Yıl 2015, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 14 2015-01-01

PREVALENCE AND MANAGEMENT OF GENITAL CONDYLOMATA IN ANKARA ONCOLOGY HOSPITAL BETWEEN 2013 AND 2014
2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kadir Çetinkaya [1] , Haluk Dervişoğlu [2]


Objective: Genital condyloma (Condylomata acuminata) is one of the most common diseases in the community. It was aimed to demonstrate the condyloma frequency in patients admitted to our clinic, see the distribution of the treatment methods and make a comparison with the HPV prevalence in our country. Materials and Methods: Genital condyloma diagnosis and total applications between 2013 and 2014 were identified. Condyloma frequency was calculated in total admissions. Mainly applied therapy methods were determined. HPV prevalence data of our country was obtained from the Ministry of Health. Results: 20930 and 19629 patients were admitted to gynecology outpatient clinic and 278 (1.32%) and 482 (2.45%) condyloma cases were detected in years 2013 and 2014, respectively. Totally condyloma incidence was calculated as 1.87%. The types of treatment methods for condyloma patients were cauterization, excision or medical and applied as a rate of 24.2%, 29.6% and 46.1%, respectively. HPV positivity rate was observed in the range of 2.7-3.1% in the same period of broad-based study of Ministry of Health. Conclusion: Compared with the Ministry of Health data, condyloma have been identified as often as 1.87% in the years 2013- 2014 in our hospital, regardless of the subtypes, totally approximately 60% of the persistent HPV-positive patients develop genital condyloma.
Amaç: Genital kondilom (Condylomata acuminata) toplumda en sık izlenen hastalıklardan biridir. Polikliniğimize başvuran hastalardaki kondilom sıklığını ortaya koymak, uygulanan tedavi yöntemlerini tartışmak ve ülkemizdeki HPV sıklığı ile karşılaştırmasını yapmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2013 ve 2014 yıllarında yapılan toplam başvuru ve bunlardan genital kondilom tanısını alanlar tespit edildi. Toplam başvurular içerisindeki kondilom sıklığı hesaplandı. Uygulanan başlıca tedavi şekilleri tespit edildi. Ülkemizdeki HPV sıklığı verileri Sağlık Bakanlığı'ndan temin edildi. Bulgular: Jinekoloji polikliniğine 2013 yılında 20930, 2014 yılında ise 19629 başvuru gerçekleşti. 2013 yılında 278 (%1.32), 2014 yılında ise 482 (%2.45) kondilom olgusu tespit edildi. Toplamda kondilom sıklığı %1.87 olarak hesaplandı. Kondilom tanısı konulmuş hastalar için tedavi şekli ise koterizasyon, eksizyon ya da medikal yöntemler için sırasıyla, %24.2, %29.6 ve %46.1 oranında uygulandığı görüldü. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı'nın geniş tabanlı çalışmasında HPV pozitiflik oranı %2.7-3.1 aralığında izlendi. Sonuç: Sağlık Bakanlığı verileri ile karşılaştırıldığında, hastanemizde 2013-2014 yıllarında %1.87 sıklıkta kondilom tespit edilmiş olması, alt tiplerden bağımsız olarak persiste HPV pozitif olan hastaların toplamda yaklaşık %60'nda genital kondilom geliştiğini düşündürmektedir.
Diğer ID JA57JZ72TK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kadir Çetinkaya

Yazar: Haluk Dervişoğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2015

Bibtex @ { trsgo404693, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {11 - 14}, doi = {}, title = {2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Kadir and Dervişoğlu, Haluk} }
APA Çetinkaya, K , Dervişoğlu, H . (2015). 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (1) , 11-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404693
MLA Çetinkaya, K , Dervişoğlu, H . "2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 11-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404693>
Chicago Çetinkaya, K , Dervişoğlu, H . "2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 11-14
RIS TY - JOUR T1 - 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ AU - Kadir Çetinkaya , Haluk Dervişoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 14 VL - 18 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ %A Kadir Çetinkaya , Haluk Dervişoğlu %T 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Çetinkaya, Kadir , Dervişoğlu, Haluk . "2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 1 (Ocak 2015): 11-14 .
AMA Çetinkaya K , Dervişoğlu H . 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. TRSGO Dergisi. 2015; 18(1): 11-14.
Vancouver Çetinkaya K , Dervişoğlu H . 2013 VE 2014 YILLARINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ GENİTAL KONDİLOM SIKLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(1): 14-11.