Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 19 - 34, 10.06.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinin Covid-19 pandemisindeki kurumsal sosyal sorumluluk eylemlerini inceleyerek ne tür faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda yabancı ve yerli konaklama işletmelerine odaklanılmıştır. Çevrimiçi kaynaklardaki raporlardan, işletmelerin web sitelerinden, yine çevrimiçi haber kaynakları ve sosyal medyadan ulaşılan verilerden yararlanılmıştır. Bulgular, uluslararası zincir konaklama işletmelerinin sağlık çalışanlarına destek, kendi çalışanlarına ve halka yardım gibi daha geniş bir kurumsal sosyal sorumluluk envanterine sahip olduğu göstermektedir. Yerli otel işletmelerinin faaliyetleri ise sağlık çalışanlarına konaklama desteği ile sınırlı kalmıştır. Sonuçlar, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, bu uygulamalara dair işletme farkındalığı kadar finansal kaynak ve güçleri ile de ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Kaynakça

 • Ackerman, R., & Bauer, R. (1976). Corporate Social Responsiveness- The Modern Dilemma. Reston Publishing, United States.
 • Alparslan, A., & Aygün, M. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 435-448.
 • Bali, S., & Cinel, M. O. (2011). Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), 45-60.
 • Billings, J., Ching, B. C., Gkofa, V., Greene, T., & Bloomfield, M. (2021). Experiences of frontline healthcare workers and their views about support during Covid-19 and previous pandemics: a systematic review and qualitative meta synthesis. BMC Health Services Research, 21(923), 1-17.
 • Canina, L. & Davis, N. M. (2020). Pre- and Post-COVID Travel Preferences. Cornell Hospitality Report, 20(5), 1-11.
 • Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
 • Carroll, A., & Schwartz, M. (2003). Corporate Social Responsibility a Three-Domain Approach. Business Ethics Quarterly, 13(4), 503-530.
 • Carroll, A.B., & Shabana, K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1), 85–105.
 • Chen, Z. & Hang, H. (2021). Corporate Social Responsibility in Times of Need: Community Support During the COVID-19 Pandemics. Tourism Management, 87, 1-5.
 • Commission of the European Communities. (2001). Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/doc_01_9/DOC_01_9_EN.pdf, Erişim Tarihi: 26.03.2022.
 • Commission of the European Communities. (2021). Key Consumer Data 2021. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/120321_key_consumer_data_factsheet_en.pdf, Erişim Tarihi: 25.03.2022.
 • Çalışkan, O., & Ünüsan, Ç. (2011). Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(2), 154-166.
 • Çengel, Ö., Pirtini, S., & Çakıroğlu, I. (2020). Covid-19 Sürecinde İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 1(7), 1-21.
 • Çetin, A., & Coşkuner, M. (2021). New Practice in Accommodation Facilities After Covid-19: Safe Tourism Certification Program. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 3(1), 16-22.
 • Dahlke, P., Tomaszewska, K. O., & Sosnowski, P. (2021). Sustainability in the hospitality industry in the shadow of the COVID-19 pandemic: a case study of the hospitality industry in Poland. E3S Web of Conferences. 307, s. 1-14. EDP Sciences.
 • Davis, K. (1973). The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. The Academy of Management Journal, 16(2), 312-322.
 • Divan Grubu. [@divandayız], (2020). Sağlık önceliğimizdir! Birlikte #iyileşeceğiz @kocholding @Divan_Otelleri. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/Divandayiz/status/1243439166307827718, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Doğuş Grubu. [@dogusgrubu], (2020). Doğuş Grubu olarak Grand Hyatt İstanbul otelimizi 29 Mart 2020 Pazar günü sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/dogusgrubu/status/1244565198607966211, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Farha, A. K. A., Al-Kwifi, O. S., & Ahmed, Z. U. (2018). Deploying partial least squares to investigate the influence of managerial assumptions on corporate social responsibility in the hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Technology.
 • Fifka, M. S., & Pobizhan, M. (2014). An institutional approach to corporate social responsibility in Russia. Journal of Cleaner Production, 82, 192-201.
 • Fox, T. J. (2020). Hyatt initiative supports small businesses. Hotel Management, Erişim Adresi: https://www.hotelmanagement.net/operate/hyatt-initiative-supports-small-businesses, Erişim Tarihi: 12.05.2022.
