PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 4, 110 - 112, 01.10.2011

Öz

Second primary cancers in patients with ovarian cancer can be observed. However, vaginal squamous cell cancer as a second primary cancer has not been reported in the literature. A postmenopausal, 51-year-old woman hypertensive and diabetic for ten years, admitted with bilateral adnexal masses. Serum CA- 125 value was found as 74.6 U/ml. Intra-operative frozen section reported that bilateral ovarian capsules were intact, but there were ovarian malignancies in some foci. Abdomen cytology was evaluated as negative. Six cycles of adjuvant carboplatin/paclitaxel treatment was given. Recurrence developed five years later and the same agents were again given. Second-look laparotomy was negative. Later, patient developed chronic renal failure, and dialysis was started. One year later, squamous cell carcinoma was detected at the anterior wall of the vagina, next to the vaginal cuff. Radiotherapy/carboplatin was given to the patient who declined surgical treatment. Patient’s metastatic lung lesion was detected in the ninth year of primary cancer diagnosis. Carboplatin/paclitaxel was restarted. In patients with gynecological cancer, increased risk of second primary cancers may be due to the common etiologic causes such as chemotherapies, prolonged survival, hereditary and systemic diseases. Careful follow-up is advised.

Kaynakça

  • 1. Curtis RE, Hoover RN, Kleinerman RA, Harvey EB. Second cancer following cancer of the female genital system in Connecticut, 1935-82. Natl Cancer Inst Monogr. 1985;68:113-137.
  • 2. Reimer RR, Hoover R, Fraumeni JF Jr, Young RC. Second primary neoplasms following ovarian cancer. J Natl Cancer Inst. 1978;61:1195-1197.
  • 3. Bergfeldt K, Einhorn S, Rosendahl I, Hall P. Increased risk of second primary malignancies in patients with gynecological cancer. A Swedish record-linkage study. Acta Oncol. 1995;34:771-777.
  • 4. Dorr FA, Coltman CA Jr. Second cancers following antineoplastic therapy. Curr Probl Cancer. 1985;9:1-43

OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 4, 110 - 112, 01.10.2011

Öz

Over kanseri hastalar›nda ikincil primer kanser izlenebilmektedir. Bununla birlikte, ikincil primer kanser olarak vajinal yassı hücreli kanser literatürde bildirilmemiştir. Postmenapozal, 51 yaşındaki on yıllık diabetik ve hipertansif, hasta bilateral adneksiyal kitle ile başvurdu. Serum CA-125 değeri 74,6 U/mL bulundu. Laparatomi sırasında yollanan frozen sonucu, bilateral over kapsülleri intakt ancak overler içinde bazı odaklarda malignite varlığı bildirildi. Batın sitoloji negatif değerlendirildi. Altı kür adjuvan karboplatin/paklitaksel tedavisi verildi. Beş yıl sonra rekürrens gelişti ve aynı ajanlar tekrar verildi. İkincil bakış laparotomisi negatif bulundu. Daha sonra hastada kronik böbrek yetmezliği geliflti ve dialize başlandı. Bir yıl sonra da vajen ön duvarda, vajinal kaf yakınında yassı hücreli kanser saptandı. Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastaya radyoterapi/karboplatin verildi. Primer kanser tanısının dokuzuncu yılında hastanın metastatik akciğer lezyonu tespit edildi. Karboplatin/paklitaksel tekrar başlandı. Jinekolojik kanserli hastalarda ikincil primer kanser riskinin artması alınan kemoterapiler, uzayan sağ kalım, herediter ve sistemik hastalıklar gibi genel etiyolojik nedenlere bağlı olabilir. Dikkatli izlem önerilir.

