PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 4, 119 - 129, 01.10.2012

Öz

One to three percent of the patients with cervical cancer are pregnant or postpartum at the time of diagnosis. The incidence of abnormal cervical cytology is 5-8% during pregnancy and similar to the non-pregnant patients. Colposcopy should be performed by an experienced colposcopist who can differentiate the pregnancy and cancer related changes of cervix. Conization is only performed if it will affect the time and mode of delivery. Patients with stage IA1 disease are followed by colposcopy and clinical examination each trimester. In the presence of early invasive cancer (stage IA2, IB, no bulky IIA), if fetal lung maturity is achieved immediate delivery and definitive treatment are recommended. Pelvic and /or paraaortic lymphadenectomy should be performed during surgery. In stage IB1 patients who don't wish to preserve their fertility cesarean radical hysterectomy and lymphadenectomy can be performed. In patients who wish to preserve their fertility radial trachelectomy and lympadenectomy can be performed at the postpartum 6-8 weeks. If fetal maturity is expected soon, corticosteroids are administered and after a short latency period delivery and treatment are undertaken. If fetus is non- viable and the parents accept, definitive treatment is administered after termination of pregnancy. In stage IIB and IVA chemoradiotheraphy is the treatment of choice. Stage IVB patients require a more systemic approach. Early diagnosis, appropriate treatment and management of cervical cancer during pregnancy may reduce maternal and fetal mortality and morbidity.

GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ

Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 4, 119 - 129, 01.10.2012

Öz

Serviks kanseri tanısı alan kadınların %1-3'ü tanı anında gebedir veya doğum sonrası dönemdedir. Gebelerdeki anormal servikal sitoloji sıklığı %5–8 kadardır ve gebe olmayan kadınlardakine benzerdir. Kolposkopi gebeliğe bağlı değişiklikler ve kansere bağlı değişiklikleri tanıyabilecek deneyimli kolposkopistler tarafından yapılmalıdır. Gebelik sırasında tanısal konizasyon ancak doğum zamanını ve şeklini etkileyecekse yapılır. Evre IA1 hastalığı olan kadınlar gebelik boyunca her trimesterde kolposkopik inceleme ve klinik muayene ile takip edilirler. Erken evre invaziv hastalık (Evre IA2, IB, büyük hacimli olmayan IIA) varlığında fetüsün akciğer gelişimi tamamlandı ise derhal doğum ve annenin nihai tedavisinin planlanması önerilir. Sezaryen sırasında evreleme için pelvik ve/veya paraaortik lenf nodu diseksiyonu yapılması gerekir. Fertilitesini korumak istemeyen evre IB1 hastalarda sezaryen radikal histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılabilir. Fertilitesinin korunmasını isteyen hastalarda doğum sonrası 6–8. haftalarda radikal histerektomiye alternatif olarak radikal trakelektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılabilir. Fetüsün akciğer gelişimi yakın bir tarihte bekleniyorsa kortikosteroid verilerek kısa bir süre bekledikten sonra doğum ve tedavi planlanabilir. Eğer fetüs henüz doğum sonrası yaşamayacak kadar küçükse ve aile de kabul ederse gebeliğin sonlandırılmasını takiben nihai tedavi yapılır. Evre IIB ile IVA arasında kemoradyoterapi tercih edilir. Evre IVB hastalarda ise daha sistemik bir yaklaşım gereklidir. Gebelikte servikal kanserin erken tanısı, uygun tedavisi ve yönetimi ile maternal ve fetal morbidite ve mortalite azaltılması mümkündür.

Ayrıntılar

Diğer ID JA53ZB59NT
Bölüm Derleme
Yazarlar

H. Ayşe Parlakgümüş Bu kişi benim


Cem Yalçınkaya Bu kişi benim


Gonca Çoban Bu kişi benim


Cantekin İskender Bu kişi benim


Hüsnü Çelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 15, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404688, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2012}, volume = {15}, pages = {119 - 129}, doi = {}, title = {GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Parlakgümüş, H. Ayşe and Yalçınkaya, Cem and Çoban, Gonca and İskender, Cantekin and Çelik, Hüsnü} }
APA Parlakgümüş, H. A. , Yalçınkaya, C. , Çoban, G. , İskender, C. & Çelik, H. (2012). GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 15 (4) , 119-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36050/404688
MLA Parlakgümüş, H. A. , Yalçınkaya, C. , Çoban, G. , İskender, C. , Çelik, H. "GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 (2012 ): 119-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36050/404688>
Chicago Parlakgümüş, H. A. , Yalçınkaya, C. , Çoban, G. , İskender, C. , Çelik, H. "GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 (2012 ): 119-129
RIS TY - JOUR T1 - GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ AU - H. Ayşe Parlakgümüş , Cem Yalçınkaya , Gonca Çoban , Cantekin İskender , Hüsnü Çelik Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 129 VL - 15 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ %A H. Ayşe Parlakgümüş , Cem Yalçınkaya , Gonca Çoban , Cantekin İskender , Hüsnü Çelik %T GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ %D 2012 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Parlakgümüş, H. Ayşe , Yalçınkaya, Cem , Çoban, Gonca , İskender, Cantekin , Çelik, Hüsnü . "GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 15 / 4 (Ekim 2012): 119-129 .
AMA Parlakgümüş H. A. , Yalçınkaya C. , Çoban G. , İskender C. , Çelik H. GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ. TRSGO Dergisi. 2012; 15(4): 119-129.
Vancouver Parlakgümüş H. A. , Yalçınkaya C. , Çoban G. , İskender C. , Çelik H. GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2012; 15(4): 119-129.
IEEE H. A. Parlakgümüş , C. Yalçınkaya , G. Çoban , C. İskender ve H. Çelik , "GEBELİKTE İNVAZİV VE PRE-İNVAZİV SERVİKAL PATOLOJİLERİN YÖNETİMİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 15, sayı. 4, ss. 119-129, Eki. 2012