PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE DIAGNOSTIC VALUE OF PREOPERATIVE NEUTROPHIL-TOLYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL, CERVICAL AND OVARIAN CANCERS

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 79 - 84, 01.07.2015

Öz

Objective: The aim of this study was to evaluate the usage of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio and mean platelet volume as biomarkers for the prediction of cancer stage in patients with endometrial, ovarian, and cervical cancer. Materials and Methods: In the study, the file data of patients diagnosed with endometrial, ovarian and cervical cancer between 2008 and 2014 in Obstetrics and Gynecology department of Cumhuriyet University Faculty of Medicine were used. Sixty-nine cases with endometrial adenocancer, 48 cases with epithelial ovarian cancer, and 23 cases with squamous cell cervical cancer were included. Demographic and laboratory data were evaluated. Neutrophil-to-lymphocyte ratio was calculated as the absolute neutrophil count divided by the absolute lymphocyte count. Results: In patients with advanced endometrial and ovarian carcinoma, neutrophil-to-lymphocyte ratios were found higher than those with early stages of such (p0.05). The mean platelet volume values of patients with early- and advanced-stage tumors were found similar (p>0.05). Conclusion: There is an association between advanced stage of tumor and neutrophil-to-lymphocyte ratio in cases with endometrial and ovarian cancers. However, no relationship was found between the mean platelet volume and tumoral stage in gynecological cancers. Neutrophil-to-lymphocyte ratio may be used in diagnostic work-up of endometrial and ovarian cancers to assess the advanced tumoral stage.

ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 79 - 84, 01.07.2015

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, endometrium, over ve servikal kanser tanısı almış olan hastaların kanser evrelerinin tahminini için biomarkır olarak ortalama platelet volümü ve nötrofil/lenfosit oranının preoperatif olarak kullanılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: 2008 ile 2014 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum bölümünde servikal kanser, overian ve endemetrium kanseri tanısı alan hastaların verileri toplandı. Endometrium kanseri tanısı almış 69 hasta, epitelyal over kanseri tanısı alan 48 hasta ve skuamöz hücreli servikal kanseri tanısı alan 23 hastaların, sosyademografik ve labaratuvar verileri değerlendirildi. Nötrofil/lenfosit oranları, her hastalık grubu için ayrı ayrı hesaplandı. Bulgular: Over ve endometrium kanseri tanısı alan ileri evre hastalarda, nötrofil/lenfosit oranı, erken evre over ve endometrium kanseri tanısı alan hastalara göre daha yüksek saptandı (p0.05). Tüm kanser hastalarında, platelet volümü benzer olarak saptandı (p>0.05). Sonuç: Over ve endometrium kanseri tanısı konmuş olan hastalarda, nötrofil/lenfosit oranını ile tümörün ileri evresi arasında ilişki saptanmasına rağmen, jinekolojik kanserler arasında, ortalama platelet volüme ile tümör evresi arasında ilişki saptanmadı. Nötrofil/ lenfosit oranını, ileri evre over ve endometrium kanseri tanısısında biomarkır olarak kullanılabilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA23RC73DC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağlar Yıldız Bu kişi benim


Özlem Bozoklu Akkar Bu kişi benim


Savaş Karakuş Bu kişi benim


Hidayet Yeniocak Bu kişi benim


Meral Çetin Bu kişi benim


Ali Çetin Bu kişi benim


Ali Yanık Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404731, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {79 - 84}, doi = {}, title = {ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Çağlar and Akkar, Özlem Bozoklu and Karakuş, Savaş and Yeniocak, Hidayet and Çetin, Meral and Çetin, Ali and Yanık, Ali} }
APA Yıldız, Ç. , Akkar, Ö. B. , Karakuş, S. , Yeniocak, H. , Çetin, M. , Çetin, A. & Yanık, A. (2015). ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (3) , 79-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404731
MLA Yıldız, Ç. , Akkar, Ö. B. , Karakuş, S. , Yeniocak, H. , Çetin, M. , Çetin, A. , Yanık, A. "ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 79-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404731>
Chicago Yıldız, Ç. , Akkar, Ö. B. , Karakuş, S. , Yeniocak, H. , Çetin, M. , Çetin, A. , Yanık, A. "ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 79-84
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ AU - Çağlar Yıldız , Özlem Bozoklu Akkar , Savaş Karakuş , Hidayet Yeniocak , Meral Çetin , Ali Çetin , Ali Yanık Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 84 VL - 18 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ %A Çağlar Yıldız , Özlem Bozoklu Akkar , Savaş Karakuş , Hidayet Yeniocak , Meral Çetin , Ali Çetin , Ali Yanık %T ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Yıldız, Çağlar , Akkar, Özlem Bozoklu , Karakuş, Savaş , Yeniocak, Hidayet , Çetin, Meral , Çetin, Ali , Yanık, Ali . "ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 3 (Temmuz 2015): 79-84 .
AMA Yıldız Ç. , Akkar Ö. B. , Karakuş S. , Yeniocak H. , Çetin M. , Çetin A. , Yanık A. ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ. TRSGO Dergisi. 2015; 18(3): 79-84.
Vancouver Yıldız Ç. , Akkar Ö. B. , Karakuş S. , Yeniocak H. , Çetin M. , Çetin A. , Yanık A. ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(3): 79-84.
IEEE Ç. Yıldız , Ö. B. Akkar , S. Karakuş , H. Yeniocak , M. Çetin , A. Çetin ve A. Yanık , "ENDOMETRİYUM, SERVİKS VE OVER KANSERLİ HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 79-84, Tem. 2015