 • Gössling, S., Scott, D., & Hall, M. C. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 • Grosbois, D. (2016). Corporate social responsibility reporting in the cruise tourism industry: a performance evaluation using a new İnstitutional theory based model. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 245-269.
 • Gülal, S. (2020). Corona Salgınında Sağlık Çalışanlarına Tahsis Edilen Oteller. Turizm Günlüğü, Erişim Adresi: https://www.turizmgunlugu.com/2020/03/30/coronavirus-salgininda-hastaneye-donusturulen-oteller/, Erişim Tarihi: 14.05.2022.
 • Gümüş, E, S., & Belber, G, B. (2021). COVID 19 Salgınının Butik Otel İşgörenleri Üzerindeki Etkisi: Göreme Örneği. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2175-2195.
 • Gürlek, M., & Kılıç, İ. (2021). A True Friend Becomes Apparent On A Rainy Day: Corporate Social Responsibility Practices of Top Hotels During The Covid-19 Pandemic. Current Issues in Tourism, 24(7), 905-918.
 • Hao, F., Xiao, Q., & Chon, K. (2020). COVID-19 and China’s Hotel Industry: Impacts, a Disaster Management Framework, and Post-Pandemic Agenda. International Journal of Hospitality Management, 90, 1-11.
 • Harris, L., & He, H. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research (116), 176-182.
 • Hervie, D. M., Atta, E. A., Hossain, B. M., Illes, B. C., & Dunay, A. (2022). Impact of COVID-19 Pandemic on Hotel Employees in The Greater Accra Region of Ghana. Sustainability, 14(5), 1-18.
 • Hilton Hotels & Resorts. (2021). Environmental, Social And Governance (Esg) Report 2020. Erişim Adresi: https://cr.hilton.com/wp-content/uploads/2021/04/Hilton-2020-ESG-Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Hilton Hotels & Resorts. (2022). Environmental, Social And Governance (Esg) Report 2021. Erişim Adresi: https://esg.hilton.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/2021-ESG-Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Host Hotels & Resorts. (2021). Corporate Responsibility Report. Erişim Adresi: https://www.hosthotels.com/-/media/HostHotels/Files/DownloadLinksAssets/CR Highlights/Host_Hotels_Resorts_Inc_2021_Corporate_Responsibility_Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • IHCL. (2022). The Indian Hotels Company Limited, IHCL Sustainability Report 2020-21. Erişim Adresi: https://www.ihcltata.com/content/dam/tajhotels/ihcl/sustainabilities/IHCL-Sustainability-Report-20-21.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Ilic, D. (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Akademik Bakış, 10(1), 303-318.
 • INDEPENDENT (2020). The Marmara Oteli, Sağlık Görevlilerine Ücretsiz Olarak Odalarını Açtı. Independent Türkçe, Erişim Adresi: https://www.indyturk.com/node/152231/haber/marmara-oteli-sağlık-görevlilerine-ücretsiz-olarak-odalarını-açtı, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (2020). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koronavirüsle Mücadele Faaliyet Raporu Mart – Nisan 2020. Erişim Adresi: https://4sdh5ekllrln.merlincdn.net/wp-content/uploads/2020/06/iBB-Koronavirus-Faaliyet-Raporu-Mart-Nisan.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Kara, E. (2020). COVID-19 Pandemisi: İş Gücü Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 269-282.
 • Kartal, N. Z. (2018). Sürdürülebilirlik Yönetimi Bağlamında Archie Carroll'ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidinin Yorumlanması. International Symposium on Multidisciplinary Studies.
 • Katsadze, B., & Milojevic, D. (2020). Social Sustainability in COVID-19 Crisis: The Case of the Hotel Industry. (Yüksek Lisans Tezi). Uppsala University. İsveç.
 • Kavut, L. (2010). Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İmkb 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 21(66), 9-43.
 • Kumar, A., Gawande, A., & Brar, V. (2020). Marketing Tactics In Times of Covid-19. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal, 11(2), 263-266.
 • Madanaguli, A., Srivastava, S., Ferraris, A., & Dhir, A. (2021). Corporate social responsibility and sustainability in the tourism sector: A systematic literature review and future outlook. Sustainable Development, 1-15.
