PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4, 117 - 121, 01.10.2005

Öz

Objective: The aim of this study was to evaluate the prognostic significance of pretreatment thrombocytosis in epithelial ovarian cancer.Material and methods: Between 1993 and 2006, 391 patients with epithelial ovarian cancer, which were treated, are evaluated retrospectively. The platelet count >400.000/mm3 accepted as a thrombocytosis. To analyze statistically used Anova Table Test and Chi-Square test.Results: The mean age of the patients was 59.7 years (27-90) and the mean of the pretreatment platelet count was 364.000/mm3 (59.000-991.000). 32% of patients had pretreatment thrombocytosis. The stage, pretreatment CA 125 levels, presence of ascites and volume of ascites were affected by pretreatment thrombocytosis. While the recurrence rate was high in patients with thrombocytosis, disease free survival time, overall survival time and survival rate was not found to be related with thrombocytosis.Conclusion: Thrombocytosis can be marker of tumor aggresivity. The malignancy must be kept in mind for patient with pelvic mass and thrombocytosis.

TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4, 117 - 121, 01.10.2005

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı tedavi öncesi trombositozun epiteliyal over kanserindeki prognostik anlamını ortaya koymaktı.Materyal ve Metod:1993-2006 yılları arasında tedavisi yapılmış epiteliyal over kanserli 391 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Trombosit düzeyinin >400.000/mm_ olması trombositoz olarak kabul edildi. İstatistiksel analiz Annova Table Test ve Chi-Square testi kullanılarak yapıldı.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 59.7 yıldı (27-90) ve tedavi öncesi trombosit değeri ortalama 364.000/mm_'di (59.000-991.000). Tedavi öncesinde hastaların %32'sinde trombositoz saptandı. Hastalığın evresi, CA 125 düzeyi, asit varlığı ve ortalama asit volümü tedavi öncesi trombosit düzeyinden etkilenmekteydi. Trombositozu olanlarda nüks gelişimi anlamlı olarak fazlayken, hastalıksız yaşam süresi, sağ-kalım süresi ve sağkalım oranıyla tedavi öncesi trombosit düzeyi arasında ilişki bulunmadı.Sonuç: Trombositoz epiteliyal over kanserinde agresif tümör seyrinin bir belirteci olabilir. Pelvik kitlesi ve trombositozu olan hastalarda malignite akla gelmelidir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA36JJ69SC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner Turan Bu kişi benim


Serap Bozok Bu kişi benim


Nurettin Boran Bu kişi benim


Nejat Özgül Bu kişi benim


Reyhan ÖCALAN Bu kişi benim


Gökhan TULUNAY Bu kişi benim


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404350, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2005}, volume = {8}, pages = {117 - 121}, doi = {}, title = {TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Bozok, Serap and Boran, Nurettin and Özgül, Nejat and Öcalan, Reyhan and Tulunay, Gökhan and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Bozok, S. , Boran, N. , Özgül, N. , Öcalan, R. , Tulunay, G. & Köse, M. F. (2005). TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 8 (4) , 117-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36016/404350
MLA Turan, T. , Bozok, S. , Boran, N. , Özgül, N. , Öcalan, R. , Tulunay, G. , Köse, M. F. "TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 117-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36016/404350>
Chicago Turan, T. , Bozok, S. , Boran, N. , Özgül, N. , Öcalan, R. , Tulunay, G. , Köse, M. F. "TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 117-121
RIS TY - JOUR T1 - TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI AU - Taner Turan , Serap Bozok , Nurettin Boran , Nejat Özgül , Reyhan Öcalan , Gökhan Tulunay , M. Faruk Köse Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 121 VL - 8 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI %A Taner Turan , Serap Bozok , Nurettin Boran , Nejat Özgül , Reyhan Öcalan , Gökhan Tulunay , M. Faruk Köse %T TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI %D 2005 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Bozok, Serap , Boran, Nurettin , Özgül, Nejat , Öcalan, Reyhan , Tulunay, Gökhan , Köse, M. Faruk . "TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 / 4 (Ekim 2005): 117-121 .
AMA Turan T. , Bozok S. , Boran N. , Özgül N. , Öcalan R. , Tulunay G. , Köse M. F. TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI. TRSGO Dergisi. 2005; 8(4): 117-121.
Vancouver Turan T. , Bozok S. , Boran N. , Özgül N. , Öcalan R. , Tulunay G. , Köse M. F. TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2005; 8(4): 117-121.
IEEE T. Turan , S. Bozok , N. Boran , N. Özgül , R. Öcalan , G. Tulunay ve M. F. Köse , "TEDAVİ ÖNCESİ TROMBOSİTOZUN EPİTELİYAL OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK ANLAMI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 117-121, Eki. 2005