PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4, 101 - 105, 01.10.2006

Öz

Objective: The evaluation of 81 operated ovarian cancer cases by menas of demographic parameters,diagnosis,treatmant and follow-up with comparison of these variables.Matreial and method: 81 women with ovarian cancer treated in our clinic have been retrospectively analyzed. Results: The median age was 51 (12-82) years of age. The %46.9 (38) of the patients were postmenopausal. 60 (%74.2) of the cases were epithelyal ovarian cancer, followed by 11 cases of borderline ovarian tumor and 10 cases of non-epithelial ovarian cancer. When classified by surgical staging, the cases were found to be most commonly stage IIIc with 27 (%33.3) of the cases.The secon most common stage was stage Ia with 20 (%24.7) of the cases.In histopathologic assesment most commonly identified stage was stage II with 30 (%44.1) patients. The mean Ca-125 value was found to be 715.2U/ml (5.8-5855 U/ml) for all cases, 72.6 U/ml (12.9-265.6 U/ml) for Borderline ovarian tumors and 799.6 U/ml (5.8-5855 U/ml) for malignant ovarian cancers. Optimal surgery was performed for 57 (%70.5) of the cases and suboptimal surgery for 14 (%17.5) of them. Only 14(%17.3) of the cases died due to ovarian cancer whose avarage follow-up period was 17.7 (1-69) months. Conclusion: Ovarian cancer doesnt have a specific screening test and its early diagnosis is difficult. That is why most of the cases are diagnosed at advenced stages with high mortality rates. The prognosis is related to surgical method performed,stage,grade and patients age.

OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ

Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4, 101 - 105, 01.10.2006

Öz

Amaç: Opere edilen 81 over kanseri olgusunun demografik parametreler, histopatolojik tanıları, tedavi ve takip özellikleri ve bu parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.Metod: Ocak 2001- Şubat 2006 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tanı ve tedavi almış 81 over kanseri olgusu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların %46,9u postmenapozal dönemde olup,yaş ortalaması 51,1 ± 17,7 (12-82 yaş) idi. Hastaların Histopatolojik dağılımlarını 60 olgu (%74,2) ile epitelyal over kanserleri, 11 olgu (%13,5) ile Borderline over kanserleri, 10 olgu (%12,3) ile nonepitelyal over kanserleri oluşturmaktaydı. Cerrahi evreleme sonrasında en sık 27 olgu (%33,3) ile Evre 3c, ikinci sıklıkta 20 olgu (%24,7) ile Evre 1a ve en sık 30 olgu (%44.1) ile grade 2 tespit edildi. Hastaların preoperatif CA 125 değerleri 715,2 ± 1268,1 U/ml ( 5,8- 5855)olarak saptandı. Bu değer Borderline over kanserlerinde 72,6 ± 80,3 U/ml (12,9- 265,6 U/ml) iken, malign over kanserlerinde 799,6 ± 13273 U/ml (5,8-5855 U/ml) olarak tespit edildi. 57 olguya (%70,5) optimal cerrahi uygulanırken, 14 olguya ise suboptimal cerrahi uygulandı. Ortalama takip süresi 1-69 ay (17,7 ± 15,6) olan olguların 14 ü (%17,3) takipleri yapılırken kaybedildi. Sonuç: Over kanserlerinin spesifik bir tarama testi yoktur ve erken tanısı güçtür. Bu nedenle büyük çoğunluğu ileri evrede yakalanırlar ve mortalite oranları yüksektir. Prognoz uygulanan cerrahi yöntem, tümörün histapatolojik tipi, evre, grade ve hastanın yaşı, genel durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57YZ32KG
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Gültekin KÖSE Bu kişi benim


Nurettin AKA Bu kişi benim


Lütfiye Ünlü CİVAK Bu kişi benim


Serdar KARAYEL Bu kişi benim


Ünal TÜRKAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404420, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2006}, volume = {9}, pages = {101 - 105}, doi = {}, title = {OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ}, key = {cite}, author = {Köse, Gültekin and Aka, Nurettin and Civak, Lütfiye Ünlü and Karayel, Serdar and Türkay, Ünal} }
APA Köse, G. , Aka, N. , Civak, L. Ü. , Karayel, S. & Türkay, Ü. (2006). OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 9 (4) , 101-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36021/404420
MLA Köse, G. , Aka, N. , Civak, L. Ü. , Karayel, S. , Türkay, Ü. "OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 (2006 ): 101-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36021/404420>
Chicago Köse, G. , Aka, N. , Civak, L. Ü. , Karayel, S. , Türkay, Ü. "OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 (2006 ): 101-105
RIS TY - JOUR T1 - OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ AU - Gültekin Köse , Nurettin Aka , Lütfiye Ünlü Civak , Serdar Karayel , Ünal Türkay Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 105 VL - 9 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ %A Gültekin Köse , Nurettin Aka , Lütfiye Ünlü Civak , Serdar Karayel , Ünal Türkay %T OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ %D 2006 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 9 %N 4 %R %U
ISNAD Köse, Gültekin , Aka, Nurettin , Civak, Lütfiye Ünlü , Karayel, Serdar , Türkay, Ünal . "OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 9 / 4 (Ekim 2006): 101-105 .
AMA Köse G. , Aka N. , Civak L. Ü. , Karayel S. , Türkay Ü. OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ. TRSGO Dergisi. 2006; 9(4): 101-105.
Vancouver Köse G. , Aka N. , Civak L. Ü. , Karayel S. , Türkay Ü. OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2006; 9(4): 101-105.
IEEE G. Köse , N. Aka , L. Ü. Civak , S. Karayel ve Ü. Türkay , "OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 9, sayı. 4, ss. 101-105, Eki. 2006