PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 3, 65 - 67, 01.07.2007

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, endometrial karsinomda, alt uterin segment tutulumu ile belirli klinikopatolojik parametreler ile korelasyonunu araştırmaktı. Materyal ve Metot: 2000 - 2007 yılları arasında tam cerrahi evreleme yapılmış 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Alt uterin segment tutulumu olan ve olmayan hastalar, prognostik önemi belirlenmiş parametreler açısından Pearson ki-kare ve Yates correction testleri ile karşılaştırıldı.Sonuçlar: Hastaların %23ünde alt uterin segment tutulumu olduğu belirlendi. Alt uterin segment tutulumu ile lenfovasküler tutulum arasında bir korelasyon mevcuttu. Diğer parametreler ile arasında bir ilişki bulunamadı.Tartışma: Alt uterin segmenti tutulumunda kötü prognostik faktörlere daha sık rastlanma olasılığı, cerrahi ve adjuvan tedavi seçeneklerini belirlememizi sağlayabilir, bununla birlikte daha geniş ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 3, 65 - 67, 01.07.2007

Öz

Objective: The aim of this study was to evaluate the correlation between lower segment involvement and certain clinipathologic parameters in endometrial carcinoma. Materials and Methods: 74 patients who underwent complete surgical staging between 2000 and 2007 were included in the study. The patients with lower uterin segment involvement were compared to patients without involvement with chi-square and Yates correction tests according to parameters which have prognostic significance Results: 23% of paients had lower uterine segment involvement. There was a correlation between lower segment involvement and lymphovascular involvement. There was no relationship with other parameters.Discussion: The probability of coincidence of lower uterine segment involvement with poor prognostic factors might help us to determine surgical and adjuvant therapeutical options, however, more comprehensive and prospective studies are needed.

Ayrıntılar

Diğer ID JA32VY95VE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ekrem TOK Bu kişi benim


Hüseyin DURUKAN Bu kişi benim


Tuba KARABACAK Bu kişi benim


Devrim Ertunç Bu kişi benim


Osman Yaşa Bu kişi benim


Aysun Savaş Bu kişi benim


Saffet Dilek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404440, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2007}, volume = {10}, pages = {65 - 67}, doi = {}, title = {ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Tok, Ekrem and Durukan, Hüseyin and Karabacak, Tuba and Ertunç, Devrim and Yaşa, Osman and Savaş, Aysun and Dilek, Saffet} }
APA Tok, E. , Durukan, H. , Karabacak, T. , Ertunç, D. , Yaşa, O. , Savaş, A. & Dilek, S. (2007). ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 10 (3) , 65-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36025/404440
MLA Tok, E. , Durukan, H. , Karabacak, T. , Ertunç, D. , Yaşa, O. , Savaş, A. , Dilek, S. "ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 65-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36025/404440>
Chicago Tok, E. , Durukan, H. , Karabacak, T. , Ertunç, D. , Yaşa, O. , Savaş, A. , Dilek, S. "ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 65-67
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ AU - Ekrem Tok , Hüseyin Durukan , Tuba Karabacak , Devrim Ertunç , Osman Yaşa , Aysun Savaş , Saffet Dilek Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 67 VL - 10 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ %A Ekrem Tok , Hüseyin Durukan , Tuba Karabacak , Devrim Ertunç , Osman Yaşa , Aysun Savaş , Saffet Dilek %T ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ %D 2007 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Tok, Ekrem , Durukan, Hüseyin , Karabacak, Tuba , Ertunç, Devrim , Yaşa, Osman , Savaş, Aysun , Dilek, Saffet . "ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 / 3 (Temmuz 2007): 65-67 .
AMA Tok E. , Durukan H. , Karabacak T. , Ertunç D. , Yaşa O. , Savaş A. , Dilek S. ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ. TRSGO Dergisi. 2007; 10(3): 65-67.
Vancouver Tok E. , Durukan H. , Karabacak T. , Ertunç D. , Yaşa O. , Savaş A. , Dilek S. ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2007; 10(3): 65-67.
IEEE E. Tok , H. Durukan , T. Karabacak , D. Ertunç , O. Yaşa , A. Savaş ve S. Dilek , "ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 65-67, Tem. 2007