Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 38 2016-04-01

KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT CANCER SCREENING TESTS ON ADULT ADMITTED TO STATE HOSPITAL OF BİNGOL
BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI

Çağla Yiğitbaş [1] , Aziz Bulut [2] , Aliye Bulut [3] , Murat Semerci [4]


BSTRACT Aim: the adults who admitted to Bingöl State Hospitals clinics and cancer are not diagnosed, determine their knowledge and attitues about cancer screening test Materials and Methods: This descriptive study is made. As data collection form; a questionnaire, containing 26 questions about cancer, the participants’ demographic characteristics, was applied. Averages are given with standard deviation, p <0.05 was considered significant. Results: The average age 32.92±10.14. 18.4% of the participants indicate that have cancer. The percentage of those hearing screening tests is 58.7%. The ratio of those who know pap smear is 30.8%. 36.0’s% of men know Testicular Self-Examination. 56.9% of respondents had heard about taking fecal occult blood test, 20% of them reported that they have it done. Conclusions: Female participants, about 50% of them in term of cancer, they know tests, pap smear but they do that rearly. That male participants, Testicular Self-Examination, doctor examination Prostate Spesific Antigen but they also do that rearly is seen
Amaç; Bingöl Devlet Hastanesi polikliniklerine başvuran ve kanser tanısı almayan yetişkinlerin kanser tarama testleri hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemektir. Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Veri toplama formu olarak, katılımcıların demografik özelliklerini, kanser ile ilgili bilgilerini içeren 26 soruluk bir anket formu uygulanmıştır. Ortalamalar standart sapmalarla birlikte verilmiş, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 32.92±10.14’dür. Katılımcıların %18.4’ü ailesinde kanser olduğunu belirtmiştir. Tarama testlerini duyanların oranı %58.7’dir. Kadınların %58.5’i Kendi Kendine Meme Muayenesini duyduğunu belirtmiştir. Serviks kanseri için smear baktırmayı duyanların oranı %30.8, yaptıranların oranı ise %5.8’dir. Erkeklerin %36.0’sı Kendi Kendine Testis Muayenesini duyduğunu belirtmiştir. Tüm katılımcıların %56.9’u gaitada gizli kan testi yaptırmayı duyduğunu, %20’si yaptırdığını bildirmiştir. Sonuçlar: Kadın katılımcıların meme kanseri ve serviks kanseri açısından; testleri duyma oranlarının yarıya yakın olduğu ancak yaptırma oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Erkek katılımcıların Kendi Kendine Testis Muayenesi, doktor muayenesi ve Prostat Spesifik Antijen testlerinde de katılımcıların bu testleri duyma oranlarının yüksek ancak yaptırma oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür.
Diğer ID JA53SU69TS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çağla Yiğitbaş

Yazar: Aziz Bulut

Yazar: Aliye Bulut

Yazar: Murat Semerci

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @ { trsgo404915, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {29 - 38}, doi = {}, title = {BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {Yiğitbaş, Çağla and Bulut, Aziz and Bulut, Aliye and Semerci, Murat} }
APA Yiğitbaş, Ç , Bulut, A , Bulut, A , Semerci, M . (2016). BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (2) , 29-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404915
MLA Yiğitbaş, Ç , Bulut, A , Bulut, A , Semerci, M . "BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 29-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404915>
Chicago Yiğitbaş, Ç , Bulut, A , Bulut, A , Semerci, M . "BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 29-38
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI AU - Çağla Yiğitbaş , Aziz Bulut , Aliye Bulut , Murat Semerci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 38 VL - 19 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI %A Çağla Yiğitbaş , Aziz Bulut , Aliye Bulut , Murat Semerci %T BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Yiğitbaş, Çağla , Bulut, Aziz , Bulut, Aliye , Semerci, Murat . "BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 2 (Nisan 2016): 29-38 .
AMA Yiğitbaş Ç , Bulut A , Bulut A , Semerci M . BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI. TRSGO Dergisi. 2016; 19(2): 29-38.
Vancouver Yiğitbaş Ç , Bulut A , Bulut A , Semerci M . BİNGÖL DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN YETİŞKİNLERİN KANSER TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(2): 38-29.