PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 3, 86 - 89, 01.07.2012

Öz

Aim: To evaluate clinico-pathological and demographic findings in women with primary vulvar cancer. Material and Methods: 18 patients diagnosed with primary vulvar cancer between 2005-2011 in Ege University Medical Faculty, Division of Gynecologic Oncology were evaluated retrospectively. Results: All patients were in postmenapousal period. The median age was 70 years. Ulcerative lesions were present in most of the patients (78%) and vulvar swelling was the most common presenting symptom. The vast majority of patients (67%) had squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma, verrucose carcinoma and clear cell adenocarcinoma were infrequently diagnosed. 56% patients were in early stage (stage I-II) and 44% were in advanced stage (stage III-IV). 4 patients were considered inoperable because of the invasion to adjacent tissues. Vulvectomy was applied to11 patients of remaining 14 patients and local radical excision was applied to the rest of patients. Superficial inguinal lymph node dissection was performed to 12 patients (12/14) and inguinal lymph node were positive in 50% patients. Recurrens with regional metastasis was determined in one and local recurrens was determined in 2 patients. Time to recurrence after treatment was between 12-24 months. Adjuvant treatment was given to 13 patients (77% radiotherapy, 23%chemotherapy). The median follow-up time was 2.8 years. Conclusion: Ulcerative lesion, tumor diameter larger than 10 mm, lymph node invasion and receiving adjuvant therapy may increase the risk of recurrent disease.

VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 3, 86 - 89, 01.07.2012

Öz

Amaç: Vulvar kanser nedeniyle tedavi ve takip edilen hastaların demografik özellikleri ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalında 2005-2011 yılları arasında vulva kanseri tanısı alan ve tedavisi düzenlenen 18 hasta geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların tümü postmenopozal dönemde idi. Ortalama yaş değeri 70 yıl bulundu. Hastaların çoğunda ülseratif lezyon mevcuttu (%78) ve vulvar şişlik en sık ilk başvuru yakınması idi. Hastaları n %67'sinde skuamöz hücreli karsinom saptanırken daha az sıklı kla sırasıyla bazal hücreli karsinom, verrüköz karsinom ve berrak hücreli adenokarsinom saptandı. Hastaların %56'sı erken evre (Evre III) iken %44'i ileri evre (Evre III-IV) hastalığa sahip bulunmuştur. Dört hasta çevre dokulara yayılım ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle inoperabl olarak değerlendirildi, Geriye kalan 14 hastanın 11'ine vulvektomi kalanına lokal radikal eksizyon uygulanmıştır. 12 hastaya (12/14) süperfisyal inguinal lenf düğümü diseksiyonu yapılmıştır ve %50 olguda inguinal lenf düğümü pozitifliği saptanmıştır. Bir hastada rejyonel ve 2 hastada lokal olmak üzere üç hastada yineleme izlenmiştir. Yinemelerin görülme zamanı 12-24 ay arasıdır. On üç hastaya adjuvan tedavi uygulanmıştır (%77 radyoterapi, %23 kemoradyoterapi). Hastaların ortalama izlem süresi 2.8 yıldır. Sonuç: Ülseratif lezyon, 10 mm den büyük lezyon, adjuvan radyoterapi ve lenf nodu invazyonu olan hastalarda rekkürens hastalık riski artabilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA62ZK23YH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Dikmen Bu kişi benim


Levent Akman Bu kişi benim


Behiye Seda Hurşitoğlu Bu kişi benim


Mustafa Coşan Terek Bu kişi benim


Aydın Özsaran Bu kişi benim


Osman Zekioğlu Bu kişi benim


Necmettin Özdemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404656, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2012}, volume = {15}, pages = {86 - 89}, doi = {}, title = {VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Dikmen, Yılmaz and Akman, Levent and Hurşitoğlu, Behiye Seda and Terek, Mustafa Coşan and Özsaran, Aydın and Zekioğlu, Osman and Özdemir, Necmettin} }
APA Dikmen, Y. , Akman, L. , Hurşitoğlu, B. S. , Terek, M. C. , Özsaran, A. , Zekioğlu, O. & Özdemir, N. (2012). VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 15 (3) , 86-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36047/404656
MLA Dikmen, Y. , Akman, L. , Hurşitoğlu, B. S. , Terek, M. C. , Özsaran, A. , Zekioğlu, O. , Özdemir, N. "VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 (2012 ): 86-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36047/404656>
Chicago Dikmen, Y. , Akman, L. , Hurşitoğlu, B. S. , Terek, M. C. , Özsaran, A. , Zekioğlu, O. , Özdemir, N. "VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 (2012 ): 86-89
RIS TY - JOUR T1 - VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yılmaz Dikmen , Levent Akman , Behiye Seda Hurşitoğlu , Mustafa Coşan Terek , Aydın Özsaran , Osman Zekioğlu , Necmettin Özdemir Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 89 VL - 15 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yılmaz Dikmen , Levent Akman , Behiye Seda Hurşitoğlu , Mustafa Coşan Terek , Aydın Özsaran , Osman Zekioğlu , Necmettin Özdemir %T VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2012 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Dikmen, Yılmaz , Akman, Levent , Hurşitoğlu, Behiye Seda , Terek, Mustafa Coşan , Özsaran, Aydın , Zekioğlu, Osman , Özdemir, Necmettin . "VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 / 3 (Temmuz 2012): 86-89 .
AMA Dikmen Y. , Akman L. , Hurşitoğlu B. S. , Terek M. C. , Özsaran A. , Zekioğlu O. , Özdemir N. VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2012; 15(3): 86-89.
Vancouver Dikmen Y. , Akman L. , Hurşitoğlu B. S. , Terek M. C. , Özsaran A. , Zekioğlu O. , Özdemir N. VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2012; 15(3): 86-89.
IEEE Y. Dikmen , L. Akman , B. S. Hurşitoğlu , M. C. Terek , A. Özsaran , O. Zekioğlu ve N. Özdemir , "VULVA KANSERLERİNDE YÖNETİM VE KLİNİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 15, sayı. 3, ss. 86-89, Tem. 2012