Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

A cluster of atypical brucellosis in the same family

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 38 - 41, 30.01.2023
https://doi.org/10.55665/troiamedj.1177780

Öz

Brucellosis is a systemic and chronic zoonotic disease passed by Brucella bacteria, which is endemic in our country. Patients presenting with different clinical manifestations are often accompanied by nonspecific symptoms like fever, night sweats, loss of appetite, weight loss and polyarthralgia. Although Brucellosis can affect all systems. Examples of musculoskeletal and hematological involvement will be discussed in the following two cases. Peripheral arthritis, sacroiliitis, spondylitis, tenosynovitis and osteomyelitis are seen in musculoskeletal involvement, while leukopenia, anemia, and rarely pancytopenia are seen in hematological involvement. Psoas abscess is a rare infection that is difficult and late to diagnose and categorized as primary and secondary. The most common cause of primary psoas abscess is Staphylococcus aureus and it usually occurs by hematogenous spread from a focus of infection in another part of the body. We aimed to present two cases from the same family, one of whom had primary psoas abscess and spondylodiscitis secondary to brucellosis; the other of whom had pancytopenia due to brucellosis.

Destekleyen Kurum

ÇOMÜ

Kaynakça

 • 1. Kaya O, Akçam FZ, Avşar K, Tiğli A, Yayli G. Brusel-loz: 75 olgunun klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi. Turk Klin J Med Sci 2006;26(6):623-9.
 • 2. Özer S, Oltan N, Gençer S. Bruselloz: 33 olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 1998;11(3):82-4.
 • 3. Ablin J, Mevorach D, Eliakim R. Brucellosis and the gastrointestinal tract. The odd couple. J Clin Gastroenterol 1997;24(1):25-9.
 • 4. Nas K, Gür A, Kemaloğlu MS, et al. Management of spinal brucellosis and outcome of rehabilitation. Spinal Cord 2001;39(4):223-7.
 • 5. Turunç T, Turunç T, Demiroğlu YZ, Colakoğlu S. Ret-rospective evaluation of 15 cases with psoas abscesses. Mikrobiyol Bul 2009;43(1):121-5.
 • 6. Kadanali A, Soypaçaci Z, Parlak M. Bruselloza bağlı bir pansitopeni olgusu. İnfeksiyon Derg Turk J Infect 2003;17(1):93-4.
 • 7. Aysha MH, Shayib MA. Pancytopenia and other haematological findings in brucellosis. Scand J Haematol 1986;36(4):335-8.
 • 8. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis 2010;14(6):e469-478.
 • 9. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006;6(2):91-9.
 • 10. Yüce A, Alp-Çavuş S. Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış. Klimik Dergisi 2006;19(3):87-97.
 • 11. Sözen S, Üstün C, Altınsoy HB. Bruselloza sekonder gelişen psoas absesi / Psoas abscess secondary to Brucellosis. Bakirkoy Tip Derg Med J Bakirkoy 2011;7(2):79-81.
 • 12. Andreou A, Karasavvidou A, Papadopoulou F, Koukoulidis A. Ilio-psoas abscess in a neonate. Am J Perinatol 1997;14(9):519-21.
 • 13. Melissas J, Romanos J, de Bree E, Schoretsanitis G, Askoxylakis J, Tsiftsis DD. Primary Psoas Abscess. Report of Three Cases. Acta Chir Belg 2002;102(2):114-7.
 • 14. Zuazu JP, Duran JW, Julia AF. Hemophagocytosis in acute brucellos. N Engl J Med 1979;301(21):1185-6.
 • 15. Akdeniz H, Irmak H, Seçkinli T, Buzgan T, Demiröz AP. Hematological manifestations in brucellosis cases in Turkey. Acta Med Okayama 1998;52(1):63-5.
 • 16. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2008;336(7646):701-4.
 • 17. Solera J, Martínez-Alfaro E, Sáez L. [Meta-analysis of the efficacy of the combination of +rifampicin and doxycycline in the treatment of human brucellosis]. Med Clin (Barc) 1994;102(19):731-8.

Aynı aileden eş zamanlı yatırılan iki atipik bruselloz olgusu

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 38 - 41, 30.01.2023
https://doi.org/10.55665/troiamedj.1177780

