Troia Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-7172 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çıkarılan Troia Tıp Dergisi yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tıp baş döndürücü bir hızda gelişen bilim dallarından biridir. Bu süreçte, ülkemizde yayınlanan ve sayıları giderek artan tıp dergileri de önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası alanda saygın indekslere giren tıp dergilerimizin sayısındaki artış hiç şüphesiz dünya biliminde ülkemizin yerini daha önemli hale getirecektir. Biz de Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bu ortamda yer alması için Troia Tıp Dergisi’ni çıkarmaya başladık. Dergimizin en önemli misyonu ülkemizin tüm dünyada tıp alanındaki gelişmelere sunacağı katkıyı arttırmaktır. Bu amaçla, ülkemizdeki tıp bilim insanları için uygun, kolay ulaşılabilir, saygın ve güvenilir, iyi hakemlik uygulamalarını ilke edinmiş, güncel ve ilgi çekici konulara odaklanmış bir dergi oluşturmak temel hedefimizdir. Troia Tıp Dergisi’nin amacı, etik kurallara uyarak yapılmış klinik ve deneysel araştırma çalışmalarını, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve editöryel yorum türündeki yazıları yayınlayarak tıbbi bilgi birikimine katkı sağlamaktır. Derginin yayın ilkeleri gereği tüm yazılar, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Derginin hedef kitlesi, dünyada ve ülkemizdeki tüm tıp branşlarındaki akademisyenler ve ilgili sağlık alanlarında profesyonellerdir.

Dergimizin en önemli vizyonu uluslararası alanda saygın, etki değeri yüksek, Medline ve Science Citation Index’te indekslenen, genel tıp konularında tüm dünyadaki ilgili bilim insanları tarafından ilgiyle izlenen ve öncü pozisyonda bir tıp dergisi olmaktır. Bu yolda ilerlerken derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergeleri takip edilmektedir.

Troia Tıp Dergisi

ISSN 2667-7172 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çıkarılan Troia Tıp Dergisi yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tıp baş döndürücü bir hızda gelişen bilim dallarından biridir. Bu süreçte, ülkemizde yayınlanan ve sayıları giderek artan tıp dergileri de önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası alanda saygın indekslere giren tıp dergilerimizin sayısındaki artış hiç şüphesiz dünya biliminde ülkemizin yerini daha önemli hale getirecektir. Biz de Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bu ortamda yer alması için Troia Tıp Dergisi’ni çıkarmaya başladık. Dergimizin en önemli misyonu ülkemizin tüm dünyada tıp alanındaki gelişmelere sunacağı katkıyı arttırmaktır. Bu amaçla, ülkemizdeki tıp bilim insanları için uygun, kolay ulaşılabilir, saygın ve güvenilir, iyi hakemlik uygulamalarını ilke edinmiş, güncel ve ilgi çekici konulara odaklanmış bir dergi oluşturmak temel hedefimizdir. Troia Tıp Dergisi’nin amacı, etik kurallara uyarak yapılmış klinik ve deneysel araştırma çalışmalarını, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve editöryel yorum türündeki yazıları yayınlayarak tıbbi bilgi birikimine katkı sağlamaktır. Derginin yayın ilkeleri gereği tüm yazılar, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Derginin hedef kitlesi, dünyada ve ülkemizdeki tüm tıp branşlarındaki akademisyenler ve ilgili sağlık alanlarında profesyonellerdir.

Dergimizin en önemli vizyonu uluslararası alanda saygın, etki değeri yüksek, Medline ve Science Citation Index’te indekslenen, genel tıp konularında tüm dünyadaki ilgili bilim insanları tarafından ilgiyle izlenen ve öncü pozisyonda bir tıp dergisi olmaktır. Bu yolda ilerlerken derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergeleri takip edilmektedir.

Cilt 1 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. RADIATION-INDUCED OPTIC NEUROPATHY
  Sayfalar 56 - 62
  Erkan Topkan , Adil Özyılkan
 2. KATARAKTI VE PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMU OLAN HASTALARDA FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN, GÖZ İÇİ BASINCI VE ANTERİOR SEGMENT ANATOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 63 - 68
  Servet Çetinkaya
 3. AKUT İNFERİOR MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE PREZENTE OLAN AORT DİSEKSİYONU
  Sayfalar 69 - 72
  UĞUR KÜÇÜK , Bahadır Kırılmaz
 4. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİMLERİN KANSER TARAMA HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 73 - 79
  BAŞAK KORKMAZER , MEHMET GOKTUĞ KILINÇARSLAN , BANU SARIGÜL , ERKAN MELİH ŞAHİN
 5. EXERCISE-INDUCED ATRIOVENTRICULAR BLOCK
  Sayfalar 80 - 82
  UĞUR KÜÇÜK , Emine Gazi
 6. PSÖDOPAPİLÖDEM NEDENİ OLARAK OPTİK DİSK DRUSENİ: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 83 - 88
  Sabiha Güngör Kobat , Fatih Cem Gül , Burak Turgut
 7. FEMORAL ARTERY AND VEIN INSULATED INJURY WITH PIERCING TOOL
  Sayfalar 89 - 93
  SONAY OĞUZ , MÜSLİM GÜL , HASAN BAŞÇIL
 8. Pitfall of Steroid Treatment in Acute Demyelinating Encephalomyelitis Coexistent with Chickenpox: A Pediatric Case Report
  Sayfalar 94 - 97
  Turgay Cokyaman , Ayhan Yaman , Cagri Damar