess the demand of specific competences in teachers after graduation from university, European Journal of Teacher Education, 36 (4), 413-427.
 • Leiper, N. (1981). Toward a cohesive curriculum in tourism the case for a distinct discipline, Annals of Tourism Research, 8 (1), 69-84.
 • Liu, Y. A., Tsai, C. T., Horng, J. S. & Lee, M. H. (2010). An initial inquiry of program evaluation framework for tourism higher education in Taiwan, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10 (1), 1-21.
 • Luka, I. & Donina, A. (2012). Challenges of tourism education: conformity of tourism curriculum to business needs, Academica Turistica, 5 (1), 85-101.
 • Neuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. California: Sage Publications Inc.
 • Oktadiana, H. & Chon, K. (2016). Educational philosophy: grounding the tourism curriculum, Annals of Tourism Research, 57, 234-278.
 • Polat Üzümcü, T., & Alyakut, Ö. (2017). Turizm Eğitimcileri Perspektifinden Turizm Eğitimi. Journal of International Social Research, 10(51).
 • Porngarm, V., Kageeporn, W., Koraklod, K. & Pansiri, P. (2016). Competency assessment for branding programs development in Thailand’s higher education, Social and Behavioral Sciences, 228, 402-406.
 • Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis In Practice. London: SAGE.
 • Scotland, M. (2006). Higher education program curricula models in tourism and hospitality education: a review of the literature, ERIC-Institute of Education Sciences, Online Submission, 801-808.
 • Shen, H., Luo, J. M. & Lam, C. F. (2015). Evaluating the quality of hospitality and tourism education in vocational institute in China, International Journal of Marketing Studies, 7 (3), 12-18.
 • Shu, L. & Lai, B. (2016). The Effect on Teaching Quality Improvement of China’s Tourism Higher Vocational Education from the UNWTO TedQual Certification-Take the Tourism School of Chengdu Polytechnic as an Example, 2nd International Conference on Education Science and Human Development (ESHD 2016), 12-13 November, Changsha, China.
 • Solnet, D., Robinson, R. & Cooper, C. (2007). An industry partnerships approach to tourism education, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6 (1), 66-70.
 • Şahin, G. G. (2011). Üniversite düzeyinde turizm eğitiminde hizmet kalitesi beklenti ve algısına yönelik Ankara’da bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(4), 49-65.
 • Tribe, J. (2001). Research paradigms and the tourism curriculum, Journal of Travel Research, 39, 442-448.
 • Türkeri, İ. (2014). Yükseköğretim düzeyinde turizm eğitiminin özel nitelikli sorunları ve çözüm önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 1-14.
 • Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), (1995). Educating The Educators in Tourism. Madrid: Instituto de Turismo, Empresa y Sociedad y Universidad Politecnica de Valencia.
 • Uyar, H. & Zengin, B. (2015). Bartın ve Harran üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin ders içeriklerine dair görüşlerinin değerlendirilmesi, The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), 3 (10), 579-592.
 • Weber, R. P. (1985). Basic Content Analysis. Beverly Hills: SAGE Publications.
 • Yusuf, M., Samsura, D. A. A. & Yuwono, P. S. H. (2018). Toward a framework for an undergraduate academic tourism curriculum in indonesian universities: some perspectives from stakeholders, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 22, 63-74.

Examining Undergraduate Tourism Students’ Needs for Curriculum Components: A Comparison of Turkey and Portugal

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 131 - 145, 29.12.2021

Öz

The main purpose of this study is to investigate the undergraduate tourism students’ needs for curriculum components. Additionally, the effects of the competencies acquired through tourism education on students’ professional career development were also examined. A qualitative research design was applied in this study and face-to-face interviews were conducted with a total of undergraduate tourism students studying at Gazi University (Turkey) and University of Aveiro (Portugal). The data were analyzed using NVivo 12 software. The results reveal that “sociology, economics, geography and business” are the primary disciplines that should be included in the curricula of tourism departments as perceived by both university students. Additionally, it has been found that teaching approaches that focus on developing practical skills should also be adopted in the curricula of tourism departments.

