Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 18 2016-04-01

EFFICACY OF QUADRIVALENT HPV VACCINE FOR VULVAR CONDYLOMA RECURRENCE
DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Taylan Şenol [1] , Yeşim Yerçok [2] , Enis Özkaya [3] , Mehmet Faruk Köse [4]


Aim: We tried to assess both prophylactic and therapeutic efficacies of quadrivalent vaccine for vulvar condylomas. Material and Methods: Thirty three women with vulvovaginal condylomas and variable degree of cervical preinasive lesions were treated with cauterization at gynecological oncology clinic of Zeynep Kamil Women and childrens health Training and Research hospital between 2006 to 2014. After cauterization treatment, subjects were vaccinated by quadrivalent HPV vaccine at 0, 2 and 6th months from the treatment. Subjects were followed for 48 months by repeat cervical smears/year and routine urogenital examination. Results: Among 33 cases with vulvar condylomas, there were 6 (18 %) cases with HGSIL, 4 (12 %) cases with ASCUS, 8 (24 %) cases with LGSIL and 15 (46 %) cases with normal cervical smear. Colposcopy directed biopsy revealed 3 (9 %) cases with CIN1, 1 (3 %) case with CIN 3, 29 (88 %) cases with normal histopathology. Distribution of HPV screening results were as follows:HPV 16 in 2 (6 %) cases, HPV 35 in 1 (3 %) case, HPV 56 in 1 (3 %) case, there were 18 (54 %) cases with HPV negative result and 11 (34 % ) cases with low risk HPV type. Condyloma recurrence was observed in 4 (12 %) cases. There was only 1 (3 %) case of women with abnormal smear (LGSIL) in control smears during 48 months of follow up. Conclusion: In our study, we included only regularly followed women through 48 months period, and our data revealed lowered condyloma recurrence after cauterization and quadrivalent vaccination
Amaç: Dörtlü HPV aşısının vulvar kondilomlar üzerine proflaktik ve olası terapotik etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Vulvovajinal kondilomu ve beraberinde değişik derecelerde servikal intraepitelyal lezyonu olan otuzüç hasta Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 2006-2014 yılları arasında kondilomları elektrokoterize edilerek tedavi edildi. Kondilom koterizasyonu sonrasında tüm hastalara 0, 2 ve 6 aylarda dörtlü HPV aşısı uygulandı. Hastalar 48 ay boyunca smear ve jinekolojik muayene ile takip edildi. Sonuçlar: Tedavi edilen 33 kondilomlu hastadan 6’sında(%18) HGSIL, 4 hastada (%12) ASCUS, 8 hastada (%24) LGSIL ve 15 hastada (%46) normal sınırlarda smear incelemesi bulundu. Kolposkopi eşliğinde biyopsi sonucunda 3 hastada (%9) CIN1, 1 hastada (%3) CIN 3, 19 hastada (%88) normal histopatoloji bulundu. HPV tiplendirmeleri sonucunda 2 hastada (%6) HPV tip 16, 1 hastada (%3) HPV tip 35, 1 hastada (%3) HPV tip 56, 11 hastada (%54) düşük riskli HPV tipleri bulundu. Onsekiz hastada (%54) negatif HPV sonuçları bulundu. Kondilom rekürrensi 4 hastada (%12) izlendi. Takip süresinde sadece bir hastada LGSIL bulundu.
Diğer ID JA83JM83FT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Taylan Şenol

Yazar: Yeşim Yerçok

Yazar: Enis Özkaya

Yazar: Mehmet Faruk Köse

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @ { trsgo404913, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {15 - 18}, doi = {}, title = {DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Şenol, Taylan and Yerçok, Yeşim and Özkaya, Enis and Köse, Mehmet Faruk} }
APA Şenol, T , Yerçok, Y , Özkaya, E , Köse, M . (2016). DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (2) , 15-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404913
MLA Şenol, T , Yerçok, Y , Özkaya, E , Köse, M . "DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 15-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404913>
Chicago Şenol, T , Yerçok, Y , Özkaya, E , Köse, M . "DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 15-18
RIS TY - JOUR T1 - DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Taylan Şenol , Yeşim Yerçok , Enis Özkaya , Mehmet Faruk Köse Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 18 VL - 19 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ %A Taylan Şenol , Yeşim Yerçok , Enis Özkaya , Mehmet Faruk Köse %T DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Şenol, Taylan , Yerçok, Yeşim , Özkaya, Enis , Köse, Mehmet Faruk . "DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 2 (Nisan 2016): 15-18 .
AMA Şenol T , Yerçok Y , Özkaya E , Köse M . DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ. TRSGO Dergisi. 2016; 19(2): 15-18.
Vancouver Şenol T , Yerçok Y , Özkaya E , Köse M . DÖRTLÜ HPV AŞISININ VULVAR KONDİLOM NÜKSÜ ÜZERİNE ETKİSİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(2): 18-15.