PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4, 91 - 96, 01.10.2006

Öz

Objective: We aimed to finding the hematologic toxicity profile of chemotherapy combinations and comparing them which are usually used in gynecologic oncology. Materials and Methods: It was analyzed of 885 patients who were given 4600 chemotherapy courses because of gynecologic malignancies between 1993 and 2006. We compared of hemotologic toxicity of Ifosfamide/Adriamicyn/Mesna (IMA), Paclitaxel/Carboplatin (P-Car), Paclitaxel/Cisplatin (P-Cis), Etoposide/Methotrexate/Acti-nomycin D/Cyclophosphamide/Vincristine (EMA/CO), Methotrexate-Folinic Acid (MF) and Cyclophosphamide/Anthracycline (Adriamicyn or Epirubicin)/Platinum (CAP) chemotherapy combinations. Results: Hematologic toxicity profile of IMA was worse then the other protocols. Grade 3-4 leucopenia was occurred in 50.4% of IMA courses. This rate was 8.6% in P-Car, 6.9% in EMA/CO, 4.5% in P-Cis and 1.4% in CAP. Similarly grade 3-4 anemia was seen 4.2% of IMA courses which was most common then the others. Grade 3-4 anemia was observed in 1.3% of EMA/CO courses and this ratio was closest the IMA protocol. There was no difference among the chemotherapy protocols by means of thrombocytopenia. However, thrombocytopenia was more common in IMA and P-Car protocols then the others.Discussion: Myelosuppression is an important side effect. It was causes that adjourn maintenance of the treatment, abandon of treatment and even patients death. The toxicity profiles of chemotherapy protocols are very different. We have to know the adverse effect and its management, of chemotherapeutic agents.

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4, 91 - 96, 01.10.2006

Öz

Amaç: Jinekolojik onkolojide sıklıkla kullanılan kemoterapi kombinasyonlarının neden olduğu hematolojik toksisitelerin belirlenmesi ve bunların karşılaştırılması. Materyal ve Metot: 1993-2006 yılları arasında jinekolojik malignite nedeniyle kemoterapi almış 885 hastaya ait 4600 ilaç kürü retrospektif olarak değerlendirildi. İfosfamid/Mesna/Adriyamisin (İMA), Paklitaksel/Carboplatin (P-Car), Paktitaksel/Cisplatin (P-Cis), Etoposid/Metotreksat-Folinik Asit/Aktinomisin-D/Siklofosfamid/Vin-kristin (EMA/CO), Metotreksat-Folinik Asit (MF) ve Siklofosfa-mid/Antrasiklin (adriyamisin veya farmorubisin)/Platin (CAP) kemoterapi kombinasyonlarının hematolojik toksisite profilleri karşılaştırıldı.Sonuçlar: İMAnın, çalışmadaki diğer protokollere göre hematolojik toksisite profili oldukça kötüydü. İMA kürlerinin %50.4ünde grade 3-4 lökopeni geliştiği gözlendi. Bu oran P-Carda %8.6, P-Cisde %4.5, EMA/COda %6.9 ve CAPda %1.4dü. Benzer şekilde grade 3-4 anemi İMA alanlarda daha sık olarak gelişti ve kürlerin %4.2sinde gözlendi. Anemi gelişimi açısından İMA protokolüne en yakın değer EMA/CO kombinasyonunda saptandı ve kürlerin %1.3ünde grade 3-4 toksisite gelişti. Ancak trombositopeni gelişimi yönünden kemoterapi protokolleri arasında belirgin farklılık saptanmadı, buna karşın bu toksisite İMA ve P-Car alanlarda daha fazlaydı.Tartışma: Kemik iliği depresyonu kemoterapide gecikmeye, kemoterapi seçeneğini terk etmeye ve ölüme neden olan önemli bir yan etkidir. Kemoterapi protokollerinin bu konudaki toksisite profilleri çok farklıdır. Uygulanan protokolün bu etkisinin bilinmesi, hastaların buna göre yönlendirilmesi ve gerekiyorsa profilaktik olarak destek tedavilerinin verilmesi bu toksisite olasılığını azaltacaktır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59PH57EG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner TURAN Bu kişi benim


İltaç KÜÇÜKELÇİ Bu kişi benim


Nejat ÖZGÜL Bu kişi benim


Serap BOZOK Bu kişi benim


Nurettin BORAN Bu kişi benim


Gökhan TULUNAY Bu kişi benim


İskender KÖG Bu kişi benim


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404415, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2006}, volume = {9}, pages = {91 - 96}, doi = {}, title = {JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Küçükelçi, İltaç and Özgül, Nejat and Bozok, Serap and Boran, Nurettin and Tulunay, Gökhan and Kög, İskender and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Küçükelçi, İ. , Özgül, N. , Bozok, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. & Köse, M. F. (2006). JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 9 (4) , 91-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36021/404415
MLA Turan, T. , Küçükelçi, İ. , Özgül, N. , Bozok, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. , Köse, M. F. "JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 (2006 ): 91-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36021/404415>
Chicago Turan, T. , Küçükelçi, İ. , Özgül, N. , Bozok, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Kög, İ. , Köse, M. F. "JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 (2006 ): 91-96
RIS TY - JOUR T1 - JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Taner Turan , İltaç Küçükelçi , Nejat Özgül , Serap Bozok , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , İskender Kög , M. Faruk Köse Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 96 VL - 9 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Taner Turan , İltaç Küçükelçi , Nejat Özgül , Serap Bozok , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , İskender Kög , M. Faruk Köse %T JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2006 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 9 %N 4 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Küçükelçi, İltaç , Özgül, Nejat , Bozok, Serap , Boran, Nurettin , Tulunay, Gökhan , Kög, İskender , Köse, M. Faruk . "JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 / 4 (Ekim 2006): 91-96 .
AMA Turan T. , Küçükelçi İ. , Özgül N. , Bozok S. , Boran N. , Tulunay G. , Kög İ. , Köse M. F. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. TRSGO Dergisi. 2006; 9(4): 91-96.
Vancouver Turan T. , Küçükelçi İ. , Özgül N. , Bozok S. , Boran N. , Tulunay G. , Kög İ. , Köse M. F. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2006; 9(4): 91-96.
IEEE T. Turan , İ. Küçükelçi , N. Özgül , S. Bozok , N. Boran , G. Tulunay , İ. Kög ve M. F. Köse , "JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 9, sayı. 4, ss. 91-96, Eki. 2006