PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4, 128 - 132, 01.10.2005

Öz

Introduction: At present, it is possible to achieve almost 100% success for survival for low-risk metastatic gestational trophoblastic disease (GTD) with single agent chemotherapy. One of these chemotherapy agents is methotrexate (MTX). Present study aims to evaluate the efficiency and toxicity of MTX-folinic acid (FA) treatment.Materials and Methods: 41 patients with low risk GTD were initially treated with MTX chemotherapy between 1994 and 2000. Patients were treated with 1 mg/kg intramuscular MTX at 1st, 3rd, 5th and 7th days and 0.1 mg/kg intramuscular FA at 2nd, 4th, 6th and 8th days, every 15 days. When the β-HCG levels decreased to the normal values, patients were treated with one cure additional chemotherapy.Results: The mean age was 29.1 (17-50). 41 patients with low risk GTD received 95 cycles of MTX-FA chemotherapy. Median cure was 2 (minimum: 1, maximum: 4). 88.6% of patients achieved complete remission with single-agent MTX-FA. Drug resistance developed in 11.4% of patients, required EMA/CO chemotherapy. All patients were disease free at last contact. Nausea and vomiting in 28 patients (68.3%), mucositis in 14 patients (34.1%), anemia in six patients (14.6%), leucopenia in one patient (2.4%) and thrombocytopenia in one patient (2.4) were occurred. Grade 3 or 4 hematological toxicity was not occurred. Only one patient (2.4%) experienced grade 4 hepatotoxicity.Conclusion: MTX-FA is highly effective for treatment of low-risk GTN. In addition, its toxicity is well tolerated

DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4, 128 - 132, 01.10.2005

Öz

Giriş:Günümüzde düşük riskli metastatik gestasyonel trofoblastik hastalık tedavisinde tek ajan kemoterapisi ile %100'e yaklaşan sağ kalım oranları sağlanabilmektedir. Bu kemoterapi ajanlarından biri metotreksattır (MTX). Bu çalışma, düşük-riskli gestasyonel trofoblastik hastalıkta tek ajan MTX-folinik asit (FA) kullanımının sonuçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: 1994-2004 yılları arasında düşük riskli gestasyonel trofoblastik hastalık tanısı alan 41 hastaya MTX-FA uygulandı. Tedavinin 1., 3., 5. ve 7. günlerinde 1mg/kg metotreksat intramüsküler, 2., 4., 6. ve 8. günlerinde 0.1 mg/kg folinik asit intramüsküler olarak verildi. Tedavi protokolü 15 günde bir tekrarlandı. D-HCG düzeyinin normale düştüğü tespit edildiğinde bir kür daha kemoterapi verildi.Bulgular: Ortalama hasta yaşı 29.1'di (17-50). Düşük riskli gestasyonel trofoblastik hastalık tanısı konmuş 41 hasta toplam 95 kür tek ajan MTX-FA kemoterapisi aldı. Uygulanan median kür sayısı 2 olarak saptandı. Hastaların %88.6'sında tek ajan MTX-FA ile tam cevap elde edildi. %11.4 hastada ilaç direnci gelişti. İlaç direnci gelişenlerde, verilen EMA/CO kemoterapisi ile remisyon elde edildi. Takipleri içerisinde hastalarda nüks gelişmedi. 28 hastada (%68.3) bulantı-kusma, 14 hastada (%34.1) mukozit, altı hastada (%14.6) anemi, bir hastada (%2.4) lökopeni ve bir hastada (%1.1) trombositopeni gelişti. Hematolojik açıdan grade 3 ve 4 toksisiteye rastlanmadı. Grade 4 toksisite sadece hepatotoksisite olarak gelişti ve bir hastada (%2.4) tespit edildi.Sonuç: MTX-FA kemoterapisi düşük-riskli gestasyonel trofoblastik hastalık üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA84BH95YZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner TURAN Bu kişi benim


Özlem KERİMOĞLU Bu kişi benim


Nurettin BORAN Bu kişi benim


Nejat ÖZGÜL Bu kişi benim


Gökhan TULUNAY Bu kişi benim


İskender KÖG Bu kişi benim


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404354, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2005}, volume = {8}, pages = {128 - 132}, doi = {}, title = {DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Kerimoğlu, Özlem and Boran, Nurettin and Özgül, Nejat and Tulunay, Gökhan and Kög, İskender and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Boran, N. , Özgül, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. & Köse, M. F. (2005). DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 8 (4) , 128-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36016/404354
MLA Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Boran, N. , Özgül, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. , Köse, M. F. "DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 128-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36016/404354>
Chicago Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Boran, N. , Özgül, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. , Köse, M. F. "DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 128-132
RIS TY - JOUR T1 - DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI AU - Taner Turan , Özlem Kerimoğlu , Nurettin Boran , Nejat Özgül , Gökhan Tulunay , İskender Kög , M. Faruk Köse Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 132 VL - 8 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI %A Taner Turan , Özlem Kerimoğlu , Nurettin Boran , Nejat Özgül , Gökhan Tulunay , İskender Kög , M. Faruk Köse %T DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI %D 2005 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Kerimoğlu, Özlem , Boran, Nurettin , Özgül, Nejat , Tulunay, Gökhan , Kög, İskender , Köse, M. Faruk . "DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 / 4 (Ekim 2005): 128-132 .
AMA Turan T. , Kerimoğlu Ö. , Boran N. , Özgül N. , Tulunay G. , Kög İ. , Köse M. F. DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI. TRSGO Dergisi. 2005; 8(4): 128-132.
Vancouver Turan T. , Kerimoğlu Ö. , Boran N. , Özgül N. , Tulunay G. , Kög İ. , Köse M. F. DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2005; 8(4): 128-132.
IEEE T. Turan , Ö. Kerimoğlu , N. Boran , N. Özgül , G. Tulunay , İ. Kög ve M. F. Köse , "DÜŞÜK-RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK TEDAVİSİNDE METOTREKSAT - FOLİNİK ASİT KULLANIMININ SONUÇLARI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 128-132, Eki. 2005