 • Marriott International. (2021). Serve360 Report. Erişim Adresi: http://serve360.marriott.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_Serve_360_Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Meehan, J., Meehan, K., & Richards, A. (2006). Corporate social responsibility: the 3C-SR model. International Journal of Social Economics, 33(5/6), 386-398.
 • Mohr, L., Webb, D., & Harris, K. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 45-72.
 • Nizipoğlu, K. [@knizipoglu], (2020). Şişli THE CRATON otelimizin kapılarını sağlık çalışanlarına açtık. Twitter, Erişim Adresi: https://mobile.twitter.com/kniziplioglu/status/1244334134283165696, Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • Onay, A. (2003). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurgu Dergisi (20), 101-109.
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15), 57-72.
 • Özgen, E. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (8), 1-6.
 • Özmen, S. O. (2009). Kurumsal İmaj ve İtibarın Geliştirilmesinde Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Rolü: Küresel Isınma Üzerine Türkiye’den Bir Örnek “Doğa İçin Garanti Kampanyası”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul.
 • Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic? Retailers’ ups and downs during the COVID19 outbreak. Journal of Business Research (116), 209-213. Preston, L. E., & Post, J. E. (1975). The Principle of Public Responsibility. The Journal of Business, 49(2), 278-280.
 • Qiu, S., Jiang, J., Liu, X., Chen, M.-H., & Yuan, X. (2021). Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic? International Journal of Hospitality Management (93), 1-12. Radisson Blu Hotel. [@radissonbludyb], (2021b). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/radissonbludyb/status/1369969155349315585, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Radisson Hotel Group. (2021a). Responsible Business Report 2020. Erişim Adresi: https://media.radissonhotels.net/image/responsible-business--corporate-use-only/businesscenter/16256-142211-m22829151.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022. RUI Hotels & Resorts. (2021). Sustainability Report 2020. Erişim Adresi: https://www.riu.com/riusponsible/wp-content/uploads/2021/07/memoria-sostenibilidad-2020-en.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Sert, N. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlişkisinin Araştırılması: Türkiye'de Özel Sektör, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlintisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul.
 • Seyitoğulları, O., & Bilen, A. (2020). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üzerine Bir Literatür Taraması. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(2), 195-205.
 • Teng, X., Yi-Man, T., Wu, K.-S., & Chang, B.-G. (2021). Corporate Social Responsibility in Public Health During the COVID-19 Pandemic: Quarantine Hotel in China. Frontiers in Public Health, 9, 1-4.
 • TGA (2022). Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Türkiye’nin Güvenli Turizm Serftifikasyon Programı Hakkında. Erişim Adresi: https://www.tga.gov.tr/turkiyenin-guvenli-turizm-programi-hakkinda/ Erişim Tarihi: 22.03.2022.
 • Top, S., & Öner, A. (2008). İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 97-110.
 • Tunçel, H. (2011). Kurumsal İletişimin Kavramsal Çerçevesi Hakkında Bir Yorum. Marmara İletişim Dergisi (18), 252-267.
 • Uğur, U., & Sayılı, M. (2016). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının, Carroll'un Sosyal Sorumluluk Boyutlarına Göre Değerlendirilmesi: Sivas Belediyesi'nde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies (46), 359-372.
 • Vural A., B. & Coşkun, G. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (1), 61-87.
 • Wood, D. J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. The Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
 • Worldbank. (2021). How COVID-19 is Affecting Companies Around the World. Erişim Adresi: https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/02/17/how-covid-19is-affecting-companies-around-the-world, Erişim Tarihi: 22.03.2022.

Corporate Social Responsibility in the Pandemic: A Study on Hospitality Businesses

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 19 - 34, 10.06.2023

Öz

The purpose of this research is to examine the corporate social responsibility actions of accommodation businesses in the COVID-19 pandemic and reveal what kinds of activities they are engaged in. In this context, the study focuses on foreign and domestic accommodation businesses. Data obtained from reports in online sources, including the websites of businesses, online news sources and social media were used. Findings show that international chain accommodation businesses have a broader inventory of corporate social responsibility such as support for healthcare professionals and helping their own employees and the public. The activities of domestic hotel businesses, on the other hand, were limited to accommodation support for healthcare workers. The results suggest that corporate social responsibility activities may be related to financial resources and strengths as well as business awareness of these practices.

