Cilt: 14 - Sayı: 1

Yıl: 2011

Editoryal

Araştırma Makalesi

2. SERVİKAL KANSER VE TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

5. 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Olgu Sunumu

6. SERVİKS VE KOLONUN SENKRON TÜMÖRÜ: NADİR BİR OLGU