Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 39 - 44 2016-04-01

KNOWLEDGE AND ATTITUDE FOR HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINATION OF MALE CO-HEALTHCARE PERSONEL IN AN UNİVERSITY HOSPITAL: A SURVEY RESEARCH
ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI

Cansu Kübra Nergisli [1] , Cihan Toğrul [2] , Ümit Görkem [3] , Nuriye Büyükkayacı Duman [4]


Purpose: The aim of the present study to determine knowledge and attitude of the male co-healthcare personel about HPV infection, transmission, protection and HPV vaccination in an university hospital. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 100 male co-healthcare personels at Hitit University Hospital. The questionnaire contained 34 questions prepared by taking the studies previously performed as model. The questionnaire form was composed of 3 main parts; 1-basic data of the health personnel, 2-knowledge on HPV infection and HPV cervical cancer relation,3-attitude against HPV vaccination. Results: 38 %of participants conclude that they have enough information about sexually transmitted disease. Participants conclude that they also have enough information about the relation of cancer and virus, transmission way, and causes of cervical cancer ( 69%, 30 %, 81 %respectively). 90,3 %of participants who have enough information about HPV, conclude that they also information about HPV vaccine, and it is statistically significant (p < 0,001 ). 33%of participants wants to be vaccineted but unfortunately only 1 %have been vaccinated. Conclusions: Our study showed that knowledge about HPV infection and HPV vaccination is not enough also in health care groups. We must keep in mind that HPV incidence increase day by day so that we must give enough education firstly health care groups. Also this education programs must be national wide.
Amaç: Bu çalışmada üniversite hastanesinde çalışan yardımcı erkek sağlık personelinin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu, bulaş- ma ve korunma yolları, kanser ile ilişkisi ve HPV aşısı hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Bu kesitsel çalışmada Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 100 erkek yardımcı sağlık personeline anket uygulandı. Anket daha önceki çalışmalardan model alınarak hazırlanan 34 adet soru içermektedir. Anket sağlık personelinin temel verileri, HPV ve HPV serviks kanseri arasındaki ilişki hakkında bilgileri ve çalışanların HPV aşısına karşı tutumu olarak 3 ana bölümden oluşmuştur. Bulgular: Çalışmaya katılan 100 erkek yardımcı sağlık personelinin temel özellikleri değerlendirildi. Katılımcıların %38’i cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında yeterli bilgisi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %69’unun kanser virüs ilişkisini, %30’unun HPV bulaşma yolunu, %81’inin serviks kanseri nedenlerini doğru olarak bildikleri saptandı. HPV bilgisi olanların %90,3’nün HPV aşısı hakkında da bilgi sahibi olduğu bulundu (p<0,001). Katılımcıların %33 ü HPV aşısı yaptırmak istediğini belirtmiş olmasına rağmen katılımcıların sadece %1’inin HPV aşısı yaptırmış olduğu görülmüştür. Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmamızın sonucunda, sağlık çalışanlarında dahi gerek HPV enfeksiyonu hakkında bilginin, gerekse aşı uygulamalarına gösterilen duyarlılığın son derece düşük olduğu görülmektedir. HPV insidansının arttığı düşünülür ise HPV farkındalığına yönelik önlemler hızlı bir şekilde alınmalıdır. Bunun için ise tüm sağlık personelinin HPV ve aşısı hakkında bilgisini yükseltme amaçlı eğitimler yapılmalıdır. Bu eğitimler HPV aşısı için güven oluşturmaya ve tutumlarda değişim sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu değişimlerin ise ulusal sağlık projelerinin içerisinde yer almasının uygun olabileceği düşünülmektedir.
Diğer ID JA73BN67AF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cansu Kübra Nergisli

Yazar: Cihan Toğrul

Yazar: Ümit Görkem

Yazar: Nuriye Büyükkayacı Duman

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @ { trsgo404916, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {39 - 44}, doi = {}, title = {ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Nergisli, Cansu Kübra and Toğrul, Cihan and Görkem, Ümit and Duman, Nuriye Büyükkayacı} }
APA Nergisli, C , Toğrul, C , Görkem, Ü , Duman, N . (2016). ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 19 (2) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404916
MLA Nergisli, C , Toğrul, C , Görkem, Ü , Duman, N . "ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 39-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36060/404916>
Chicago Nergisli, C , Toğrul, C , Görkem, Ü , Duman, N . "ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 (2016 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI AU - Cansu Kübra Nergisli , Cihan Toğrul , Ümit Görkem , Nuriye Büyükkayacı Duman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 19 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI %A Cansu Kübra Nergisli , Cihan Toğrul , Ümit Görkem , Nuriye Büyükkayacı Duman %T ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI %D 2016 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Nergisli, Cansu Kübra , Toğrul, Cihan , Görkem, Ümit , Duman, Nuriye Büyükkayacı . "ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 19 / 2 (Nisan 2016): 39-44 .
AMA Nergisli C , Toğrul C , Görkem Ü , Duman N . ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI. TRSGO Dergisi. 2016; 19(2): 39-44.
Vancouver Nergisli C , Toğrul C , Görkem Ü , Duman N . ERKEK YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞILANMASI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMU: BİR ANKET ÇALIŞMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(2): 44-39.