PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EVALUATION THE ABNORMAL CERVICAL CYTOLOGY RESULTS OF WOMEN AT EASTERN BLACK SEA REGION

Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2, 0 - 0, 01.04.2014

Öz

Aim: The aim of this study was detection of the abnormal cervical cytology rates of the women according to cervical screening at Eastern Black Sea region and to determine the correlation of the abnormal cervical cytologic findings with colposcopy directed biopsies. Materials and methods: Cervical cytology of the women with Pap smear method were retrospectively evaluated between the years 2006-2012 at University Hospital. Colposcopy directed biopsies of the women with abnormal cervical cytology that was detected with conventional smear methods were evaluated. Cervical cytology results according to Bethesda system as ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC were included in the study. Results: Abnormal cervical cytology was detected at 354(2.81%>) of 12558 women. The rates of abnormal cervical cytology were detected as ASC-US 199 (56.1%), ASC-H 9 (2.5%), LSIL 62 (17.5%), HSIL 28 (7.9%), AGC 54 (15.3%). Colposcopy and directed biopsy was performed at 123 cases. Biopsy results were reported as: chronic cervicitis 57 (46.3%), CINl 23 (18%, 7), CIN2 11 (% 9), CIN3 25 (20.3%). Correlation of cervical cytology and colposcopy directed biopsy results were statistically significant (Kappa:0.541 and p <0.001). Conclusion: Cervical cancer can early diagnose with cervical cytology and even preventable disease. Despite cervical cytology is an effective, easy and accessible screening method, histopathologic correlation is became important for evaluation and management of abnormal cervical cytology. Colposcopy directed biopsy and histopathological assessment is seen as an appropriate method for the management of abnormal cervical cytology

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. Geneva, Switzerland: WHO; 2006.
 • 2. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin. 2010;60(5)277-300.
 • 3. Tuncer M. Türkiye’de Kanser Kontrolü, Özgül N.(eds.) Türkiye’de Serviks Kanserinin Durumu ve Yapılan Servikal Kanser Tarama Çalışmaları. TC SB Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı yayınları, Ankara 2009: 379-384.
 • 4. Kurdoğlu Z, Kurdoğlu M, Kundakçı Gelir G, Keremoğlu Ö. Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçlan. Van Tıp Dergisi. 2009; 16(4): 119-123.
 • 5. Fındık F M, Mimhanlı V, Mirza T, Ulupinar N, Taşdemir D. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimize Başvuran Hastalara Yapılan Pap-Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2012;28(3): 142-145.
 • 6. Keskin H L, İşlek Seçen E, Taş E E, Kaya S, Avşar A F. Servikal Smear Sitoloji ile Kolposkopi Eşliğinde Servikal Biyopsi Korelasyonu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011; 3:71-75.
 • 7. Ersöz Ş, Reis A, Baki N. Trabzon İlinde Servikal Tarama Programı. TJOD Dergisi 2010; 7(1): 35-39.
 • 8. Şenol V, Balcı E, Çetinkaya F, Elmalı F. Women’s Knowledge and Behavior on Cervical Cancer, in Kayseri, Turkey. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(3):694-
 • 9. Bayramov V, Şükür Y E, Tezcan S. Anormal Pap smear sonucu yönetiminde kolposkopi, yüksek riskli HPV-DNA ve histopatolojik incelemenin önemi. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2011 ;8(4): 272-278.
 • 10. Boztosun A, Mutlu A E, Özer H, Aker H, Yanık A. Servikovajinal Smearde Epitelyal Hücre Anomalisi Saptanan Hastaların, Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2012; 15,(1): 13-19.
 • 11. Barreth D, Schepansky A, Capstick V et al. Atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion (ASC-H): a result not to be ignored. J Obstet Gynaecol Can. 2006 Dec; 28(12)1095-8.
 • 12. Cox JT, Schiffi nan M, Solomon D, for the ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. Prospective follow-up suggests similar risk of subsequent cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 among women with cervical intraepithelial neoplasia grade 1 or negative colposcopy and directed biopsy. Am J Obstet Gynecol. 2003;188(6):1406-1412.
 • 13. Wright TC, Massad LS, Dunton CJ et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests. Am J Obstet Gynecol. 2007; 197:346-355.
 • 14. Nanda K, McCrory DC, Myers ER et al. Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and follow-up of cervical cytologic abnormalities: a systematic review. Ann Intern Med 2000;132:810-819. 247.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2, 0 - 0, 01.04.2014

