Cilt: 9 - Sayı: 3

Yıl: 2006

Derleme

Editoryal

1.

Araştırma Makalesi

3. EPİTELYAL OVER KANSERLERİNDE BEYİN METASTAZLARI

4. JİNEKOLOJİK TÜMÖRLERDE SAĞKALIM VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: DEJOG SERİSİ

5. LABİA MAJORA’YA METASTAZ YAPAN PRİMER FALLOP TÜPÜ KARSİNOMU

6. OVERİN PRİMER STRUMAL KARSİNOİD TÜMÖRÜ