PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1, 26 - 32, 01.01.2011

Öz

Amaç: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde molar gebelik nedeniyle tedavi gören hastaların risk faktörleri, tedavi yöntemi, b hCG düzeyi ve gestasyonel trofoblastik hastalık geçirdikten sonra fertilite durumlarını araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Kadın Hastalıkları servisinde Ocak 2005 – Temmuz 2009 tarihleri arasında molar gebelik nedeniyle tedavi gören hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar yaş, gravide, parite, gebelik haftası, geçirilmiş molar gebelik öyküsü, eğitim durumu, sosyoekonomik düzey, akraba evliliği, tedavi yöntemi, b-hCG düzeyi (molar gebelik tespit edildiği zaman, tedaviden 1 hafta ve 1ay sonra, b-hCG negatişeşmesi), molar gebelik sonrası gelişen gebelik kriterlerine göre değerlendirildi. Bulgular: Patolojik sonuçları incelendiğinde; 60 hastada, 15 (%25.0) hasta parsiyel mol hidatiformla, 41 (%68.3) hasta komplet mol hidatiformla, 4 (%6.7) hasta invazif mol ile uyumlu idi, koryokarsinoma ile uyumlu olguya rastlanmadı. Olguların 23’ünde (%38.3) molar gebelik sonrası gebelik oluşmuştur. Kliniğimizde hastaların tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemi genel anestezi altında “suction küretaj” olmuştur. Paritesini tamamlamış olan 6 hastaya histerektomi uygulanmıştır. 5 hasta da b-hCG düzeyleri takip süresinde tekrar yükselmesi üzerine metotreksat ile tedavi edilmiştir. b-hCG‘nin negatişeşmeşi ortalama 83 günde olmuştur. Bu çalışmada, tedavi sonrası serum b-hCG düzeylerinin normale iniş süresi ortalamalarının parsiyel hidatiform mol grubunda 82.66±11.8 gün, komplet hidatiform grubunda 72.32±3.3 gün, invazif hidatiform mol grubunda 200±18.3 gün olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Etyolojisi tam olarak netleşmemiş bu durum karşısında elimizdeki tek seçenek, etkili aile planlaması yöntemleri ile toplumun tüm katmanlarına ulaşabilmiş bir takip protokolünün yaygınlaş- tırılması gibi görünmektedir

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1, 26 - 32, 01.01.2011

Öz

Aim: The aim of this retrospective study was to analyze the clinica characteristics, risk factors, therapy modalities, b-hCG levels and future fertility outcomes of patients who were treated fo rmolar pregnancy in our clinic. Material and Method: The patients diagnosed as gestational trophoblastic disease between 2005-2010 was evaluated retrospectively. Patients’ age, gravidity, parity, gestational age, previous history of mole hydatiforme, education level, socio-economic status, family history, treatment method, b-hCG level (when the molar pregnancy is detected, 1 week and 1 month after treatment, b-hCG negativity time), were noted and evaluated accordingly. F›ndings: Out of 60 patients, 15 (25%) patients had partial mole, 41(68.3%) had complete mole and 4 (6.7%) had invasive mole. We did not encountered choriocarcinoma in our series. After the treatment, 23 patients became pregnant during follow up. Suction curettage under general anesthesia was the preferred method of treatment in our series. 6 patients who have completed their reproductivity were treated with hysterectomy. An increase in b-hCG levels in the follow-up period in 5 patients were treated with methotrexate regimen. The return of serum b-hCG levels to negative after treatment was within 82.66 ± 11.8 days in partial hydatidiform mole, 72.32 ± 3.3 days in complete hydatidiform mole group and 200 ± 18.3 days in invasive hydatidiform mole group (p <0.05). Conclusion: It seems as if the only option in our hand is effective family planning and follow up protocol for this condition.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74HC56CC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent KARS Bu kişi benim


Galina TAŞLIGEDİK Bu kişi benim


Yasemin KARAGEYİM KARŞIDAĞ Bu kişi benim


Esra Esim BÜYÜKBAYRAK Bu kişi benim


Zehra Meltem PİRİMOĞLU Bu kişi benim


Mehmet SARGIN Bu kişi benim


Cem TURAN Bu kişi benim


Orhan ÜNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404576, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {14}, pages = {26 - 32}, doi = {}, title = {2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kars, Bülent and Taşlıgedik, Galina and Karageyim Karşıdağ, Yasemin and Büyükbayrak, Esra Esim and Pirimoğlu, Zehra Meltem and Sargın, Mehmet and Turan, Cem and Ünal, Orhan} }
APA Kars, B. , Taşlıgedik, G. , Karageyim Karşıdağ, Y. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Sargın, M. , Turan, C. & Ünal, O. (2011). 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 14 (1) , 26-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36041/404576
MLA Kars, B. , Taşlıgedik, G. , Karageyim Karşıdağ, Y. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Sargın, M. , Turan, C. , Ünal, O. "2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 (2011 ): 26-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36041/404576>
Chicago Kars, B. , Taşlıgedik, G. , Karageyim Karşıdağ, Y. , Büyükbayrak, E. E. , Pirimoğlu, Z. M. , Sargın, M. , Turan, C. , Ünal, O. "2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 (2011 ): 26-32
RIS TY - JOUR T1 - 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Bülent Kars , Galina Taşlıgedik , Yasemin Karageyim Karşıdağ , Esra Esim Büyükbayrak , Zehra Meltem Pirimoğlu , Mehmet Sargın , Cem Turan , Orhan Ünal Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 32 VL - 14 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Bülent Kars , Galina Taşlıgedik , Yasemin Karageyim Karşıdağ , Esra Esim Büyükbayrak , Zehra Meltem Pirimoğlu , Mehmet Sargın , Cem Turan , Orhan Ünal %T 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2011 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Kars, Bülent , Taşlıgedik, Galina , Karageyim Karşıdağ, Yasemin , Büyükbayrak, Esra Esim , Pirimoğlu, Zehra Meltem , Sargın, Mehmet , Turan, Cem , Ünal, Orhan . "2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 / 1 (Ocak 2011): 26-32 .
AMA Kars B. , Taşlıgedik G. , Karageyim Karşıdağ Y. , Büyükbayrak E. E. , Pirimoğlu Z. M. , Sargın M. , Turan C. , Ünal O. 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2011; 14(1): 26-32.
Vancouver Kars B. , Taşlıgedik G. , Karageyim Karşıdağ Y. , Büyükbayrak E. E. , Pirimoğlu Z. M. , Sargın M. , Turan C. , Ünal O. 2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011; 14(1): 26-32.
IEEE B. Kars , G. Taşlıgedik , Y. Karageyim Karşıdağ , E. E. Büyükbayrak , Z. M. Pirimoğlu , M. Sargın , C. Turan ve O. Ünal , "2005-2009 YILLARI ARASINDA MOLAR GEBELİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAN HASTALARIN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 26-32, Oca. 2011