Kaynakça

 • Acedo, C. & Hughes, C. (2014). Principles for learning and competences in the 21st century curriculum, Prospect, 44, 503-525.
 • Arnanz, J. & Kaewnuch, K. (2019). Accreditation in tourism and hospitality undergraduate education in the asean context: the case of thailand from the tedqual perspective, The Journal of Social Sciences Research, 5 (2), 275-283.
 • Atef, T. M., Hamza, G. M. & Al-Balushi, M. (2019). A road map to unwto. tedqual certification a processual approach, Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality (JAAUTH), 17 (1), 51-68.
 • Barbini, F. M. & Presutti, M. (2010). The TEDQual certification, quality management at the faculty of economics-Rimini, AlmaTourism, 1, 54-57.
 • Baykal, D., & Şahin, E. (2015). Türkiye’de Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokullarının Ders Programlarına İlişkin Bir İçerik Analizi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 19-32.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.
 • Cooper, C. (2002). Curriculum planning for tourism education, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2 (1), 19-39.
 • Dabbagh, N. & English, M. (2015). Using student self-ratings to assess the alignment of instructional design competencies and courses in a graduate program, TechTrends, 59, 22-31.
 • Demirkol, Ş., & Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Erdoğan, A., & Yıldırım, Y. (2014). Türkiye’de lisans düzeyinde verilen turizm eğitimi üzerine genel bir değerlendirme: geleceğe yönelik öneriler ve bir ders programı önerisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3(2), 16-26.
 • Fayos-Sola, E. (1997). An Introduction to TEDQUAL A Methodology for Quality in Tourism Education and Training. Madrid: World Tourism Organization.
 • Fidgeon, P. R. (2010). Tourism education and curriculum design: a time for consolidation and review?, Tourism Management, 31, 699-723.
 • Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker, Journal Directions for Teaching and Learning, 80, 699-74.
 • Horng, J. S., Hsu, H. & Tsai, C. Y. (2019). Learning corporate ethics and social responsibility: developing an influential curriculum for undergraduate tourism and hospitality students, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 24, 100-109.
 • Horng, J. S., Teng, C. C. & Baum, T. (2009). Evaluating the quality of undergraduate hospitality, tourism and leisure programmes, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 8 (1), 37-54.
 • Hsu, C. H. C. (2018). Tourism education on and beyond the horizon, Tourism Management Perspectives, 25, 181-183.
 • Ichioka, H. N. (1998). An Exploratory Study to Identify and Describe the Need for An Undergraduate Tourism Curriculum in Japan. (Unpublished Doctorate Dissertation), Faculty of The School of Education and Human Development of The George Washington University.
 • Jafari, J. & Ritchie, B. (1981). Toward a framework for tourism education problems and prospects, Annals of Tourism Research, 8 (1), 13-34.
 • Landmann, M. (2013). Development of a scale to assess the demand of specific competences in teachers after graduation from university, European Journal of Teacher Education, 36 (4), 413-427.
 • Leiper, N. (1981). Toward a cohesive curriculum in tourism the case for a distinct discipline, Annals of Tourism Research, 8 (1), 69-84.
 • Liu, Y. A., Tsai, C. T., Horng, J. S. & Lee, M. H. (2010). An initial inquiry of program evaluation framework for tourism higher education in Taiwan, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10 (1), 1-21.
 • Luka, I. & Donina, A. (2012). Challenges of tourism education: conformity of tourism curriculum to business needs, Academica Turistica, 5 (1), 85-101.
 • Neuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. California: Sage Publications Inc.
 • Oktadiana, H. & Chon, K. (2016). Educational philosophy: grounding the tourism curriculum, Annals of Tourism Research, 57, 234-278.
 • Polat Üzümcü, T., & Alyakut, Ö. (2017). Turizm Eğitimcileri Perspektifinden Turizm Eğitimi. Journal of International Social Research, 10(51).
 • Porngarm, V., Kageeporn, W., Koraklod, K. & Pansiri, P. (2016). Competency assessment for branding programs development in Thailand’s higher education, Social and Behavioral Sciences, 228, 402-406.
 • Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis In Practice. London: SAGE.
 • Scotland, M. (2006). Higher education program curricula models in tourism and hospitality education: a review of the literature, ERIC-Institute of Education Sciences, Online Submission, 801-808.
 • Shen, H., Luo, J. M. & Lam, C. F. (2015). Evaluating the quality of hospitality and tourism education in vocational institute in China, International Journal of Marketing Studies, 7 (3), 12-18.
 • Shu, L. & Lai, B. (2016). The Effect on Teaching Quality Improvement of China’s Tourism Higher Vocational Education from the UNWTO TedQual Certification-Take the Tourism School of Chengdu Polytechnic as an Example, 2nd International Conference on Education Science and Human Development (ESHD 2016), 12-13 November, Changsha, China.
 • Solnet, D., Robinson, R. & Cooper, C. (2007). An industry partnerships approach to tourism education, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6 (1), 66-70.
 • Şahin, G. G. (2011). Üniversite düzeyinde turizm eğitiminde hizmet kalitesi beklenti ve algısına yönelik Ankara’da bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(4), 49-65.
 • Tribe, J. (2001). Research paradigms and the tourism curriculum, Journal of Travel Research, 39, 442-448.
 • Türkeri, İ. (2014). Yükseköğretim düzeyinde turizm eğitiminin özel nitelikli sorunları ve çözüm önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 1-14.
 • Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), (1995). Educating The Educators in Tourism. Madrid: Instituto de Turismo, Empresa y Sociedad y Universidad Politecnica de Valencia.
 • Uyar, H. & Zengin, B. (2015). Bartın ve Harran üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin ders içeriklerine dair görüşlerinin değerlendirilmesi, The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), 3 (10), 579-592.
 • Weber, R. P. (1985). Basic Content Analysis. Beverly Hills: SAGE Publications.
 • Yusuf, M., Samsura, D. A. A. & Yuwono, P. S. H. (2018). Toward a framework for an undergraduate academic tourism curriculum in indonesian universities: some perspectives from stakeholders, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 22, 63-74.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda ÖZDEMİR AKGÜL
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-4482-4119
Türkiye


