Cilt: 14 - Sayı: 2

Yıl: 2011

Araştırma Makalesi

4. SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZİLERDE HPV SUB-TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

6. GEBELİK VE MÜSİNÖZ OVER KANSERİ, OLGU SUNUMU

7. OVERE AİT MALİGN DİSGERMİNOMDA PARAAORTİK LENF DÜĞÜMÜ METASTAZI