PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EARLY LOCAL RECURRENCE OF VULVA CANCER: A CASE REPORT

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 1, 22 - 25, 01.01.2015

Öz

Aim: Recurrence patterns of vulvar cancer remain unclear. 80% of recurrences occur within the first 2 years. The most important risk factors for local recurrence are age and surgical margin positivity. In this report we present early local recurrence in a patient with stage IIIA1 vulva carcinoma. Case: A 52-year-old patient admitted with urinary incontinence. She had Type 2 diabetes mellitus and vulvar lichen sclerosus and had undergone a Transobturator Tape (TOT) operation 6 months ago. An irregular 10x5 mm size lesion at labium minus was detected and excisional biopsy performed. Pathological examination revealed moderate grade squamous cell carcinoma. We performed radical vulvectomy and bilateral inguinofemoral lymph node dissection. At the postoperative 30th day, a folliculitis like lesion occured on the vulva , grew rapidly and become an ulcerated tumoral mass. The results of the biopsy revealed squamous cell carcinoma.recurrence and 9 months after diagnosis the patient died due to disseminated metastatic disease. Conclusion: In this case; the patient was young, tumor diameter was

ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 1, 22 - 25, 01.01.2015

Öz

Amaç: Vulva kanserinde rekürrens paterni ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Rekürrenslerin %80'i tedavi sonrası ilk 2 yıl içinde oluşur ve lokal rekürrensler için en önemli risk faktörleri ileri yaş ve cerrahi rezeksiyon marjin pozitifliğidir. Bu yazıda erken lokal rekürrens gelişen Evre IIIA1 vulva kanseri olgusu sunulmuştur. Olgu: 52 yaşında, G4P4, idrar kaçırma yakınmasıyla başvuran hastanın özgeçmişinde Tip 2 diyabetes mellitus ve vulvar liken sklerozis tanıları mevcuttu. Hastaya 6 ay önce Transobturator Tape (TOT) operasyonu yapılmıştı. Jinekolojik değerlendirmede labium minusta saptanan 10 x 5 mm boyutlarda düzensiz sınırlı lezyonun eksizyonel biyopsi sonucu orta dereceli skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu olarak saptandı. Hastaya radikal vulvektomi ve bilateral lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Vulvektominin 30. gününde vulvada gelişen folikülit benzeri enflamatuar reaksiyon hızla büyüyerek ülsere dejenere kitlesel lezyon halini aldı. Biyopsi sonucu skuamöz hücreli karsinom nüksü olarak bildirildi ve hasta tanıdan 9 ay sonra yaygın metastatik hastalık nedeniyle eksitus oldu. Sonuç: Sunulan olguda hasta yaşı genç, tümör çapı

Ayrıntılar

Diğer ID JA39HB33JR
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Derya Kılıç Sakarya Bu kişi benim


İncim Bezircioğlu Bu kişi benim


Hakan Yetimalar Bu kişi benim


Ahmet Akın Sivaslıoğlu Bu kişi benim


Gonca Gül Gülbaş Tanrısever Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404699, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {22 - 25}, doi = {}, title = {ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {Sakarya, Derya Kılıç and Bezircioğlu, İncim and Yetimalar, Hakan and Sivaslıoğlu, Ahmet Akın and Tanrısever, Gonca Gül Gülbaş} }
APA Sakarya, D. K. , Bezircioğlu, İ. , Yetimalar, H. , Sivaslıoğlu, A. A. & Tanrısever, G. G. G. (2015). ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (1) , 22-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404699
MLA Sakarya, D. K. , Bezircioğlu, İ. , Yetimalar, H. , Sivaslıoğlu, A. A. , Tanrısever, G. G. G. "ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 22-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404699>
Chicago Sakarya, D. K. , Bezircioğlu, İ. , Yetimalar, H. , Sivaslıoğlu, A. A. , Tanrısever, G. G. G. "ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 22-25
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU AU - Derya Kılıç Sakarya , İncim Bezircioğlu , Hakan Yetimalar , Ahmet Akın Sivaslıoğlu , Gonca Gül Gülbaş Tanrısever Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 25 VL - 18 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU %A Derya Kılıç Sakarya , İncim Bezircioğlu , Hakan Yetimalar , Ahmet Akın Sivaslıoğlu , Gonca Gül Gülbaş Tanrısever %T ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Sakarya, Derya Kılıç , Bezircioğlu, İncim , Yetimalar, Hakan , Sivaslıoğlu, Ahmet Akın , Tanrısever, Gonca Gül Gülbaş . "ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 1 (Ocak 2015): 22-25 .
AMA Sakarya D. K. , Bezircioğlu İ. , Yetimalar H. , Sivaslıoğlu A. A. , Tanrısever G. G. G. ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU. TRSGO Dergisi. 2015; 18(1): 22-25.
Vancouver Sakarya D. K. , Bezircioğlu İ. , Yetimalar H. , Sivaslıoğlu A. A. , Tanrısever G. G. G. ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(1): 22-25.
IEEE D. K. Sakarya , İ. Bezircioğlu , H. Yetimalar , A. A. Sivaslıoğlu ve G. G. G. Tanrısever , "ERKEN LOKAL REKÜRRENS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 22-25, Oca. 2015