Cilt: 10 - Sayı: 3

Yıl: 2007

Araştırma Makalesi

1. LOKAL İLERİ EVRE ENDOMETRİUM KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ: TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

2. ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

3. GÖRÜLME YAŞINA GÖRE OVER KANSERİNİN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

4. OVER KANSERLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Olgu Sunumu

5. PELVİK KİTLE OLARAK OMENTAL KİST