PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COMPARING COLPOSCOPICALLY DIRECTED BIOPSY AND CERVICAL CONIZATION METHODS DURING THE EVALUATION OF HIGH GRADE CERVICAL INTRAEPITHELIAL LESIONS

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 75 - 78, 01.07.2015

Öz

Objective: To evaluate the results of colposcopically directed biopsy and cervical conization in patients diagnosed with high grade cervical intraepithelial neoplasia according to Pap smear test. Material and Method: Our study was done in Zeynep Kamil Women's Disease and Birth Training and Research Hospital between January 2015 and October 2015 retrospectively. Total of 64 high grade cervical intraepithelial neoplasia diagnosed patients according to Pap smear test whom colposcopically directed biopsy and cervical conization was performed on after, were included in the study. Results: 64 patients were included in our study. The average age of our patients was 35.59±4.63 years and the average gravida amount was 3.08±1.64. Same histopathological result was faced after conization with 82.98% of the patients diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia (CIN 2-3) in result of colposcopically directed biopsy. Interestingly, only two of the seven cases (28.57%) were not diagnosed with lesions after colposcopically directed biopsy were also not diagnosed with lesions after conization. Remaining two patients were diagnosed with CIN 1, three patients were diagnosed with CIN 2-3 after conization. Highest accordance was observed in invasive carcinoma cases. In conclusion the diagnosing CIN sensitivity of colposcopically directed biopsy was determined as 91.2%, specifity was determined as 28.6%, positive predictive value was determined as 91.2% and negative predictive value was determined as 28.6%. Conclusion: Colposcopically directed biopsy can be considered as reliable for diagnosing high grade cervical intraepithelial neoplasia. However, for final diagnosis and treatment, cervical conization method should still be considered as the golden standard and for a proper management method patients should be informed accordingly.

HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 75 - 78, 01.07.2015

Öz

Amaç: Servikal Pap smear test sonucu high grade servikal intraepiteliyal neoplazi saptanan hastalarda kolposkopi eşliğinde yapılan biyopsi ile servikal konizasyon sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2013 ile Ekim 2015 tarihleri arasında retrospektif olarak gerçekleştirildi. Pap smear test sonucunda high grade servikal intraepiteliyal neoplazi tespit edilen ve ardından kolposkopik biyopsi ile servikal konizasyon uygulanan toplam 64 hasta çalışmaya dâhil edildi. Bulgular: Çalışmamıza toplam 64 hasta dâhil edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 35,59±4,63 yıl, ortalama gebelik sayısı ise 3,08±1,64 idi. Kolposkopik biyopside servikal intraepiteliyal neoplazi (CIN 2-3) saptanan hastaların %82.98'inde konizasyon sonrası da aynı histopatolojik sonuç karşılaşıldı. İlginç olarak kolposkopik biyopsi sonrası lezyon saptanmayan yedi olgunun sadece ikisinde (%28.57) konizasyon sonrası da lezyon tespit edilmedi. Geriye kalan iki hastada CIN 1, üç hastada ise konizasyon sonrası CIN 2-3 lezyon saptandı. En yüksek uyum ise invaziv karsinom olgularında izlendi. Sonuç olarak kolposkopik biyopsinin CIN saptamada sensitivitesi %91,2, spesifitesi %28,6, pozitif prediktif değeri %91,2, negatif prediktif değeri ise %28,6 olarak tespit edildi. Sonuçlar: High grade servikal intraepiteliyal neoplazilerin tespit edilmesinde kolposkopi eşliğinde yapılan biyopsinin güvenilir olduğu düşünülebilir. Ancak kesin tanı ve tedavi için servikal konizasyon yöntemi halen altın standart olarak kabul edilip hastalara bu yönde bilgi verilmesi uygun yönetim şekli olmalıdır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA73JA23BB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mesut POLAT Bu kişi benim


Adnan İNCEBIYIK Bu kişi benim


İlhan ŞANVERDİ Bu kişi benim


Taylan Şenol Bu kişi benim


Mehmet Baki Şentürk Bu kişi benim


Enis Özkaya Bu kişi benim


Ateş Karateke Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404730, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {75 - 78}, doi = {}, title = {HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Polat, Mesut and İncebıyık, Adnan and Şanverdi, İlhan and Şenol, Taylan and Şentürk, Mehmet Baki and Özkaya, Enis and Karateke, Ateş} }
APA Polat, M. , İncebıyık, A. , Şanverdi, İ. , Şenol, T. , Şentürk, M. B. , Özkaya, E. & Karateke, A. (2015). HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (3) , 75-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404730
MLA Polat, M. , İncebıyık, A. , Şanverdi, İ. , Şenol, T. , Şentürk, M. B. , Özkaya, E. , Karateke, A. "HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 75-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404730>
Chicago Polat, M. , İncebıyık, A. , Şanverdi, İ. , Şenol, T. , Şentürk, M. B. , Özkaya, E. , Karateke, A. "HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 75-78
RIS TY - JOUR T1 - HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Mesut Polat , Adnan İncebıyık , İlhan Şanverdi , Taylan Şenol , Mehmet Baki Şentürk , Enis Özkaya , Ateş Karateke Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 78 VL - 18 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Mesut Polat , Adnan İncebıyık , İlhan Şanverdi , Taylan Şenol , Mehmet Baki Şentürk , Enis Özkaya , Ateş Karateke %T HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Polat, Mesut , İncebıyık, Adnan , Şanverdi, İlhan , Şenol, Taylan , Şentürk, Mehmet Baki , Özkaya, Enis , Karateke, Ateş . "HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 3 (Temmuz 2015): 75-78 .
AMA Polat M. , İncebıyık A. , Şanverdi İ. , Şenol T. , Şentürk M. B. , Özkaya E. , Karateke A. HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. TRSGO Dergisi. 2015; 18(3): 75-78.
Vancouver Polat M. , İncebıyık A. , Şanverdi İ. , Şenol T. , Şentürk M. B. , Özkaya E. , Karateke A. HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(3): 75-78.
IEEE M. Polat , A. İncebıyık , İ. Şanverdi , T. Şenol , M. B. Şentürk , E. Özkaya ve A. Karateke , "HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 75-78, Tem. 2015