PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3, 61 - 67, 01.07.2010

Öz

Objective: In this study, the factors determining the lymph node metastasis in endometrial carcinoma have been examined. Material and Method: Data of 149 patients, from which at least 15 lymph nodes from the pelvic area and 10 lymph nodes from the paraaortic area have been removed, and systematic lymphadenectomy up to left vena renalis level, have been examined retrospectively. The effect of surgical-pathologic risk factors and age on lymph node status was evaluated by using univariant analysis. Statistical evaluation has been carried out by the use of Chi-square Test and Annova Table Test. Results: The mean age of the patients was 56.7 years and the mean tumor size at the largest diameter was 39.3mm. The stage of the disease was ranging between IA and IVB. Thirty-one patients had metastatic lymph nodes. Twenty-six of them had pelvic and 17 of them had para-aortic involvement. The determining factors for the lymph node metastasis were; age, cell type, lymphovascular space involvement, presence of cervical invasion, metastasis to ovary, peritoneal spread and depth of the myometrial invasion. In addition to the status of the pelvic lymph node was determinant for the state of the para-aortic lymph node. Discussion: It is seen that surgery-pathological factors, except for grade, are determinant in lymph node metastasis. There is a linear relationship, despite being insignificant, between lymph node metastasis and grade.

ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3, 61 - 67, 01.07.2010

Öz

Amaç: Bu çalışmada endometrium kanserinde lenf nodu metastazını belirleyen faktörler araştırıldı. Materyal ve Metot: Pelvik bölgeden en az 15 ve para-aortik bölgeden en az 10 lenf nodu çıkartılan ve sol vena renalis seviyesine kadar sistematik lenfadenektomi yapılan 149 hastaya ait veriler geriye dönük olarak incelendi. Cerrahi-prognostik faktörlerin ve yaşın lenf nodu durumu üzerindeki etkisi univaryant analiz kulanılarak değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede Chi-square test ve Annova- Table Test kullanıldı. Sonuçlar: Çalışma grubun yaş ortalaması 56.7 yıl ve tümör boyutu en geniş yerinde ortalama 39.3mm'ydi. Hastalığın evresi IA-IVB arasında değişmekteydi. 31 hastada lenf nodu metastazı mevcuttu. Bunların 26'sında pelvik ve 17'sinde para-aortik yayılım saptandı. Yaş, hücre tipi, lenfovasküler alan invazyonu, servikal invazyon varlığı, over metastazı, tuba uterina invazyonu, peritoneal yayılım ve myometrial invazyon derinliği lenf nodu metastazını belirlemekteydi. Buna ek olarak pelvik lenf nodu durumu para-aortik lenf nodu durumu için belirleyiciydi. Tartışma: Grade haricinde cerrahi-patolojik faktörler lenf nodu metastazını belirlemektedir. Grade düzeyi ile lenf nodu metastazı arasında, istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen lineer bir ilişki bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA82BY48NK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner TURAN Bu kişi benim


Burcu GÜNDOĞDU Bu kişi benim


Emine KARABÜK Bu kişi benim


Saynur SARICI Bu kişi benim


Nurettin Boran Bu kişi benim


Gökhan Tulunay Bu kişi benim


Ahmet Özfuttu Bu kişi benim


M. Faruk Köse Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404552, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2010}, volume = {13}, pages = {61 - 67}, doi = {}, title = {ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Gündoğdu, Burcu and Karabük, Emine and Sarıcı, Saynur and Boran, Nurettin and Tulunay, Gökhan and Özfuttu, Ahmet and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Gündoğdu, B. , Karabük, E. , Sarıcı, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özfuttu, A. & Köse, M. F. (2010). ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 13 (3) , 61-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36039/404552
MLA Turan, T. , Gündoğdu, B. , Karabük, E. , Sarıcı, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özfuttu, A. , Köse, M. F. "ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 (2010 ): 61-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36039/404552>
Chicago Turan, T. , Gündoğdu, B. , Karabük, E. , Sarıcı, S. , Boran, N. , Tulunay, G. , Özfuttu, A. , Köse, M. F. "ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 (2010 ): 61-67
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER AU - Taner Turan , Burcu Gündoğdu , Emine Karabük , Saynur Sarıcı , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , Ahmet Özfuttu , M. Faruk Köse Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 67 VL - 13 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER %A Taner Turan , Burcu Gündoğdu , Emine Karabük , Saynur Sarıcı , Nurettin Boran , Gökhan Tulunay , Ahmet Özfuttu , M. Faruk Köse %T ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER %D 2010 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Gündoğdu, Burcu , Karabük, Emine , Sarıcı, Saynur , Boran, Nurettin , Tulunay, Gökhan , Özfuttu, Ahmet , Köse, M. Faruk . "ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 13 / 3 (Temmuz 2010): 61-67 .
AMA Turan T. , Gündoğdu B. , Karabük E. , Sarıcı S. , Boran N. , Tulunay G. , Özfuttu A. , Köse M. F. ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER. TRSGO Dergisi. 2010; 13(3): 61-67.
Vancouver Turan T. , Gündoğdu B. , Karabük E. , Sarıcı S. , Boran N. , Tulunay G. , Özfuttu A. , Köse M. F. ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010; 13(3): 61-67.
IEEE T. Turan , B. Gündoğdu , E. Karabük , S. Sarıcı , N. Boran , G. Tulunay , A. Özfuttu ve M. F. Köse , "ENDOMETRİUM KANSERİNDE LENF NODU METASTAZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 61-67, Tem. 2010