PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE SIGNIFICANCE OF MPV AND N/L VALUE IN DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL CANCER

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 33 - 36, 01.01.2016

Öz

Objective: Endometrial cancer is the most often determined malignancy. Beyond the factors like unopposed estrogen, endometrial hyperplasia, the existence of chronic inflammation has been thaugt as responsible also for the ethiology of endometrial cancer as in all tumours. In this study we tried to find out the role of chronic inflammation in endometrium cancer by using the hemaetologic markers like MPV, N/L. Material and Method: There has been 111 patients included in the study. Patients are diveded into four groups according to the endometrial tissue sampling results. Endometrial samplings are diagnosed in the pathology laboratory by their histopathologic characteristics. Total blood count is done by using Siemens Healthcare Diagnostic Item ADVIA 2120i. For the statistical analysis, SPSS 22.0, Chicago, IL programme has been used. Results: In the statistical analysis, there is not a significant difference of N/L ratios between groups (P>0.05). As the MPV values are examined, there has been significant difference between groups and in the endometrial cancer group, this value has been higher (p

ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1, 33 - 36, 01.01.2016

Öz

Amaç: Endometrium kanseri, en sık saptanan jinekolojik malignitedir. Etyolojisinde karşılanmamış östrojen varlığı, endometrial hiperplazi gibi bazı faktörler sorumlu tutulsa da kronik inflamasyon varlığı tüm tümörlerde olduğu gibi endometrium kanseri etyolojisinde de suçlanmaktadır. Bu çalışmamızda endometrium kanseri gelişiminde kronik inflamasyonun rolünü MPV, N/L gibi hematolojik bazı markerlar kullanarak raştırmayı amaçladık. Materyal Method: Çalışmamıza toplam 111 hasta dahil edildi. Hastalar endometrial doku örnekleme sonuçlarına göre dört gruba ayrıldı. Endometrium dokuları patoloji laboratuarında histopatolojik görünümlerine göre tanılandırıldı. Tam kan sayımı Siemens Healthcare Diagnostic Item ADVIA 2120i cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için SPSS 22.0,Chicago, IL programı kullanıldı. Sonuçlar: Yapılan istatistiksel analizde gruplar arasında N/L oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir far saptanmadı (p>0.05). MPV değerleri incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu, endometrium kanseri grubunda bu değerin yüksek olduğu görüldü (p

Ayrıntılar

Diğer ID JA65PZ77TS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ercan Yılmaz Bu kişi benim


Ebru İnci Coşkun Bu kişi benim


Nurhan Şahin Bu kişi benim


Tamer Elkıran Bu kişi benim


Barış Çıplak Bu kişi benim


Yavuz Şimşek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404772, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {33 - 36}, doi = {}, title = {ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ercan and Coşkun, Ebru İnci and Şahin, Nurhan and Elkıran, Tamer and Çıplak, Barış and Şimşek, Yavuz} }
APA Yılmaz, E. , Coşkun, E. İ. , Şahin, N. , Elkıran, T. , Çıplak, B. & Şimşek, Y. (2016). ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (1) , 33-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404772
MLA Yılmaz, E. , Coşkun, E. İ. , Şahin, N. , Elkıran, T. , Çıplak, B. , Şimşek, Y. "ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 33-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36056/404772>
Chicago Yılmaz, E. , Coşkun, E. İ. , Şahin, N. , Elkıran, T. , Çıplak, B. , Şimşek, Y. "ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 33-36
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ AU - Ercan Yılmaz , Ebru İnci Coşkun , Nurhan Şahin , Tamer Elkıran , Barış Çıplak , Yavuz Şimşek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 36 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ %A Ercan Yılmaz , Ebru İnci Coşkun , Nurhan Şahin , Tamer Elkıran , Barış Çıplak , Yavuz Şimşek %T ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Ercan , Coşkun, Ebru İnci , Şahin, Nurhan , Elkıran, Tamer , Çıplak, Barış , Şimşek, Yavuz . "ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 1 (Ocak 2016): 33-36 .
AMA Yılmaz E. , Coşkun E. İ. , Şahin N. , Elkıran T. , Çıplak B. , Şimşek Y. ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ. TRSGO Dergisi. 2016; 19(1): 33-36.
Vancouver Yılmaz E. , Coşkun E. İ. , Şahin N. , Elkıran T. , Çıplak B. , Şimşek Y. ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(1): 33-36.
IEEE E. Yılmaz , E. İ. Coşkun , N. Şahin , T. Elkıran , B. Çıplak ve Y. Şimşek , "ENDOMETRİUM KANSERİNİNİN TEŞHİSİNDE MPV VE N/L DEĞERLERİNİN ÖNEMİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 33-36, Oca. 2016