PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2, 40 - 44, 01.04.2007

Öz

Objective: In this study, the relationship between tumor size and surgical-pathologic risk factors was evaluated in patient with stage IB1-IIA cervical cancer. Materials and Methods: Between 1993 and 2007, the medical records of 232 patients with stage IB-IIA and didnt take neoadjuvant chemotherapy that underwent type III radical hysterectomy + bilateral salphingo-oophorectomy + bilateral pelvic and para-aortic lymphadenectomy were reviewed. The patients divided three groups according to tumor size. Tumor size was equal or less than 20mm in group 1, among 21-40mm in group 2 and more than 40mm in group 3. Results: The mean age of patients was 54.2 years and mean tumor size was 28.5mm. Tumor size was equal or less than 20mm in 86 patients, among 21-40mm in 132 and more than 40mm in 14. Clinical stage was IB1 in 170 patients, IB2 in 14 and IIA in 48. Histopathologic diagnosis was squamous cell cancer in 191 patients. Age, cell type, number of lymph node removed was similar between groups. Deep of stromal invasion and para-aortic lymph node metastasis associated with tumor size (respectively p=0.001, p=0.012). Parametrial invasion, positive surgical margin, pelvic lymph node metastasis, ovarian metastasis and lymphovascular space invasion didnt correlate with tumor size. Conclusion: In this study, the tumor size predicts only lymph node metastasis (para-aortic) amongst surgical-pathologic risk factors which is identified high-risk group in preoperative evaluation. In addition to tumor size correlates with deep stromal invasion. The prediction of surgical-pathologic risk factors before radical hysterectomy provides individualization of therapy.

ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2, 40 - 44, 01.04.2007

Öz

Amaç: Bu çalışmada evre IB1-IIA serviks tümörlerinde tümör boyutuyla cerrahi-patolojik risk faktörleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Materyal ve Metot: 1993-2007 tarihleri arasında IB-IIA serviks kanseri nedeniyle tip III radikal histerektomi + bilateral pelvik ve para-aortik lenfadenektomi yapılan, neoadjuvant kemoterapi almayan 232 hastanın dosyası gözden geçirildi. Tümör boyutuna göre hastalar üç gruba ayrıldı. Tümör boyutu 20mm ve altı olanlar grup 1i, 21-40mm arası olanlar grup 2yi ve 41mm ve üstü olanlar grup 3ü oluş-turdu. Bulgular: Yaş ortalaması 54.2 yıl, ortalama tümör boyutu 28.5mmydi. Tümör boyutu hastaların 86sında 20mm ve altında, 132sinde 21-40mm arasında ve 14ünde 40mmnin üzerindeydi. Hastaların 170inde klinik evre IB1, 14ünde evre IB2 ve 48inde IIAydı. 191 hastada patolojik tanı skuamöz hücreli kanserdi. Yaş, hücre tipi ve çıkarılan lenf nodu sayısı açısından gruplar arası fark yoktu. Stromal invazyon derinliği ve para-aortik lenf nodu metastazı tümör boyutuyla ilişkiliydi (sırasıyla p=0.001, p=0.012). Parametrial invazyon, cerrahi sınır tutulumu, pelvik lenf nodu tutulumu, over metastazı ve lenfo-vasküler alan invazyonu tümör boyutuyla değişmemekteydi.Tartışma: Bu çalışmada radikal histerektomi öncesi tümör boyutunun, yüksek risk grubunu belirleyen faktörlerden sadece lenf nodu metastazını (para-aortik) belirlediği saptandı. Ayrıca tümör boyutu stromal invazyonla ilişkiliydi. Cerrahi-patolojik risk faktörlerinin radikal histerektomi öncesi predikte edilmesi, tedavinin bireyselleştirilmesini ve optimal tedavinin uygulanmasını sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35EG77GG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner TURAN Bu kişi benim


Nuray YÜKSEL Bu kişi benim


Süha ÖZER Bu kişi benim


Nurettin BORAN Bu kişi benim


Gökhan TULUNAY Bu kişi benim


Nejat ÖZGÜL Bu kişi benim


Reyhan ÖÇALAN Bu kişi benim


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404432, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2007}, volume = {10}, pages = {40 - 44}, doi = {}, title = {ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Yüksel, Nuray and Özer, Süha and Boran, Nurettin and Tulunay, Gökhan and Özgül, Nejat and Öçalan, Reyhan and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Yüksel, N. , Özer, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özgül, N. , Öçalan, R. & Köse, M. F. (2007). ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 10 (2) , 40-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36024/404432
MLA Turan, T. , Yüksel, N. , Özer, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özgül, N. , Öçalan, R. , Köse, M. F. "ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 40-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36024/404432>
Chicago Turan, T. , Yüksel, N. , Özer, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özgül, N. , Öçalan, R. , Köse, M. F. "ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 40-44
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ AU - Taner Turan , Nuray Yüksel , Süha Özer , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , Nejat Özgül , Reyhan Öçalan , M. Faruk Köse Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 44 VL - 10 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ %A Taner Turan , Nuray Yüksel , Süha Özer , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , Nejat Özgül , Reyhan Öçalan , M. Faruk Köse %T ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ %D 2007 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Yüksel, Nuray , Özer, Süha , Boran, Nurettin , Tulunay, Gökhan , Özgül, Nejat , Öçalan, Reyhan , Köse, M. Faruk . "ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 / 2 (Nisan 2007): 40-44 .
AMA Turan T. , Yüksel N. , Özer S. , Boran N. , Tulunay G. , Özgül N. , Öçalan R. , Köse M. F. ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ. TRSGO Dergisi. 2007; 10(2): 40-44.
Vancouver Turan T. , Yüksel N. , Özer S. , Boran N. , Tulunay G. , Özgül N. , Öçalan R. , Köse M. F. ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2007; 10(2): 40-44.
IEEE T. Turan , N. Yüksel , S. Özer , N. Boran , G. Tulunay , N. Özgül , R. Öçalan ve M. F. Köse , "ERKEN EVRE SERVİKS KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAHİ-PATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 40-44, Nis. 2007