PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

WHICH PEOPLE SHOULD BE TARGETED IN TERMS OF AWARENESS ABOUT THE HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION?; A SURVEY

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 93 - 98, 01.07.2015

Öz

Objective: Cervical cancer is the third most common female cancer worldwide and the majority of the new cases are from less developed regions. Not only the incidence but also the mortality attributed to human papilloma virus infection (HPV) related cancers are quite higher in low developed countries. This survey aimed to investigate the level of awareness about the association between cervical cancer and HPV infection. Material and Method: Between March 2015 and July 2015, a total of 451 women who presented to the obstetrics and gynecology outpatient department filled in a questionnaire. The questionnaire was made up of two sections; first was about the social and demographic status and the second was about individual awareness of the disease. All questions were closed-ended (YES-NO or predetermined multi-alternative) to allow better quantification. Patients who were unable to response consciously were not included. Results: Mean age was 31.82±9.53 years, 401 patients (88.9%) were married, 33 (7.3%) were single and 17 (3.8%) were separated/ widowed. Level of education was primary school in 153 patients (33.9%), secondary school in 126 (27.9%), high school in 96 (21.3%), university in 76 (16.9%). Ninety-seven patients (21.5%) were employed, 336 (74.5%) were housewives, 18 (4.0%) were students. Being employed vs. unemployed, having higher level of education and living in city or metropolis vs. rural district were independently associated with higher level of awareness. Conclusion: As a result, public awareness initiatives about HPV-cancer association should be targeted unemployed women who lives in rural district and deprived of high graduate education.

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3, 93 - 98, 01.07.2015

Öz

Amaç: Servikal kanser dünyada görlen kadın kanserleri arasında üçüncü sıklıkta görülmektedir ve yeni olguların çoğu az gelişmiş bölgelerden bildirilmektedir. Sadece insidansı değil aynı zamanda Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ilişkili kansere bağlı mortalite de az gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Bu çalışmada servikal kanser ve HPV enfeksiyonu arasındaki bağlantıyla ilgili farkındalık düzeyinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Mart 2015- Temmuz 2015 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran 451 kadından çalışma ile ilgili anketi doldurması istendi. Anket 2 bölümden oluşmaktaydı. İlk bölüm sosyal demografik özellikler ile ilgili, ikinci bölüm ise hastalık hakkında kişisel farkındalık durumu ile ilgiliydi. Bütün sorular daha doğru değerlendirme yapabilmek için kapalı uçlu (evet-hayır veya çoktan seçmeli) olarak hazırlandı. Bilinçli olarak cevaplandıramayacağı düşünülen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Ortalama yaş 31.82±9.53, 401 hasta (%88.9) evli, 33 hasta (%7.3) bekar, 17 hasta (%3.8) boşanmış/dul idi. Eğitim düzeyi 153 hastada (%33.9) ilkokul, 126 hastada ((%27.9) ortaokul, 96 hastada (%21.3) lise, 76 hastada (%16.9) üniversite idi. 97 hasta (%21.5) çalışıyor, 336 hasta (%74.5) ev hanımı, 18 hasta (%4.0) öğrenci idi. Çalışıyor olanlarda çalışmayanlara, yüksek eğitim seviyesi olanlarda ve şehirde yaşayanlarda kırsal alanda yaşayanlara yüksek farkındalık durumu arasında bağımsız bir ilişki saptandı. Sonuç: HPV kanser bağlantısı hakkında toplumsal eğitim girişimleri ve eğitim aktiviteleri kırsal alanda yaşayanları, işsiz kadınları ve düşük eğitim düzey grubunu hedeflemelidir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA72UJ23TU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Görkem Bu kişi benim


Emine Arslan Bu kişi benim


Cihan Toğrul Bu kişi benim


Tunay Efetürk Bu kişi benim


Tayfun Güngör Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404734, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {93 - 98}, doi = {}, title = {HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Görkem, Ümit and Arslan, Emine and Toğrul, Cihan and Efetürk, Tunay and Güngör, Tayfun} }
APA Görkem, Ü. , Arslan, E. , Toğrul, C. , Efetürk, T. & Güngör, T. (2015). HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (3) , 93-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404734
MLA Görkem, Ü. , Arslan, E. , Toğrul, C. , Efetürk, T. , Güngör, T. "HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 93-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36053/404734>
Chicago Görkem, Ü. , Arslan, E. , Toğrul, C. , Efetürk, T. , Güngör, T. "HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 93-98
RIS TY - JOUR T1 - HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI AU - Ümit Görkem , Emine Arslan , Cihan Toğrul , Tunay Efetürk , Tayfun Güngör Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 98 VL - 18 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI %A Ümit Görkem , Emine Arslan , Cihan Toğrul , Tunay Efetürk , Tayfun Güngör %T HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Görkem, Ümit , Arslan, Emine , Toğrul, Cihan , Efetürk, Tunay , Güngör, Tayfun . "HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 3 (Temmuz 2015): 93-98 .
AMA Görkem Ü. , Arslan E. , Toğrul C. , Efetürk T. , Güngör T. HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI. TRSGO Dergisi. 2015; 18(3): 93-98.
Vancouver Görkem Ü. , Arslan E. , Toğrul C. , Efetürk T. , Güngör T. HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(3): 93-98.
IEEE Ü. Görkem , E. Arslan , C. Toğrul , T. Efetürk ve T. Güngör , "HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU FARKINDALIĞI AÇISINDAN KİMLER HEDEF KİTLE OLMALIDIR? ANKET ÇALIŞMASI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 93-98, Tem. 2015