PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE NECESSITY OF COLPOSCOPY IN CERVICAL PREMALIGN LESIONS

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4, 131 - 136, 01.10.2015

Öz

Objective: To investigate the diagnostic accuracy of colposcopy who had applied to our policlinic with abnormal pap smear. Material and Method: This was a prospective trial involving 80 patients who had an abnormal pap smear. This study involves 80 patient who attend to Mustafa Kemal University Obstetric and Gynecology policlinic with abnormal smear between January 2009 and January 2010. After the approval of patients, first a colposcopic examination and than colposcopy induced biopsy was performed. To all patients endocervical and endometrial curettage were performed. Patient data was calculated with SPSS-13.0 for istatistical analizes. Results: From 80 patients 38 case (%47,5) was ASCUS, 21 (%26,3) ASC-H, 7 (%8,8) LSIL, 12 (%15) HSIL, 2 (%2,5) AGNOS. After the colposcopic examination 33 (%41,3) patients colposcopy is normal, 47 (%58,8) patients colposcopy is pathologic.We performed colposcopy induced biopsy. When we evaluated the outcomes; 16 patients results is normal. 26 patients pathology is cervisit,erosion, 3 patients coilositotic findings and 35 patients outcome pathologic (LSIL, HSIL, SCC). Colposcopy showed a sensitivity %85,7, specifity %62,6, positive predictive value (PPV) %63,8, negative predictive value (NPV) %84,8 in cervical premalign lesions. Conclusion: Colposcopy has made major contributions by reducing the number of blinded four quadrant biopsies, unnecessary conizations and invasive surgical procedures. Colposcopy induced biopsy is the gold standart in cervical premalign lesions. On the other hand, colposcopy is considered a subjective procedure that is highly dependent on observer evaluation. Eventually, by review of cytologic, colposcopy and histopathologic data together the most true approach is done for the patient.

SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4, 131 - 136, 01.10.2015

Öz

Amaç: Servikal premalign lezyon nedeni ile polikliniğimize başvuran hastalarda kolposkopinin tanısal değeri araştırıldı. Materyal ve Metod: Bu prospektif çalışmaya, 1 Ocak 2009 ile 31 Ocak 2010 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran, yapılan smear sonucunda servikal premalign lezyon tespit edilen 80 kadın hasta dahil edildi. Tüm olgulara aynı zamanda endoservikal küretaj (ECC) ve probe küretaj uygulandı. Elde edilen verilerle ilgili istatistik hesaplamalarda SPSS-13.0 programı kullanıldı. Bulgular: Olguların 38'i (%47,5) ASCUS, 21'i ( %26,3 ) ASC-H, 7 ‘si ( %8,8) LSIL, 12'si (%15) HSIL, 2‘si ( %2,5) AGNOS idi. Çalışmaya dahil edilen patolojik smearli tüm olgulara uygulanan kolposkopi işlemi sonucunda 33 ( %41,3) hastanın kolposkopisi normal, 47 (%58,8) hastanın kolposkopisi ise patolojik olarak değerlendirildi. Kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi uygulanan hastaların patoloji sonuçlarını değerlendirdiğimizde 16 hastanın sonucu normal idi. 26 hastada servisit ve erezyon, 3 hastada koilositik değişiklikler, 35 hastada ise patolojik sonuçlar (LSIL, HSIL, SCC) görüldü. Kolposkopinin servikal premalign lezyonları belirlemedeki sensitivitesi %85,7, spesifitesi %62,2, Pozitif Prediktif Değeri (PPD) %63,8, Negatif Prediktif değeri(NPD) %84,8 olarak bulundu. Sonuç: Kolposkopi körlemesine 4 kadran biyopsi, gereksiz konizasyon ve invaziv cerrahi prosedürlerin azalmasını sağlamıştır. Kolposkopi yönlendirilmiş biyopsi servikal premalign lezyonların tanısında altın standarttır. Diğer yandan ise kişisel bir prosedürdür, yüksek oranda gözlemcinin değerlendirmesine bağlıdır. Ancak sitolojik, kolposkopik ve histolojik verilerin birlikte incelenmesiyle hastaya en dogru yaklaşım yapılmış olur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA99GK82JR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Oya Soylu Karapınar Bu kişi benim


Kenan Dolapçıoğlu Bu kişi benim


Cahit Özer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404756, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {131 - 136}, doi = {}, title = {SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ}, key = {cite}, author = {Karapınar, Oya Soylu and Dolapçıoğlu, Kenan and Özer, Cahit} }
APA Karapınar, O. S. , Dolapçıoğlu, K. & Özer, C. (2015). SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (4) , 131-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36054/404756
MLA Karapınar, O. S. , Dolapçıoğlu, K. , Özer, C. "SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 131-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36054/404756>
Chicago Karapınar, O. S. , Dolapçıoğlu, K. , Özer, C. "SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 131-136
RIS TY - JOUR T1 - SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ AU - Oya Soylu Karapınar , Kenan Dolapçıoğlu , Cahit Özer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 136 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ %A Oya Soylu Karapınar , Kenan Dolapçıoğlu , Cahit Özer %T SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 4 %R %U
ISNAD Karapınar, Oya Soylu , Dolapçıoğlu, Kenan , Özer, Cahit . "SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 4 (Ekim 2015): 131-136 .
AMA Karapınar O. S. , Dolapçıoğlu K. , Özer C. SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ. TRSGO Dergisi. 2015; 18(4): 131-136.
Vancouver Karapınar O. S. , Dolapçıoğlu K. , Özer C. SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(4): 131-136.
IEEE O. S. Karapınar , K. Dolapçıoğlu ve C. Özer , "SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLARDA KOLPOSKOPİNİN YERİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 131-136, Eki. 2015