PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AWARENESS AND SCREENING FREQUENCY OF PAP SMEAR TEST IN OUTPATİENTS

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4, 127 - 130, 01.10.2015

Öz

Purpose: Our aim in this study is confirm; availability of national cervical cancer screening program, pap smear test awareness of patients, the patients have had or had not pap smear test previously, reaching rate of goal within national cervical cancer screening program Patients and Methods: A prospective controlled study, 966 patients were included which admitted to the gynecology outpatient of Haseki training and research hospital. Routine questioning were contained questions such as age of patients, presenting complaint, educational status, have they hear about pap smear screening previously, if they have then have they had or had not test, and when and how much time did they have test last time. Results: Mean age of patients were 37.83±11.95. The most common cause of admission was routine control %36.5 (n=352). %75.7 (n=731) of patients have heard about pap smear screening and %63.8 (n=616) patients have had test previously. Statistically significant diff erences was determined between patients age and educatinal status. Conclusion: In our study national health screening goal, in other word at least one time pap smear test was determined %79.2 of patients.

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4, 127 - 130, 01.10.2015

Öz

Amaç: Ulusal serviks kanseri tarama programının hastalara ulaşabilirliği ve hastaların pap smear testi farkındalığı ve daha önce yaptırıp yaptırmadıklarını belirlemeyi ve ulusal serviks kanseri taramasındaki mutlak hedefe ne oranda ulaşabildiğimizi saptamak. Hastalar ve Yöntem: Çalışma prospektif olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Jinekoloji Polikliniği'ne başvuran 966 hastada rutin poliklinik sorgulamasında hastaların yaşları, geliş şikayetleri, eğitim durumları, daha önce ‘smear' testi duyup duymadıkları, smear testini duyan hastalara yaptırıp yaptırmadıkları, en son ne zaman yaptırdıkları ve toplamda kaç kez yaptırdıkları sorgulandı. Bulgular: Olguların ortalama yaşı 37,83±11,95 olarak saptandı. Başvuru nedenleri en sık kontrol istemi %36,5 (n=352) idi. Olguların %75,7'si (n=731) ‘smear' taramasını duymuş ve %63,8'i (n=616) daha önce smear testi yaptırmış olarak saptandı. Smear taramasının farkında olan olguların yaşları ile eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Sonuç: Çalışmamızda ulusal sağlık taramamızdaki mutlak hedef olan grubun en az bir kez smear aldırması hedefine %79,2 oranında ulaşıldığını saptadık.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37TM32UA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya Sivri Aydın Bu kişi benim


Murat Ekmez Bu kişi benim


Behiye Pınar Göksedef Bu kişi benim


Mushviqe Hasanova Bu kişi benim


Hilal Aşık Bu kişi benim


Ahmet Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404754, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {127 - 130}, doi = {}, title = {POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI}, key = {cite}, author = {Aydın, Derya Sivri and Ekmez, Murat and Göksedef, Behiye Pınar and Hasanova, Mushviqe and Aşık, Hilal and Çetin, Ahmet} }
APA Aydın, D. S. , Ekmez, M. , Göksedef, B. P. , Hasanova, M. , Aşık, H. & Çetin, A. (2015). POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (4) , 127-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36054/404754
MLA Aydın, D. S. , Ekmez, M. , Göksedef, B. P. , Hasanova, M. , Aşık, H. , Çetin, A. "POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 127-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36054/404754>
Chicago Aydın, D. S. , Ekmez, M. , Göksedef, B. P. , Hasanova, M. , Aşık, H. , Çetin, A. "POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 127-130
RIS TY - JOUR T1 - POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI AU - Derya Sivri Aydın , Murat Ekmez , Behiye Pınar Göksedef , Mushviqe Hasanova , Hilal Aşık , Ahmet Çetin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 130 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI %A Derya Sivri Aydın , Murat Ekmez , Behiye Pınar Göksedef , Mushviqe Hasanova , Hilal Aşık , Ahmet Çetin %T POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 4 %R %U
ISNAD Aydın, Derya Sivri , Ekmez, Murat , Göksedef, Behiye Pınar , Hasanova, Mushviqe , Aşık, Hilal , Çetin, Ahmet . "POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 4 (Ekim 2015): 127-130 .
AMA Aydın D. S. , Ekmez M. , Göksedef B. P. , Hasanova M. , Aşık H. , Çetin A. POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI. TRSGO Dergisi. 2015; 18(4): 127-130.
Vancouver Aydın D. S. , Ekmez M. , Göksedef B. P. , Hasanova M. , Aşık H. , Çetin A. POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(4): 127-130.
IEEE D. S. Aydın , M. Ekmez , B. P. Göksedef , M. Hasanova , H. Aşık ve A. Çetin , "POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARDA SMEAR FARKINDALIĞI VE YAPTIRMA SIKLIĞI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 127-130, Eki. 2015