PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

CURRENT MANAGEMENT FOR ENDOMETRIAL CANCER

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 7 - 16, 01.01.2016

Öz

Endometrial cancer (EC) is the most common type of female genital tract malignancy. Endometrioid adenocancer is the most seen histologic subtype. Vast majority of women are diagnosed at an early stage due to irregular vaginal bleeding. Although EC is a disease with a generally favourable prognosis, it can range from one with an excellent prognosis and high curability to aggressive disease with poor outcomes. Total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy is the standart primary surgical procedure. The role of lymphadenectomy in women with EC still remains controversial. Lymphadenectomy is performed in most centres on therapeutic and prognostic grounds, patients's characteristics, stage and histological features such as histologic subtype, grade, lymphovascular space status to individualise adjuvant treatment. Several risk classifications are designed to explore the risk factors for the recurrence and to determine optimal postoperative treatment strategies. Several clinical trials are continuing to assess the optimal treatment methods in women with EC at high risk for recurrence

ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 7 - 16, 01.01.2016

Öz

Endometriyum kanseri (EK), kadın genital sistem kanserleri içinde en sık görülen malignitedir. En sık görülen histolojik alt tip endometrioid adenokanserdir. Hastaların çoğu düzensiz vajinal kanama nedeniyle erken evrelerde tanı almaktadır. EK genellikle iyi prognoza sahip olmakla beraber, yüksek kürabilite ve mükemmel prognozdan, kötü prognozlu agresif hastalığa kadar geniş spektrum gösterebilmektedir. Total histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi standart primer cerrahi prosedür olarak uygulanmaktadır. EK'li kadınlarda lenfadenektominin rolü halen tartışmalıdır. Birçok merkezde lenfadenektomi terapötik ve prognostik alt yapı, hasta özellikleri, evre ve histolojik alt tip, grade, lenfovasküler saha durumu gibi histolojik özelliklere dayanılarak, adjuvan tedaviyi kişiselleştirebilmek üzere yapılmaktadır. Nüks için risk faktörlerini ortaya çıkarmak ve optimal postoperatif tedavi stratejilerini belirlemek için bir çok risk sınıflaması kullanılmaktadır. Nüks açısından yüksek riski olan EK'li kadınlarda optimal tedavi yöntemlerini belirleyebilmek için bir çok klinik çalışma sürdürülmektedir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA24KS43JD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ulaş Solmaz Bu kişi benim


Atalay Ekin Bu kişi benim


Emre Mat Bu kişi benim


Levent Dereli Bu kişi benim


Cenk Gezer Bu kişi benim


Mehmet Gökçü Bu kişi benim


Duygu Ayaz Bu kişi benim


Muzaffer Sancı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404769, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {7 - 16}, doi = {}, title = {ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR}, key = {cite}, author = {Solmaz, Ulaş and Ekin, Atalay and Mat, Emre and Dereli, Levent and Gezer, Cenk and Gökçü, Mehmet and Ayaz, Duygu and Sancı, Muzaffer} }
APA Solmaz, U. , Ekin, A. , Mat, E. , Dereli, L. , Gezer, C. , Gökçü, M. , Ayaz, D. & Sancı, M. (2016). ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (1) , 7-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404769
MLA Solmaz, U. , Ekin, A. , Mat, E. , Dereli, L. , Gezer, C. , Gökçü, M. , Ayaz, D. , Sancı, M. "ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 7-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404769>
Chicago Solmaz, U. , Ekin, A. , Mat, E. , Dereli, L. , Gezer, C. , Gökçü, M. , Ayaz, D. , Sancı, M. "ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 7-16
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR AU - Ulaş Solmaz , Atalay Ekin , Emre Mat , Levent Dereli , Cenk Gezer , Mehmet Gökçü , Duygu Ayaz , Muzaffer Sancı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 16 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR %A Ulaş Solmaz , Atalay Ekin , Emre Mat , Levent Dereli , Cenk Gezer , Mehmet Gökçü , Duygu Ayaz , Muzaffer Sancı %T ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Solmaz, Ulaş , Ekin, Atalay , Mat, Emre , Dereli, Levent , Gezer, Cenk , Gökçü, Mehmet , Ayaz, Duygu , Sancı, Muzaffer . "ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 1 (Ocak 2016): 7-16 .
AMA Solmaz U. , Ekin A. , Mat E. , Dereli L. , Gezer C. , Gökçü M. , Ayaz D. , Sancı M. ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. TRSGO Dergisi. 2016; 19(1): 7-16.
Vancouver Solmaz U. , Ekin A. , Mat E. , Dereli L. , Gezer C. , Gökçü M. , Ayaz D. , Sancı M. ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(1): 7-16.
IEEE U. Solmaz , A. Ekin , E. Mat , L. Dereli , C. Gezer , M. Gökçü , D. Ayaz ve M. Sancı , "ENDOMETRİYUM KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 7-16, Oca. 2016