Kaynakça

  • 1. Curtis RE, Hoover RN, Kleinerman RA, Harvey EB. Second cancer following cancer of the female genital system in Connecticut, 1935-82. Natl Cancer Inst Monogr. 1985;68:113-137.
  • 2. Reimer RR, Hoover R, Fraumeni JF Jr, Young RC. Second primary neoplasms following ovarian cancer. J Natl Cancer Inst. 1978;61:1195-1197.
  • 3. Bergfeldt K, Einhorn S, Rosendahl I, Hall P. Increased risk of second primary malignancies in patients with gynecological cancer. A Swedish record-linkage study. Acta Oncol. 1995;34:771-777.
  • 4. Dorr FA, Coltman CA Jr. Second cancers following antineoplastic therapy. Curr Probl Cancer. 1985;9:1-43

Ayrıntılar

Diğer ID JA63PU39HE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan YÜKSEL Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, AYDIN


Mert KÜÇÜK Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, AYDIN


Selda DEMİRCAN SEZER Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, AYDIN


Sabri BARUTÇA Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, AYDIN


Nezih MEYDAN Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, AYDIN


Firüzan KAÇAR DÖGER Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN


İbrahim METEOĞLU Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN


Özgür TANRIVERDİ Bu kişi benim
Muğla Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji, MUĞLA


Muhan ERKUŞ Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo471586, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {14}, pages = {110 - 112}, doi = {}, title = {OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER}, key = {cite}, author = {Yüksel, Hasan and Küçük, Mert and Demircan Sezer, Selda and Barutça, Sabri and Meydan, Nezih and Kaçar Döger, Firüzan and Meteoğlu, İbrahim and Tanrıverdi, Özgür and Erkuş, Muhan} }
APA Yüksel, H. , Küçük, M. , Demircan Sezer, S. , Barutça, S. , Meydan, N. , Kaçar Döger, F. , Meteoğlu, İ. , Tanrıverdi, Ö. & Erkuş, M. (2011). OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 14 (4) , 110-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39787/471586
MLA Yüksel, H. , Küçük, M. , Demircan Sezer, S. , Barutça, S. , Meydan, N. , Kaçar Döger, F. , Meteoğlu, İ. , Tanrıverdi, Ö. , Erkuş, M. "OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 (2011 ): 110-112 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39787/471586>
Chicago Yüksel, H. , Küçük, M. , Demircan Sezer, S. , Barutça, S. , Meydan, N. , Kaçar Döger, F. , Meteoğlu, İ. , Tanrıverdi, Ö. , Erkuş, M. "OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 (2011 ): 110-112
RIS TY - JOUR T1 - OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER AU - Hasan Yüksel , Mert Küçük , Selda Demircan Sezer , Sabri Barutça , Nezih Meydan , Firüzan Kaçar Döger , İbrahim Meteoğlu , Özgür Tanrıverdi , Muhan Erkuş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 112 VL - 14 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER %A Hasan Yüksel , Mert Küçük , Selda Demircan Sezer , Sabri Barutça , Nezih Meydan , Firüzan Kaçar Döger , İbrahim Meteoğlu , Özgür Tanrıverdi , Muhan Erkuş %T OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER %D 2011 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Yüksel, Hasan , Küçük, Mert , Demircan Sezer, Selda , Barutça, Sabri , Meydan, Nezih , Kaçar Döger, Firüzan , Meteoğlu, İbrahim , Tanrıverdi, Özgür , Erkuş, Muhan . "OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 14 / 4 (Ekim 2011): 110-112 .
AMA Yüksel H. , Küçük M. , Demircan Sezer S. , Barutça S. , Meydan N. , Kaçar Döger F. , Meteoğlu İ. , Tanrıverdi Ö. , Erkuş M. OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER. TRSGO Dergisi. 2011; 14(4): 110-112.
Vancouver Yüksel H. , Küçük M. , Demircan Sezer S. , Barutça S. , Meydan N. , Kaçar Döger F. , Meteoğlu İ. , Tanrıverdi Ö. , Erkuş M. OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011; 14(4): 110-112.
IEEE H. Yüksel , M. Küçük , S. Demircan Sezer , S. Barutça , N. Meydan , F. Kaçar Döger , İ. Meteoğlu , Ö. Tanrıverdi ve M. Erkuş , "OVER KANSERİNE İKİNCİL PRİMER VAJİNAL YASSI HÜCRELİ KANSER", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 14, sayı. 4, ss. 110-112, Eki. 2011