Öz

Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerin yol açtığı, ülkemizde endemik seyreden, sistemik ve kronik seyirli zoonotik bir hastalıktır. Farklı klinik tablolarla başvuran hastalara sıklıkla ateş, iştahsızlık, gece terlemeleri, halsizlik, kilo kaybı ve poliartralji gibi nonspesifik semptomlar eşlik eder. Bruselloz tüm sistemleri tutabilmekle beraber aşağıdaki iki olguda kas iskelet sistemi ve hematolojik tutulum örneklerinden bahsedilecektir. Kas iskelet sistemi tutulumunda periferik artrit, sakroileit, spondilit, tenosinovit ve osteomyelit görülürken, hematolojik tutulumda sıklıkla lökopeni, anemi, nadiren de pansitopeni görülür. Psoas apsesi nadir görülen; tanısı genellikle zor ve geç konulan, primer ve sekonder olarak sınıflandırılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Primer psoas apsesinin en sık sebebi Staphylococcus aureus olup sıklıkla vücudun başka bir bölgesindeki enfeksiyon odağından hematojen yayılım sonucu oluşur. Bu çalışmada biri bruselloza sekonder gelişen primer psoas apsesi ve spondilodiskiti olan; diğeri pansitopenisi olan aynı aileden iki olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Kaya O, Akçam FZ, Avşar K, Tiğli A, Yayli G. Brusel-loz: 75 olgunun klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi. Turk Klin J Med Sci 2006;26(6):623-9.
 • 2. Özer S, Oltan N, Gençer S. Bruselloz: 33 olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 1998;11(3):82-4.
 • 3. Ablin J, Mevorach D, Eliakim R. Brucellosis and the gastrointestinal tract. The odd couple. J Clin Gastroenterol 1997;24(1):25-9.
 • 4. Nas K, Gür A, Kemaloğlu MS, et al. Management of spinal brucellosis and outcome of rehabilitation. Spinal Cord 2001;39(4):223-7.
 • 5. Turunç T, Turunç T, Demiroğlu YZ, Colakoğlu S. Ret-rospective evaluation of 15 cases with psoas abscesses. Mikrobiyol Bul 2009;43(1):121-5.
 • 6. Kadanali A, Soypaçaci Z, Parlak M. Bruselloza bağlı bir pansitopeni olgusu. İnfeksiyon Derg Turk J Infect 2003;17(1):93-4.
 • 7. Aysha MH, Shayib MA. Pancytopenia and other haematological findings in brucellosis. Scand J Haematol 1986;36(4):335-8.
 • 8. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis 2010;14(6):e469-478.
 • 9. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006;6(2):91-9.
 • 10. Yüce A, Alp-Çavuş S. Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış. Klimik Dergisi 2006;19(3):87-97.
 • 11. Sözen S, Üstün C, Altınsoy HB. Bruselloza sekonder gelişen psoas absesi / Psoas abscess secondary to Brucellosis. Bakirkoy Tip Derg Med J Bakirkoy 2011;7(2):79-81.
 • 12. Andreou A, Karasavvidou A, Papadopoulou F, Koukoulidis A. Ilio-psoas abscess in a neonate. Am J Perinatol 1997;14(9):519-21.
 • 13. Melissas J, Romanos J, de Bree E, Schoretsanitis G, Askoxylakis J, Tsiftsis DD. Primary Psoas Abscess. Report of Three Cases. Acta Chir Belg 2002;102(2):114-7.
 • 14. Zuazu JP, Duran JW, Julia AF. Hemophagocytosis in acute brucellos. N Engl J Med 1979;301(21):1185-6.
 • 15. Akdeniz H, Irmak H, Seçkinli T, Buzgan T, Demiröz AP. Hematological manifestations in brucellosis cases in Turkey. Acta Med Okayama 1998;52(1):63-5.
 • 16. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2008;336(7646):701-4.
 • 17. Solera J, Martínez-Alfaro E, Sáez L. [Meta-analysis of the efficacy of the combination of +rifampicin and doxycycline in the treatment of human brucellosis]. Med Clin (Barc) 1994;102(19):731-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Işıl Deniz ALIRAVCI 0000-0002-4740-1579

Anıl AKÇA 0000-0001-5029-9838

Servan VURUCU

Tuba ELTİMUR KARATOPRAK

Cihan YÜKSEL 0000-0002-6861-9163

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ALIRAVCI, I. D., AKÇA, A., VURUCU, S., ELTİMUR KARATOPRAK, T., vd. (2023). A cluster of atypical brucellosis in the same family. Troia Medical Journal, 4(1), 38-41. https://doi.org/10.55665/troiamedj.1177780
AMA ALIRAVCI ID, AKÇA A, VURUCU S, ELTİMUR KARATOPRAK T, YÜKSEL C. A cluster of atypical brucellosis in the same family. Troia Med J. Ocak 2023;4(1):38-41. doi:10.55665/troiamedj.1177780
Chicago ALIRAVCI, Işıl Deniz, Anıl AKÇA, Servan VURUCU, Tuba ELTİMUR KARATOPRAK, ve Cihan YÜKSEL. “A Cluster of Atypical Brucellosis in the Same Family”. Troia Medical Journal 4, sy. 1 (Ocak 2023): 38-41. https://doi.org/10.55665/troiamedj.1177780.
EndNote ALIRAVCI ID, AKÇA A, VURUCU S, ELTİMUR KARATOPRAK T, YÜKSEL C (01 Ocak 2023) A cluster of atypical brucellosis in the same family. Troia Medical Journal 4 1 38–41.
IEEE I. D. ALIRAVCI, A. AKÇA, S. VURUCU, T. ELTİMUR KARATOPRAK, ve C. YÜKSEL, “A cluster of atypical brucellosis in the same family”, Troia Med J, c. 4, sy. 1, ss. 38–41, 2023, doi: 10.55665/troiamedj.1177780.
ISNAD ALIRAVCI, Işıl Deniz vd. “A Cluster of Atypical Brucellosis in the Same Family”. Troia Medical Journal 4/1 (Ocak 2023), 38-41. https://doi.org/10.55665/troiamedj.1177780.
JAMA ALIRAVCI ID, AKÇA A, VURUCU S, ELTİMUR KARATOPRAK T, YÜKSEL C. A cluster of atypical brucellosis in the same family. Troia Med J. 2023;4:38–41.
MLA ALIRAVCI, Işıl Deniz vd. “A Cluster of Atypical Brucellosis in the Same Family”. Troia Medical Journal, c. 4, sy. 1, 2023, ss. 38-41, doi:10.55665/troiamedj.1177780.
Vancouver ALIRAVCI ID, AKÇA A, VURUCU S, ELTİMUR KARATOPRAK T, YÜKSEL C. A cluster of atypical brucellosis in the same family. Troia Med J. 2023;4(1):38-41.