PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 3, 104 - 110, 01.07.2004

Öz

Objective: To compare the efficiency of computerized tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) for evaluation of parametrial and lymph node invasion in patients with cervical and endometrium cancer. Materials and Methods: Eight patients with cervical carcinoma and 21 patients with endometrial carcinoma, who were operated in our clinic, were included. All women underwent abdominopelvic CT and MRI preoperatively. Parametrial and pelvic-paraaortic lymph node invasion were evaluated both by CT and MRI. A lymph node was considered positive if measured ?1 cm by imaging techniques. Postoperative parametrial invasion and lymph node metastases were histopathologically evaluated. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of CT and MRI for parametrial and lymph node invasion were calculated. Results: CT had 16% sensitivity, 90% specificity, 40% PPV, and 73% NPV for predicting parametrial invasion and 25% sensitivity, 94% specificity, 75% PPV, and 64% NPV for predicting lymph node metastases. MRI had 57% sensitivity, 90% specificity, 66% PPV, and 86% NPV for predicting parametrial invasion and 83% sensitivity, 76% specificity, 71% PPV, and 86% NPV for predicting lymph node metastases. Conclusion: MRI has higher sensitivity for predicting parametrial invasion and lymph node metastases compared to CT. Although MRI is less invasive with no ionizing radiation, its increased cost compared to CT is a concern.

Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri

Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 3, 104 - 110, 01.07.2004

Öz

Amaç: Serviks ve endometrium kanserli hastalarda parametrium ve lenf nodu tutulumunun değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (CT) ile magnetik rezonans görüntülemenin (MRI) doğruluğunu karşılaştırmak. Materyal ve Metot: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak ültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde ameliyat edilen serviks karsinomlu 8 hasta ve endometrium karsinomlu 21 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara cerrahi öncesinde CT ve MRI çekildi. CT ve MRI ile parametrial tutulum ile pelvik-paraaortik lenf nodlarındaki tutulumlar ayrı ayrı değerlendirildi. Bir santimetre ve üzerindeki lenf nodları patolojik kabul edildi. Cerrahi sonrasında elde edilen lenf nodlarının ve dokuların histopatolojik incelemesi ile CT ve MRI ile saptanan pozitif lenf nodlarının ve parametrial tutulumun doğruluğu CT ve MRIın sensitivite, spesivite, pozitif prediktif değeri (PPD) ve negatif prediktif değeri (NPD) hesaplanarak araştırıldı. Bulgular: CTnin parametrial tutulumu belirlemedeki sensitivitesi %16, spesivitesi %90, PPDi %40 ve NPDi %73; MRIın parametrial tutulumu belirlemedeki sensitivitesi %57, spesivitesi %90, PPDi %66, NPDi %86 idi. Herhangi bir pozitif lenf nodu tutulumunun belirlenmesi açısından CTnin sensitivitesi %25, spesivitesi %94, PPDi %75 ve NPDi %64 olarak saptandı. MRIın ise sensitivitesi %83, spesivitesi %76, PPDi %71 ve NPDi %86 idi. Sonuç: MRIın CTye göre daha az invaziv olması, radyoaktif dalga içermemesi ve serviks-endometrium kanserlerinde lenf nodu pozitifliği ve parametrial tutulumu belirlemede daha yüksek sensitivite oranları nedeniyle preoperatif kullanımının önemli olduğunu, fakat pahalı bir tetkik olması nedeniyle de MRI çekilmesinde seçici davranılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıntılar

Diğer ID JA64EM87HV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan KAYA Bu kişi benim


M. Okan ÖZKAYA Bu kişi benim


Mekin SEZİK Bu kişi benim


Bahattin BAYKAL Bu kişi benim


Ümmühan DURSUN TOROS Bu kişi benim


Özden ÇANDIR Bu kişi benim


Ahmet YEŞİLDAĞ Bu kişi benim


Demir ÖZBAŞAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404298, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2004}, volume = {7}, pages = {104 - 110}, doi = {}, title = {Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri}, key = {cite}, author = {Kaya, Hakan and Özkaya, M. Okan and Sezik, Mekin and Baykal, Bahattin and Dursun Toros, Ümmühan and Çandır, Özden and Yeşildağ, Ahmet and Özbaşar, Demir} }
APA Kaya, H. , Özkaya, M. O. , Sezik, M. , Baykal, B. , Dursun Toros, Ü. , Çandır, Ö. , Yeşildağ, A. & Özbaşar, D. (2004). Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 7 (3) , 104-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36011/404298
MLA Kaya, H. , Özkaya, M. O. , Sezik, M. , Baykal, B. , Dursun Toros, Ü. , Çandır, Ö. , Yeşildağ, A. , Özbaşar, D. "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 (2004 ): 104-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36011/404298>
Chicago Kaya, H. , Özkaya, M. O. , Sezik, M. , Baykal, B. , Dursun Toros, Ü. , Çandır, Ö. , Yeşildağ, A. , Özbaşar, D. "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 (2004 ): 104-110
RIS TY - JOUR T1 - Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri AU - Hakan Kaya , M. Okan Özkaya , Mekin Sezik , Bahattin Baykal , Ümmühan Dursun Toros , Özden Çandır , Ahmet Yeşildağ , Demir Özbaşar Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 110 VL - 7 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri %A Hakan Kaya , M. Okan Özkaya , Mekin Sezik , Bahattin Baykal , Ümmühan Dursun Toros , Özden Çandır , Ahmet Yeşildağ , Demir Özbaşar %T Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri %D 2004 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Kaya, Hakan , Özkaya, M. Okan , Sezik, Mekin , Baykal, Bahattin , Dursun Toros, Ümmühan , Çandır, Özden , Yeşildağ, Ahmet , Özbaşar, Demir . "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2004): 104-110 .
AMA Kaya H. , Özkaya M. O. , Sezik M. , Baykal B. , Dursun Toros Ü. , Çandır Ö. , Yeşildağ A. , Özbaşar D. Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri. TRSGO Dergisi. 2004; 7(3): 104-110.
Vancouver Kaya H. , Özkaya M. O. , Sezik M. , Baykal B. , Dursun Toros Ü. , Çandır Ö. , Yeşildağ A. , Özbaşar D. Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2004; 7(3): 104-110.
IEEE H. Kaya , M. O. Özkaya , M. Sezik , B. Baykal , Ü. Dursun Toros , Ö. Çandır , A. Yeşildağ ve D. Özbaşar , "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin Yeri", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 104-110, Tem. 2004