Kaynakça

 • Ackerman, R., & Bauer, R. (1976). Corporate Social Responsiveness- The Modern Dilemma. Reston Publishing, United States.
 • Alparslan, A., & Aygün, M. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 435-448.
 • Bali, S., & Cinel, M. O. (2011). Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), 45-60.
 • Billings, J., Ching, B. C., Gkofa, V., Greene, T., & Bloomfield, M. (2021). Experiences of frontline healthcare workers and their views about support during Covid-19 and previous pandemics: a systematic review and qualitative meta synthesis. BMC Health Services Research, 21(923), 1-17.
 • Canina, L. & Davis, N. M. (2020). Pre- and Post-COVID Travel Preferences. Cornell Hospitality Report, 20(5), 1-11.
 • Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
 • Carroll, A., & Schwartz, M. (2003). Corporate Social Responsibility a Three-Domain Approach. Business Ethics Quarterly, 13(4), 503-530.
 • Carroll, A.B., & Shabana, K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1), 85–105.
 • Chen, Z. & Hang, H. (2021). Corporate Social Responsibility in Times of Need: Community Support During the COVID-19 Pandemics. Tourism Management, 87, 1-5.
 • Commission of the European Communities. (2001). Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/doc_01_9/DOC_01_9_EN.pdf, Erişim Tarihi: 26.03.2022.
 • Commission of the European Communities. (2021). Key Consumer Data 2021. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/120321_key_consumer_data_factsheet_en.pdf, Erişim Tarihi: 25.03.2022.
 • Çalışkan, O., & Ünüsan, Ç. (2011). Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(2), 154-166.
 • Çengel, Ö., Pirtini, S., & Çakıroğlu, I. (2020). Covid-19 Sürecinde İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 1(7), 1-21.
 • Çetin, A., & Coşkuner, M. (2021). New Practice in Accommodation Facilities After Covid-19: Safe Tourism Certification Program. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 3(1), 16-22.
 • Dahlke, P., Tomaszewska, K. O., & Sosnowski, P. (2021). Sustainability in the hospitality industry in the shadow of the COVID-19 pandemic: a case study of the hospitality industry in Poland. E3S Web of Conferences. 307, s. 1-14. EDP Sciences.
 • Davis, K. (1973). The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. The Academy of Management Journal, 16(2), 312-322.
 • Divan Grubu. [@divandayız], (2020). Sağlık önceliğimizdir! Birlikte #iyileşeceğiz @kocholding @Divan_Otelleri. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/Divandayiz/status/1243439166307827718, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Doğuş Grubu. [@dogusgrubu], (2020). Doğuş Grubu olarak Grand Hyatt İstanbul otelimizi 29 Mart 2020 Pazar günü sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/dogusgrubu/status/1244565198607966211, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Farha, A. K. A., Al-Kwifi, O. S., & Ahmed, Z. U. (2018). Deploying partial least squares to investigate the influence of managerial assumptions on corporate social responsibility in the hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Technology.
 • Fifka, M. S., & Pobizhan, M. (2014). An institutional approach to corporate social responsibility in Russia. Journal of Cleaner Production, 82, 192-201.
 • Fox, T. J. (2020). Hyatt initiative supports small businesses. Hotel Management, Erişim Adresi: https://www.hotelmanagement.net/operate/hyatt-initiative-supports-small-businesses, Erişim Tarihi: 12.05.2022.
 • Gössling, S., Scott, D., & Hall, M. C. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 • Grosbois, D. (2016). Corporate social responsibility reporting in the cruise tourism industry: a performance evaluation using a new İnstitutional theory based model. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 245-269.
 • Gülal, S. (2020). Corona Salgınında Sağlık Çalışanlarına Tahsis Edilen Oteller. Turizm Günlüğü, Erişim Adresi: https://www.turizmgunlugu.com/2020/03/30/coronavirus-salgininda-hastaneye-donusturulen-oteller/, Erişim Tarihi: 14.05.2022.
 • Gümüş, E, S., & Belber, G, B. (2021). COVID 19 Salgınının Butik Otel İşgörenleri Üzerindeki Etkisi: Göreme Örneği. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2175-2195.
 • Gürlek, M., & Kılıç, İ. (2021). A True Friend Becomes Apparent On A Rainy Day: Corporate Social Responsibility Practices of Top Hotels During The Covid-19 Pandemic. Current Issues in Tourism, 24(7), 905-918.
