Cilt: 11 - Sayı: 4

Yıl: 2008

Araştırma Makalesi

1. KADIN GENİTAL KANSERLERİNDE İNTRAOPERATİF PATOLOJİK KONSÜLTASYONA YAKLAŞIM

2. OVER KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE SPLENEKTOMİNİN YERİ

3. OVER KANSERİNİ TAKLİT EDEN PERİTONEAL VE GENİTAL TÜBERKÜLOZ

Olgu Sunumu

4. OVER KANSERİNİ TAKLİT EDEN KRONİK EKTOPİK GEBELİK OLGUSU

5. 14. GEBELİK HAFTASINDA TESPİT EDİLEN KOLON KAYNAKLI KRUKENBERG TÜMÖRÜ, DEVAM EDEN GEBELİK