PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PROTECTION OF STUDENTS FROM COLLEGE GIRL GYNECOLOGIC CANCER-RELATED KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR DETERMINATION

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 25 - 32, 01.01.2016

Öz

Research, protection of girl students from the College of gynecologic cancer-related knowledge and attitudes reviewed in order to determine the identifier. The population of the Kayseri province is situated in the centre of the study, a private girls Hostel from the implementation of the data collection form consisted of 937 students 5 allowed in the dorm. The selection from the population has not been made, and 792 students who agree to participate in further research were included in the research. The data were collected through questionnaire developed by the researchers. The data obtained were analyzed with the SPSS 15.0 package program from the research, the Mann-Whitney u test, kruskal Wallis H-test and Chi-square significance test was used. Of the students surveyed 20.08% are enrolled in Health Sciences-related sections. Students 97.35% bachelor. Of students %3.16% the experience of sexual intercourse. Students who experience sexual intercourse, 36% when you have more than one sexual partner, 8% had a sexually transmitted infection. Students passing experiences sexual intercourse gynecologic infection, gynecological examination and self-examination of the vulva, the difference between the conditions was statistically significant (p

ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 25 - 32, 01.01.2016

Öz

Araştırma, üniversite kız öğrencilerinin jinekolojik kanserlerden korunma ile ilgili bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri ili merkezinde yer alan özel kız öğrenci yurtlarından, veri toplama formunun uygulanmasına izin verilen 5 yurtta kalan 937 öğrenci oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimi yapılmamış, araştırmaya katılmayı kabul eden 792 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programıyla analiz edilmiş olup, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Khi-Kare önemlilik testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %20.08i Sağlık Bilimleri ile ilgili bölümlerde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %97.35i bekardır. Öğrencilerin %3.16sının cinsel ilişki deneyimi vardır. Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin %36sı birden fazla cinsel partnere sahipken, %8i cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon geçirmiştir. Öğrencilerin cinsel ilişki deneyimleri ile jinekolojik enfeksiyon geçirme, jinekolojik muayene yaptırma ve kendi kendine vulva muayenesi yapma durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

Ayrıntılar

Diğer ID JA68MK32ZE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Saadet Gonca Mavi Aydoğdu Bu kişi benim


Mine Bekar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404771, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {25 - 32}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Saadet Gonca Mavi and Bekar, Mine} }
APA Aydoğdu, S. G. M. & Bekar, M. (2016). ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (1) , 25-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404771
MLA Aydoğdu, S. G. M. , Bekar, M. "ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 25-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404771>
Chicago Aydoğdu, S. G. M. , Bekar, M. "ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 25-32
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ AU - Saadet Gonca Mavi Aydoğdu , Mine Bekar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 32 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ %A Saadet Gonca Mavi Aydoğdu , Mine Bekar %T ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Saadet Gonca Mavi , Bekar, Mine . "ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 1 (Ocak 2016): 25-32 .
AMA Aydoğdu S. G. M. , Bekar M. ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. TRSGO Dergisi. 2016; 19(1): 25-32.
Vancouver Aydoğdu S. G. M. , Bekar M. ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(1): 25-32.
IEEE S. G. M. Aydoğdu ve M. Bekar , "ÜNİVERSİTE KIZ ÖĞRENCİLERİNİN JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 25-32, Oca. 2016