Cemal Ersin SİLİK (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm fakültesi
0000-0001-8662-4188
Türkiye


Ahmet UŞAKLI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0002-7520-8629
Türkiye

Destekleyen Kurum Herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj961250, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {8}, number = {2}, pages = {131 - 145}, title = {Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Özdemir Akgül, Seda and Silik, Cemal Ersin and Uşaklı, Ahmet} }
APA Özdemir Akgül, S. , Silik, C. E. & Uşaklı, A. (2021). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması . Turizm Akademik Dergisi , 8 (2) , 131-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/961250
MLA Özdemir Akgül, S. , Silik, C. E. , Uşaklı, A. "Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması" . Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 131-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/961250>
Chicago Özdemir Akgül, S. , Silik, C. E. , Uşaklı, A. "Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması". Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 131-145
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması AU - Seda Özdemir Akgül , Cemal Ersin Silik , Ahmet Uşaklı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 145 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması %A Seda Özdemir Akgül , Cemal Ersin Silik , Ahmet Uşaklı %T Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması %D 2021 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir Akgül, Seda , Silik, Cemal Ersin , Uşaklı, Ahmet . "Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması". Turizm Akademik Dergisi 8 / 2 (Aralık 2021): 131-145 .
AMA Özdemir Akgül S. , Silik C. E. , Uşaklı A. Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 131-145.
Vancouver Özdemir Akgül S. , Silik C. E. , Uşaklı A. Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 131-145.
IEEE S. Özdemir Akgül , C. E. Silik ve A. Uşaklı , "Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması", Turizm Akademik Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 131-145, Ara. 2021