 • Hao, F., Xiao, Q., & Chon, K. (2020). COVID-19 and China’s Hotel Industry: Impacts, a Disaster Management Framework, and Post-Pandemic Agenda. International Journal of Hospitality Management, 90, 1-11.
 • Harris, L., & He, H. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research (116), 176-182.
 • Hervie, D. M., Atta, E. A., Hossain, B. M., Illes, B. C., & Dunay, A. (2022). Impact of COVID-19 Pandemic on Hotel Employees in The Greater Accra Region of Ghana. Sustainability, 14(5), 1-18.
 • Hilton Hotels & Resorts. (2021). Environmental, Social And Governance (Esg) Report 2020. Erişim Adresi: https://cr.hilton.com/wp-content/uploads/2021/04/Hilton-2020-ESG-Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Hilton Hotels & Resorts. (2022). Environmental, Social And Governance (Esg) Report 2021. Erişim Adresi: https://esg.hilton.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/2021-ESG-Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Host Hotels & Resorts. (2021). Corporate Responsibility Report. Erişim Adresi: https://www.hosthotels.com/-/media/HostHotels/Files/DownloadLinksAssets/CR Highlights/Host_Hotels_Resorts_Inc_2021_Corporate_Responsibility_Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • IHCL. (2022). The Indian Hotels Company Limited, IHCL Sustainability Report 2020-21. Erişim Adresi: https://www.ihcltata.com/content/dam/tajhotels/ihcl/sustainabilities/IHCL-Sustainability-Report-20-21.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Ilic, D. (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Akademik Bakış, 10(1), 303-318.
 • INDEPENDENT (2020). The Marmara Oteli, Sağlık Görevlilerine Ücretsiz Olarak Odalarını Açtı. Independent Türkçe, Erişim Adresi: https://www.indyturk.com/node/152231/haber/marmara-oteli-sağlık-görevlilerine-ücretsiz-olarak-odalarını-açtı, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (2020). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koronavirüsle Mücadele Faaliyet Raporu Mart – Nisan 2020. Erişim Adresi: https://4sdh5ekllrln.merlincdn.net/wp-content/uploads/2020/06/iBB-Koronavirus-Faaliyet-Raporu-Mart-Nisan.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Kara, E. (2020). COVID-19 Pandemisi: İş Gücü Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 269-282.
 • Kartal, N. Z. (2018). Sürdürülebilirlik Yönetimi Bağlamında Archie Carroll'ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidinin Yorumlanması. International Symposium on Multidisciplinary Studies.
 • Katsadze, B., & Milojevic, D. (2020). Social Sustainability in COVID-19 Crisis: The Case of the Hotel Industry. (Yüksek Lisans Tezi). Uppsala University. İsveç.
 • Kavut, L. (2010). Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İmkb 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 21(66), 9-43.
 • Kumar, A., Gawande, A., & Brar, V. (2020). Marketing Tactics In Times of Covid-19. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal, 11(2), 263-266.
 • Madanaguli, A., Srivastava, S., Ferraris, A., & Dhir, A. (2021). Corporate social responsibility and sustainability in the tourism sector: A systematic literature review and future outlook. Sustainable Development, 1-15.
 • Marriott International. (2021). Serve360 Report. Erişim Adresi: http://serve360.marriott.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_Serve_360_Report.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Meehan, J., Meehan, K., & Richards, A. (2006). Corporate social responsibility: the 3C-SR model. International Journal of Social Economics, 33(5/6), 386-398.
 • Mohr, L., Webb, D., & Harris, K. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 45-72.
 • Nizipoğlu, K. [@knizipoglu], (2020). Şişli THE CRATON otelimizin kapılarını sağlık çalışanlarına açtık. Twitter, Erişim Adresi: https://mobile.twitter.com/kniziplioglu/status/1244334134283165696, Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • Onay, A. (2003). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurgu Dergisi (20), 101-109.
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15), 57-72.
 • Özgen, E. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (8), 1-6.
 • Özmen, S. O. (2009). Kurumsal İmaj ve İtibarın Geliştirilmesinde Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Rolü: Küresel Isınma Üzerine Türkiye’den Bir Örnek “Doğa İçin Garanti Kampanyası”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul.
 • Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic? Retailers’ ups and downs during the COVID19 outbreak. Journal of Business Research (116), 209-213. Preston, L. E., & Post, J. E. (1975). The Principle of Public Responsibility. The Journal of Business, 49(2), 278-280.
 • Qiu, S., Jiang, J., Liu, X., Chen, M.-H., & Yuan, X. (2021). Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic? International Journal of Hospitality Management (93), 1-12. Radisson Blu Hotel. [@radissonbludyb], (2021b). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği. Twitter, Erişim Adresi: https://twitter.com/radissonbludyb/status/1369969155349315585, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Radisson Hotel Group. (2021a). Responsible Business Report 2020. Erişim Adresi: https://media.radissonhotels.net/image/responsible-business--corporate-use-only/businesscenter/16256-142211-m22829151.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022. RUI Hotels & Resorts. (2021). Sustainability Report 2020. Erişim Adresi: https://www.riu.com/riusponsible/wp-content/uploads/2021/07/memoria-sostenibilidad-2020-en.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2022.
 • Sert, N. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlişkisinin Araştırılması: Türkiye'de Özel Sektör, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlintisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul.
 • Seyitoğulları, O., & Bilen, A. (2020). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üzerine Bir Literatür Taraması. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(2), 195-205.
 • Teng, X., Yi-Man, T., Wu, K.-S., & Chang, B.-G. (2021). Corporate Social Responsibility in Public Health During the COVID-19 Pandemic: Quarantine Hotel in China. Frontiers in Public Health, 9, 1-4.
 • TGA (2022). Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Türkiye’nin Güvenli Turizm Serftifikasyon Programı Hakkında. Erişim Adresi: https://www.tga.gov.tr/turkiyenin-guvenli-turizm-programi-hakkinda/ Erişim Tarihi: 22.03.2022.
 • Top, S., & Öner, A. (2008). İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 97-110.
 • Tunçel, H. (2011). Kurumsal İletişimin Kavramsal Çerçevesi Hakkında Bir Yorum. Marmara İletişim Dergisi (18), 252-267.
 • Uğur, U., & Sayılı, M. (2016). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının, Carroll'un Sosyal Sorumluluk Boyutlarına Göre Değerlendirilmesi: Sivas Belediyesi'nde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies (46), 359-372.
 • Vural A., B. & Coşkun, G. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (1), 61-87.
 • Wood, D. J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. The Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
 • Worldbank. (2021). How COVID-19 is Affecting Companies Around the World. Erişim Adresi: https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/02/17/how-covid-19is-affecting-companies-around-the-world, Erişim Tarihi: 22.03.2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar BÜLBÜL 0000-0002-7579-1121

Ömer Emre ARSLAN 0000-0001-8330-9721

Mustafa YILDIRIM 0000-0003-4471-1333

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 18 Şubat 2023
Kabul Tarihi 10 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA BÜLBÜL, S., ARSLAN, Ö. E., & YILDIRIM, M. (2023). Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi, 10(1), 19-34.
AMA BÜLBÜL S, ARSLAN ÖE, YILDIRIM M. Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi. Haziran 2023;10(1):19-34.
Chicago BÜLBÜL, Serdar, Ömer Emre ARSLAN, ve Mustafa YILDIRIM. “Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme”. Turizm Akademik Dergisi 10, sy. 1 (Haziran 2023): 19-34.
EndNote BÜLBÜL S, ARSLAN ÖE, YILDIRIM M (01 Haziran 2023) Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi 10 1 19–34.
IEEE S. BÜLBÜL, Ö. E. ARSLAN, ve M. YILDIRIM, “Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme”, Turizm Akademik Dergisi, c. 10, sy. 1, ss. 19–34, 2023.
ISNAD BÜLBÜL, Serdar vd. “Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme”. Turizm Akademik Dergisi 10/1 (Haziran 2023), 19-34.
JAMA BÜLBÜL S, ARSLAN ÖE, YILDIRIM M. Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi. 2023;10:19–34.
MLA BÜLBÜL, Serdar vd. “Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme”. Turizm Akademik Dergisi, c. 10, sy. 1, 2023, ss. 19-34.
Vancouver BÜLBÜL S, ARSLAN ÖE, YILDIRIM M. Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi. 2023;10(1):19-34.