Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2564-7016 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://edergi.odu.edu.tr/ojs/index.php/JMMS/index


Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilir.

e-ISSN: 2564-7016


Yazarlar makalelerini göndermeden önce "iThenticate" yazılımıyla benzerlik raporunu oluşturarak sisteme yüklemelidir. İntihal oranı %25'in altında olmalıdır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Dergimizin makale yazım formatına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-7016 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://edergi.odu.edu.tr/ojs/index.php/JMMS/index
Kapak Resmi


Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilir.

e-ISSN: 2564-7016


Yazarlar makalelerini göndermeden önce "iThenticate" yazılımıyla benzerlik raporunu oluşturarak sisteme yüklemelidir. İntihal oranı %25'in altında olmalıdır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Dergimizin makale yazım formatına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.