PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1, 19 - 23, 01.01.2005

Öz

Objective: The goal of this work was to evaluate retrospectively, the accuracy of frozen section diagnosis in ovarian tumors.Method: Retrospective study of frozen sections performed in patients with ovarian tumors who underwent surgery. Frozen and paraffin sections were divided into three categories (benign, borderline and malignant) and stratified by diameter (20 cm). The diagnostic correlation, sensitivity, spesificity, positive and negative predictive values and accuracy of each frozen section diagnosis were determined. Results: One hundred five ovarian tumors that underwent frozen sections between January 2001 and October 2004 were studied. Permanent paraffin diagnosis was 63% benign, 4% borderline and 33% malignant. As for malignant potential, frozen section diagnosis agreed with paraffin diagnosis in 93,3% of all cases. Sensitivity and specificity for malignant tumors were 93 and 98%, for borderline tumors 60 and 96%, and for benign tumors 96 and 94%, respectively. The accuracy rate was higher in ovarian tumors with a diameter < 10 cm than 10 - 20 cm and >20 cm (96, 86 ve 92%, respectively). Conclusion: Intraoperative frozen section consultation for malignant and benign ovarian tumors is a reliable method due to a high sensitivity rate. On the other hand its sensitivity decreases in borderline cases and tumors with a diameter > 10 cm.

Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1, 19 - 23, 01.01.2005

Öz

Amaç: Bu çalışmadaki amaç over tümörlerindeki frozen tan›lar›n›n do¤rulu¤unu retrospektif olarak de¤erlendirmektir. Metod: Over tümörü nedeniyle cerrahi ve frozen kesit yap›lan hastalar retrospektif olarak de¤erlendirildi. Frozen ve kal›c› tan›lar üç gruba ayr›ld› (benign, borderline ve malign) ve tümörler çaplar›na göre s›n›fland›r›ld› (<10cm, 10- 20 cm ve >20 cm). Her frozen tan›s› için do¤ruluk oran›, sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de¤erler hesapland›. Bulgular: Ocak 2001- Ekim 2004 tarihleri aras›nda frozen yap›lan 105 over tümörü incelendi. Kesin parafin tan›- lar› %63 benign, %4 borderline, %33 malign idi. Malignite potansiyellerine göre frozen tan›lar› parafin tan›lar› ile tüm vakalar›n %93,3’ünde do¤ruland›. Malign tümörler için frozen sensitivitesi %93, spesifitesi %98, borderline tümörler için bu de¤erler s›ras›yla %60 ve 96, benign tümörlerde ise s›ras›yla %96 ve 94 idi. Çap› <10 cm olan tümörler için do¤- ruluk oran› 10-20 cm ve >20cm olanlara göre daha yüksek idi (s›ras›yla %96, %86 ve %92). Sonuç: ‹ntraoperatif frozen konsültasyonu malign ve benign over tümörleri için yüksek sensitivitesi nedeniyle güvenilir bir yöntemdir. Ancak frozen do¤ruluk oran› borderline ve çap› >10 cm olan tümörlerde düşüktür

Ayrıntılar

Diğer ID JA45PR87MP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar Çilesiz GÖKSEDEF Bu kişi benim


Hüsnü GÖRGEN Bu kişi benim


Deniz ŞENCAN Bu kişi benim


Nilgün DEMİRBAĞ Bu kişi benim


Şebnem BATUR Bu kişi benim


Ahmet ÇETİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404319, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2005}, volume = {8}, pages = {19 - 23}, doi = {}, title = {Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu}, key = {cite}, author = {Göksedef, Pınar Çilesiz and Görgen, Hüsnü and Şencan, Deniz and Demirbağ, Nilgün and Batur, Şebnem and Çetin, Ahmet} }
APA Göksedef, P. Ç. , Görgen, H. , Şencan, D. , Demirbağ, N. , Batur, Ş. & Çetin, A. (2005). Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 8 (1) , 19-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36013/404319
MLA Göksedef, P. Ç. , Görgen, H. , Şencan, D. , Demirbağ, N. , Batur, Ş. , Çetin, A. "Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 19-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36013/404319>
Chicago Göksedef, P. Ç. , Görgen, H. , Şencan, D. , Demirbağ, N. , Batur, Ş. , Çetin, A. "Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 19-23
RIS TY - JOUR T1 - Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu AU - Pınar Çilesiz Göksedef , Hüsnü Görgen , Deniz Şencan , Nilgün Demirbağ , Şebnem Batur , Ahmet Çetin Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 23 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu %A Pınar Çilesiz Göksedef , Hüsnü Görgen , Deniz Şencan , Nilgün Demirbağ , Şebnem Batur , Ahmet Çetin %T Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu %D 2005 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Göksedef, Pınar Çilesiz , Görgen, Hüsnü , Şencan, Deniz , Demirbağ, Nilgün , Batur, Şebnem , Çetin, Ahmet . "Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2005): 19-23 .
AMA Göksedef P. Ç. , Görgen H. , Şencan D. , Demirbağ N. , Batur Ş. , Çetin A. Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu. TRSGO Dergisi. 2005; 8(1): 19-23.
Vancouver Göksedef P. Ç. , Görgen H. , Şencan D. , Demirbağ N. , Batur Ş. , Çetin A. Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2005; 8(1): 19-23.
IEEE P. Ç. Göksedef , H. Görgen , D. Şencan , N. Demirbağ , Ş. Batur ve A. Çetin , "Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonun Doğruluğu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 19-23, Oca. 2005