PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 4, 140 - 148, 01.10.2004

Öz

Objective: Bax and Bcl-2 proteins are members of Bcl-2 protein family which are related to apopitosis. This study was designed to investigate Bax and Bcl-2 expression in cervical cancer and their relationship between other diagnostic factors.Methods: Cervical tissues were obtained from 45 patients with cervical carcinoma underwent surgery at our hospital. 35 patiens were diagnosed to have squamous carcinoma and 10 were adenocarcinoma. Specimens were investigated for stage, grade, lymphatic metastasis and tumour size. The expression of Bcl-2 and Bax proteins were examined by immunohistochemical staining with monoclonal antibodies using single negative control for each case. Results: 22 (48,9%) cervical carcinomas were Bcl-2 positive and 29 (64,4%) cervical carcinomas were Bax positive. Bcl-2 immunoreactiviy did not correlate with tumour histology, tumour stage or presence of lymph node metastasis. In cases of low grade squamous carcinomas there were higher immunochemical staining for Bcl-2. Also Bcl-2 immunoreactivity was higher in cases with smaller tumour size. Bax immunoreactivity did not correlate with grade, stage or lymphatic metastasis. There was significant differance in Bax immunostaining between adenocarcinomas and squamous carcinomas (p

Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu

Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 4, 140 - 148, 01.10.2004

Öz

Amaç: Bax ve Bcl-2 proteinleri apopitosisle ilişkili olan Bcl-2 protein ailesine dahil proteinlerdir. Bu çalışma serviks kanserinde Bax ve Bcl-2 proteinlerinin sentezini ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisini araştırmak amacıyla planlandı. Materyal ve Metot: Servikal dokular hastanemizde serviks kanseri nedeniyle ameliyat edilen 45 hastadan elde edildi. Bu hastalardan 35 tanesi skuamöz hücreli karsinom, 10 tanesi adenokarsinom olarak tanı almıştı. Spesmenler evre, grade, lenfatik tutulum ve tümör büyüklüğü açısından değerlendirildi. Bax ve Bcl-2 protein sentezleri monoklonal antikorlar kullanılarak immünohistokimyasal boyama yöntemiyle değerlendirildi. Her olgu için birer negatif kontrol kullanıldı. Bulgular: Servikal karsinomlu 22 hasta (%48,9) Bcl-2 ile 29 hasta (%64,4) Bax ile pozitif boyandı. Bcl-2 pozitifliği ile tümör histolojisi, evre veya lenfatik tutulum arasında herhangi bir ilişki bulunamadı. Grade arttıkça Bcl-2 ile boyanma azalmaktaydı. Ayrıca tümör boyutu arttıkça da Bcl-2 ile boyanma azalmaktaydı. Bax pozitifliği ile grade, evre veya lenfatik tutulum arasında herhangi bir ilişki bulunamadı. Adenokarsinom ve skuamöz karsinom arasında Bax ile boyanma açısından belirgin fark bulundu (p

Ayrıntılar

Diğer ID JA66GC92GP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İlyas TUNÇ Bu kişi benim


Sema ZERGEROĞLU Bu kişi benim


Buğday Hepşen DAYLAN Bu kişi benim


Tuğrul AYDOĞDU Bu kişi benim


Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404307, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2004}, volume = {7}, pages = {140 - 148}, doi = {}, title = {Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu}, key = {cite}, author = {Tunç, İlyas and Zergeroğlu, Sema and Daylan, Buğday Hepşen and Aydoğdu, Tuğrul and Mollamahmutoğlu, Leyla} }
APA Tunç, İ. , Zergeroğlu, S. , Daylan, B. H. , Aydoğdu, T. & Mollamahmutoğlu, L. (2004). Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 7 (4) , 140-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36012/404307
MLA Tunç, İ. , Zergeroğlu, S. , Daylan, B. H. , Aydoğdu, T. , Mollamahmutoğlu, L. "Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 (2004 ): 140-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36012/404307>
Chicago Tunç, İ. , Zergeroğlu, S. , Daylan, B. H. , Aydoğdu, T. , Mollamahmutoğlu, L. "Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 (2004 ): 140-148
RIS TY - JOUR T1 - Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu AU - İlyas Tunç , Sema Zergeroğlu , Buğday Hepşen Daylan , Tuğrul Aydoğdu , Leyla Mollamahmutoğlu Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 148 VL - 7 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu %A İlyas Tunç , Sema Zergeroğlu , Buğday Hepşen Daylan , Tuğrul Aydoğdu , Leyla Mollamahmutoğlu %T Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu %D 2004 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 7 %N 4 %R %U
ISNAD Tunç, İlyas , Zergeroğlu, Sema , Daylan, Buğday Hepşen , Aydoğdu, Tuğrul , Mollamahmutoğlu, Leyla . "Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7 / 4 (Ekim 2004): 140-148 .
AMA Tunç İ. , Zergeroğlu S. , Daylan B. H. , Aydoğdu T. , Mollamahmutoğlu L. Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu. TRSGO Dergisi. 2004; 7(4): 140-148.
Vancouver Tunç İ. , Zergeroğlu S. , Daylan B. H. , Aydoğdu T. , Mollamahmutoğlu L. Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2004; 7(4): 140-148.
IEEE İ. Tunç , S. Zergeroğlu , B. H. Daylan , T. Aydoğdu ve L. Mollamahmutoğlu , "Serviks Kanserlerinde BCL-2 ve BAX Protein Expresyonları ve Prognostik Faktörlerle Korelasyonu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 140-148, Eki. 2004