PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2013, Cilt 16, Sayı 1, 18 - 20, 01.01.2013

Öz

Cervical conization is regarded as gold standart in the patients with high grade lesions. However it has the highest complication rate of any type of gynaecologic surgery. Complications of conization include intraoperative and postoperative bleeding; infection, cervical stenosis, loss of cervical mucus-secreting glands causing infertility and cervical incompetence (1). Cervical stenosis is relatively common, difficult to manage, and still remains unknown because of lack of acknowledgement about risk factors and accompanying factors. There is no certain modality of management about cervical stenosis and hematometra; but cervical dilatation and transabdominal hysterotomy are being used. We aimed the using urinary catheter and hormon replasman treatment in management of servical stenosis following cold-knife conization in our case report.

Kaynakça

  • 1. Ali Ayhan, Nicholas Reed, Murat Gültekin, Polat Dursun: Textbook of Gynaecological Oncology,Günefl Publishing, 2012.
  • 2. Gustafsson L, Adami HO. Natural history of cervical neoplasia: consistent results obtained by an identification technique. Br J Cancer 1989;60:132,
  • 3. McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, et al. Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. Lancet Oncol 2008; 9: 425.
  • 4. Arbyn M, Kyrgiou M , Simoens C, Raifu AO, Koliopoulos G, Martin Hirsch P, Prendville W, Paraskevaidis E. Perinatal mortality and other severe adverse pregnancy outcomes associated with treatment of cervical, intraepithelial neoplasia: meta-analysis. BMJ 2008 Sep 18; 337: a1284.doi: 10.1136/bmj.a1284. Review

KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ

Yıl 2013, Cilt 16, Sayı 1, 18 - 20, 01.01.2013

Öz

Servikal konizasyon özellikle genç hastalarda ileri lezyonlarda altın standart olmakla beraber, jinekolojide komplikasyon oranı en yüksek cerrahilerden biri olarak kabul edilmektedir. Konizasyon komplikasyonları; intra operatif ve postoperatif kanama , infeksiyon , servikal stenoz, servikal mukus sekrete eden glandların kaybına bağlı olarak infertilite oran›nda artma ve servikal yetmezlik olarak sıralanabilir (1). Servikal stenoz nispeten sık görülen, yönetimi zor, ve eşlik eden faktörler ve yönetime yaklaşımının henüz tam ortaya konulamadığı bir komplikasyon olarak gözükmektedir. Servikal stenoz ve hematometra yönetimi ile ilgili kabul edilen kesin bir yönetim flekli olmamakla beraber servikal dilatasyon ve abdominal yoldan histerotomi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Biz olgu sunumumuzda soğuk konizasyon sonrası oluşan servikal stenoz yönetiminde foley sonda ve hormon replasman tedavisinin kullanımı ve sonuçlarını yayınlamayı amaçladık

Kaynakça

  • 1. Ali Ayhan, Nicholas Reed, Murat Gültekin, Polat Dursun: Textbook of Gynaecological Oncology,Günefl Publishing, 2012.
  • 2. Gustafsson L, Adami HO. Natural history of cervical neoplasia: consistent results obtained by an identification technique. Br J Cancer 1989;60:132,
  • 3. McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, et al. Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. Lancet Oncol 2008; 9: 425.
  • 4. Arbyn M, Kyrgiou M , Simoens C, Raifu AO, Koliopoulos G, Martin Hirsch P, Prendville W, Paraskevaidis E. Perinatal mortality and other severe adverse pregnancy outcomes associated with treatment of cervical, intraepithelial neoplasia: meta-analysis. BMJ 2008 Sep 18; 337: a1284.doi: 10.1136/bmj.a1284. Review

Ayrıntılar

Diğer ID JA26KC85KH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Simender MESCİ HAFTACI Bu kişi benim
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği DÜZCE


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim
İstanbul LIV Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İSTANBUL

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo471611, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2013}, volume = {16}, pages = {18 - 20}, doi = {}, title = {KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ}, key = {cite}, author = {Mesci Haftacı, Simender and Köse, M. Faruk} }
APA Mesci Haftacı, S. & Köse, M. F. (2013). KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 16 (1) , 18-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39791/471611
MLA Mesci Haftacı, S. , Köse, M. F. "KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 16 (2013 ): 18-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39791/471611>
Chicago Mesci Haftacı, S. , Köse, M. F. "KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 16 (2013 ): 18-20
RIS TY - JOUR T1 - KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ AU - Simender Mesci Haftacı , M. Faruk Köse Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 20 VL - 16 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ %A Simender Mesci Haftacı , M. Faruk Köse %T KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ %D 2013 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Mesci Haftacı, Simender , Köse, M. Faruk . "KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 16 / 1 (Ocak 2013): 18-20 .
AMA Mesci Haftacı S. , Köse M. F. KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ. TRSGO Dergisi. 2013; 16(1): 18-20.
Vancouver Mesci Haftacı S. , Köse M. F. KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2013; 16(1): 18-20.
IEEE S. Mesci Haftacı ve M. F. Köse , "KONİZASYON SONRASI OLUŞAN SERVİKAL STENOZUN FOLEY SONDA İLE TEDAVİSİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 18-20, Oca. 2013