Yıl 2015, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 28 2015-01-01

SECONDARY AMENORRHEA WITH LOW SERUM FOLLICLE STIMULATING HORMONE CAUSED BY GRANULOSA CELL TUMOR
DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR

Tolga Taşçı [1] , Günsu Kimyon [2] , Karalök Alper [3] , Işın Üreyen [4] , Taner Turan [5] , Gökhan Tulunay [6]


Aim: Hormonally active ovarian tumors are rare causes of secondary amenorrhea and can be misdiagnosed. Adult granulosa cell tumor (AGCT) is the most common sex-cord stromal tumor of the ovary and it constitutes 3-5% of all ovarian tumors. We presented here 2 cases of secondary amenorrhea with low serum follicle stimulating hormone (FSH) caused by AGCT. Case: Two patients who were 44 (#patient1) and 41(#patient2) years old applied to our institution with amenorrhea for 1 year. FSH) levels were 1.94 IU/L and 3.32 IU/L, respectively, below the basal level. Beta human chorionic gonadotropin (βhCG) levels were negative and thyroid function tests were normal. Besides high serum inhibin levels (>900 in both patients) tumor markers (CA-125, CEA, AFP, CA 15-5, CA19-9), serum luteinizing hormone, estradiol, and prolactin levels were in the normal ranges. Transvaginal sonography revealed 5x3 cm and 8x6 cm sized left adnexal masses, respectively. During laparotomy, acidic fluid was detected in both patients, left salpingo-oophorectomy was performed and specimens were sent for frozen-section examination. Frozen-section revealed AGCT intraoperatively in both patients and surgical staging procedure was performed (total abdominal hysterectomy + right salpingo-oophorectomy + bilateral pelvic and para-aortic lymphadenectomy and omentectomy). Final pathology confirmed the diagnosis of stage IA AGCT. FSH level was 115IU/L at postoperative second week in #patient 2. No FSH level was obtained for #patient 1 postoperatively. There were no recurrences during the follow-up period (16 and 19 months, respectively). Conclusion: AGCT should be considered as a cause of amenorrhea with low serum FSH levels.
Amaç: Hormonal olarak aktif ovaryen tümörler sekonder amenorenin nadir nedenlerinden olup tanıda zorluk nedeni ile gözden kaçabilmektedir. Adult granüloza hücreli tümör (AGHT); overin seks-kord stromal tümörleri arasında en yaygın görülen tipidir ve tüm over tümörlerinin %3-5'ini oluşturur. Bu makalede düşük folikül stimulan hormon ile sekonder amenore (hipogonadotropik amenore) gelişen 2 AGHT olgusu sunulmuştur. Olgu: 44 (hasta no #1) ve 41 (hasta no# 2) yaşında iki hasta son 1 yıldır adet görememe nedeniyle polikliniğimize başvurdu. FSH düzeyi iki olguda bazalin altında (sırasıyla; 1.94 IU/L ve 3.32 İU/L saptandı. Beta-human koryonik gonadotropini (β- hCG) negatif; tiroid fonksiyon testleri (tiroksin, triiyodotironin, tiroid stimule edici hormon), prolaktin, lüteinizan hormon, östradiol ve tümör belirteçleri (CA-125, CEA, AFP, CA 15-5, CA19-9) normaldi. İnhibin-B düzeyi iki hastada >900ng/ml'ydi (normal aralık:16-225ng/ml). Transvajinal ultrasonografide kitle sol over kaynaklı olup boyutları 5x3 cm (hasta no #1) ve 8x6 cm (hasta no#2) idi. Laparatomide her iki hastada batında asit saptandı. Sol salpingo-ooforektomi yapılarak patolojiye gönderildi. İntraoperatif patoloji konsültasyonunun AGHT olarak rapor edilmesi üzerine hastalara total abdominal histerektomi+sağ salpingo-ooforektomi+bilateral pelvikparaaortik lenfadenektomi+infrakolik omentektomi yapıldı. Nihai patoloji sonuçları AGHT olarak bildirildi (Evre Ia). Postoperatif 2. haftanın sonunda bakılan FSH düzeyi 2 .hastada 115 IU/L iken 1.hastada postoperatif FSH değeri bakılmamıştı. Hastaların operasyon sonrası takiplerinde (sırasıyla; 16 ay ve 19 ay) nüks saptanmadı. Sonuç: Premenopozal dönemde düşük FSH düzeyiyle seyreden amenore ayırıcı tanısında erken tanı sayesinde kontrol altına alınabilecek olan AGHT gözden kaçırılmamalıdır.
Diğer ID JA88PM85ZC
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Tolga Taşçı

Yazar: Günsu Kimyon

Yazar: Karalök Alper

Yazar: Işın Üreyen

Yazar: Taner Turan

Yazar: Gökhan Tulunay

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2015

Bibtex @ { trsgo404700, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {26 - 28}, doi = {}, title = {DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR}, key = {cite}, author = {Taşçı, Tolga and Kimyon, Günsu and Alper, Karalök and Üreyen, Işın and Turan, Taner and Tulunay, Gökhan} }
APA Taşçı, T , Kimyon, G , Alper, K , Üreyen, I , Turan, T , Tulunay, G . (2015). DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (1) , 26-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404700
MLA Taşçı, T , Kimyon, G , Alper, K , Üreyen, I , Turan, T , Tulunay, G . "DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 26-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36051/404700>
Chicago Taşçı, T , Kimyon, G , Alper, K , Üreyen, I , Turan, T , Tulunay, G . "DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 26-28
RIS TY - JOUR T1 - DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR AU - Tolga Taşçı , Günsu Kimyon , Karalök Alper , Işın Üreyen , Taner Turan , Gökhan Tulunay Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 28 VL - 18 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR %A Tolga Taşçı , Günsu Kimyon , Karalök Alper , Işın Üreyen , Taner Turan , Gökhan Tulunay %T DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Taşçı, Tolga , Kimyon, Günsu , Alper, Karalök , Üreyen, Işın , Turan, Taner , Tulunay, Gökhan . "DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 1 (Ocak 2015): 26-28 .
AMA Taşçı T , Kimyon G , Alper K , Üreyen I , Turan T , Tulunay G . DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR. TRSGO Dergisi. 2015; 18(1): 26-28.
Vancouver Taşçı T , Kimyon G , Alper K , Üreyen I , Turan T , Tulunay G . DÜŞÜK SERUM FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON SEVİYELİ SEKONDER AMENORE SEBEBİ OLARAK GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖR. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(1): 28-26.