Türk Pediatri Arşivi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1306-0015 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Galenos Yayinevi |


Dergi Hakkında

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları içerikli, yayın dili  Türkçe, makale özetleri aynı zamanda ingilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, süreli bir dergidir. Türk Pediatri Arşivi'nin hedefi bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Derlemeler sadece davetli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak  "on-line" olarak İngilizce de yayınlanmaktadır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmakta, ilaveten Türk Pediatri Kongresi için bir ek sayı çıkarılmaktadır. 

Türk Pediatri Arşivi Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini, HINARI,  Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ ve British Library Direct tarafından indekslenmektedir.

Tüm makalelerin özet ve tam metinlerine www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Abone İşlemleri
Dergiye abone olmak isteyen kişiler Editöre başvurmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Baskı İzinleri

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular yayınevine yapılmalıdır.
Yayınevi: Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21  34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr
Web Sayfası: www.galenos.com.tr

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilir.
Dergimizde asit içermeyen kağıt kullanılmaktadır

Türk Pediatri Arşivi

ISSN 1306-0015 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Galenos Yayinevi |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları içerikli, yayın dili  Türkçe, makale özetleri aynı zamanda ingilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, süreli bir dergidir. Türk Pediatri Arşivi'nin hedefi bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Derlemeler sadece davetli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak  "on-line" olarak İngilizce de yayınlanmaktadır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmakta, ilaveten Türk Pediatri Kongresi için bir ek sayı çıkarılmaktadır. 

Türk Pediatri Arşivi Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini, HINARI,  Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ ve British Library Direct tarafından indekslenmektedir.

Tüm makalelerin özet ve tam metinlerine www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Abone İşlemleri
Dergiye abone olmak isteyen kişiler Editöre başvurmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Baskı İzinleri

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular yayınevine yapılmalıdır.
Yayınevi: Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21  34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr
Web Sayfası: www.galenos.com.tr

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilir.
Dergimizde asit içermeyen kağıt kullanılmaktadır

Cilt 48 - Sayı 3 - Eki 2013
 1. Anne ve bebek sağlığı açısından emziren anne beslenmesinin önemi
  Sayfalar 183 - 187
  Mukadder Ayşe Selimoğlu
 2. Tümör lizis sendromu; tanı izlem ve tedavide yeni yaklaşımlar
  Sayfalar 188 - 194
  Tiraje Celkan, Gülen Tüysüz
 3. Annede anemi yenidoğanı etkiler mi?
  Sayfalar 195 - 199
  Banu Dane, Necmi Arslan, Gonca Batmaz, Cem Dane
 4. İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda ventrikül içi rezervuar uygulaması
  Sayfalar 200 - 203
  Hülya Özdemir, Hülya Bilgen, Eren Özek, İpek Akman, Memet Özek
 5. Selektif IgA eksikliği ve X’e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması
  Sayfalar 204 - 209
  Ayça Aslan Kıykım, Nursen Topçuoğlu, Güven Külekçi, Haluk Çokuğraş, Necla Akçakaya, Yıldız Camcıoğlu
 6. Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi 104 olgunun demografik bulguları
  Sayfalar 210 - 214
  Mustafa Serdar Cantez, Serdar Cantez, Nelgin Gerenli, Vildan Ertekin, Özlem Durmaz
 7. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı
  Sayfalar 215 - 220
  Sinem Akçalı, Nisel Yılmaz, Özlem Güler, Tamer Şanlidağ1, Murat Anıl
 8. Çocukluk çağı kronik nörogelişimsel hastalıklar ile kan kurşun ve cıva düzeyleri arasındaki ilişki
  Sayfalar 221 - 225
  Gürcan Dikme, Ahmet Arvas, Emel Gür
 9. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları
  Sayfalar 226 - 234
  Betül Battaloğlu-İnanç, Sema Çifçi, Vasfiye Değer
 10. Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi
  Sayfalar 235 - 240
  Ömer Faruk Demir, Kemal Aydın, Feruza Turan, Aynur Yurtseven, Bülent Erbil, Betül Gülalp
 11. Hipofiz kanamasına ikincil merkezi diabetes insipidus gelişen çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bir bebekte başarılı intranazal desmopresin asetat tedavisi
  Sayfalar 241 - 243
  Hasan Kahveci, Müge Payaslı, Fuat Laloğlu, Halil Keskin, Başak Adaklı Aksoy, Zeynep Türkyılmaz
 12. Atriyal flattere neden olan hamak mitral kapak: Üç aylık bebek olgu
  Sayfalar 244 - 247
  F. Sedef Tunaoğlu, Ayşe Yıldırım, Ayla Akça
 13. Doğuştan hidrosefalinin nadir bir nedeni olarak tip 1 plazminojen eksikliği
  Sayfalar 248 - 250
  Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Orhan Özbek, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs
 14. Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu
  Sayfalar 251 - 254
  Gülseren Evirgen Şahin, Pelin Zorlu, Nilgün Demirli Çaylan, Şit Uçar, Esma Altınel Açoğlu, Gürses Şahin
 15. Kolon perforasyonu ve ventrikülo peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu
  Sayfalar 255 - 258
  Ahmet Hakan Gedik, Selçuk Uzuner, Ergül Cindemir, Süleyman Bayraktar
 16. Deri altı nodülleri olan yenidoğan
  Sayfalar 259 - 262
  Gülen Tüysüz, Nihal Özdemir, Meltem Kıvılcım, Hilal Akı, Yıldız Perk, Tiraje Celkan
 17. Hiperkalsiüri ve selektif argininüri birlikteliğinde ailesel böbrek glükozüri olgusu

  Aysel Vehapoğlu Türkmen, Mustafa Atilla Nursoy, Serdar Türkmen, Mehmet Yazıcı
 18. Terra Firma Forme Dermatoz

  - -
 19. West sendromu ve psikomotor gerilik
  Sayfalar 267 - 269
  Halûk Yavuz, Vesile Betül Ayyıldız
 20. Türkçesi varken

  - -