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı Doğu Karadeniz Bölgesindeki kadınlarda servikal tarama sonucunda tespit edilen anormal servikal sitoloji oranını belirlemek ve bu anormal sitolojik bulguların yönlendirilmiş kolposkopik biyopsi ile alınan servikal biyopsilerle histopatolojik korelasyonunu saptamaktır. Materyal ve metod: Bir üniversite hastanesinde 2006-2012 yılları arasında Pap smear yöntemi kullanılarak servikal sitolojileri değerlendirilmiş kadınlar retrospektif olarak tarandı. Konvansiyonel yöntem ile anormal servikal sitoloji saptanan kadınların kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsileri değerlendirildi. Servikal sitoloji sonuçları Bethesda sınıflamasına göre ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC olan kadınlar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Servikal sitoloji alınan 12558 kadından 354’ünde (%2.81) anormal smear sonucu tespit edildi. Yapdan değerlendirmede ASC-US 199 (%56.1), ASC-H 9 (%2.5), LSIL 62 (%17.5), HSIL 28 (% 7.9), AGC 54(%15.3) oranında tespit edddi. Olguların 123’üne kolposkopi üe yönlendirilmiş biyopsi yapddı. Biyopsi sonuçları kronik servisit 57(%46.3), CİNİ 23 (%18.,7), CIN2 11 (%9), CIN3 25 (%20.3) olarak rapor edddi. Servikal sitoloji ve kolposkopi de yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarının korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Kappa:0,541 ve p<0,001). Sonuç: Serviks kanseri servikal sitoloji de erken tanı konulabilen ve hatta önlenebilen bir hastalıktır. Servikal sitoloji etkin, kolay ve ulaşdabilir bir yöntem olmasına rağmen anormal servikal sitolojilerin değerlendirilmesinde ve yönetiminde histopatoloji de korelasyon önem kazanmaktadır. Anormal servikal sitolojilerin yönetiminde kolposkopi de yönlendirilmiş biyopsi alınması ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi uygun bir yöntem olarak görülmektedir.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. Geneva, Switzerland: WHO; 2006.
 • 2. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin. 2010;60(5)277-300.
 • 3. Tuncer M. Türkiye’de Kanser Kontrolü, Özgül N.(eds.) Türkiye’de Serviks Kanserinin Durumu ve Yapılan Servikal Kanser Tarama Çalışmaları. TC SB Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı yayınları, Ankara 2009: 379-384.
 • 4. Kurdoğlu Z, Kurdoğlu M, Kundakçı Gelir G, Keremoğlu Ö. Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçlan. Van Tıp Dergisi. 2009; 16(4): 119-123.
 • 5. Fındık F M, Mimhanlı V, Mirza T, Ulupinar N, Taşdemir D. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimize Başvuran Hastalara Yapılan Pap-Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2012;28(3): 142-145.
 • 6. Keskin H L, İşlek Seçen E, Taş E E, Kaya S, Avşar A F. Servikal Smear Sitoloji ile Kolposkopi Eşliğinde Servikal Biyopsi Korelasyonu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011; 3:71-75.
 • 7. Ersöz Ş, Reis A, Baki N. Trabzon İlinde Servikal Tarama Programı. TJOD Dergisi 2010; 7(1): 35-39.
 • 8. Şenol V, Balcı E, Çetinkaya F, Elmalı F. Women’s Knowledge and Behavior on Cervical Cancer, in Kayseri, Turkey. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(3):694-
 • 9. Bayramov V, Şükür Y E, Tezcan S. Anormal Pap smear sonucu yönetiminde kolposkopi, yüksek riskli HPV-DNA ve histopatolojik incelemenin önemi. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2011 ;8(4): 272-278.
 • 10. Boztosun A, Mutlu A E, Özer H, Aker H, Yanık A. Servikovajinal Smearde Epitelyal Hücre Anomalisi Saptanan Hastaların, Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2012; 15,(1): 13-19.
 • 11. Barreth D, Schepansky A, Capstick V et al. Atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion (ASC-H): a result not to be ignored. J Obstet Gynaecol Can. 2006 Dec; 28(12)1095-8.
 • 12. Cox JT, Schiffi nan M, Solomon D, for the ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. Prospective follow-up suggests similar risk of subsequent cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 among women with cervical intraepithelial neoplasia grade 1 or negative colposcopy and directed biopsy. Am J Obstet Gynecol. 2003;188(6):1406-1412.
 • 13. Wright TC, Massad LS, Dunton CJ et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests. Am J Obstet Gynecol. 2007; 197:346-355.
 • 14. Nanda K, McCrory DC, Myers ER et al. Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and follow-up of cervical cytologic abnormalities: a systematic review. Ann Intern Med 2000;132:810-819. 247.

Ayrıntılar

Diğer ID JA33YP75BT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yeşim BAYOĞLU TEKİN Bu kişi benim


Emine Seda GÜVENDAĞ GÜVEN Bu kişi benim


Ülkü METE URAL Bu kişi benim


Gülşah BALIK Bu kişi benim


Hasan GÜÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo471733, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Bayoğlu Tekin, Yeşim and Güvendağ Güven, Emine Seda and Mete Ural, Ülkü and Balık, Gülşah and Güçer, Hasan} }
APA Bayoğlu Tekin, Y. , Güvendağ Güven, E. S. , Mete Ural, Ü. , Balık, G. & Güçer, H. (2014). DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 17 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39800/471733
MLA Bayoğlu Tekin, Y. , Güvendağ Güven, E. S. , Mete Ural, Ü. , Balık, G. , Güçer, H. "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39800/471733>
Chicago Bayoğlu Tekin, Y. , Güvendağ Güven, E. S. , Mete Ural, Ü. , Balık, G. , Güçer, H. "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yeşim Bayoğlu Tekin , Emine Seda Güvendağ Güven , Ülkü Mete Ural , Gülşah Balık , Hasan Güçer Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yeşim Bayoğlu Tekin , Emine Seda Güvendağ Güven , Ülkü Mete Ural , Gülşah Balık , Hasan Güçer %T DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Bayoğlu Tekin, Yeşim , Güvendağ Güven, Emine Seda , Mete Ural, Ülkü , Balık, Gülşah , Güçer, Hasan . "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 / 2 (Nisan 2014): 0-0 .
AMA Bayoğlu Tekin Y. , Güvendağ Güven E. S. , Mete Ural Ü. , Balık G. , Güçer H. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2014; 17(2): 0-0.
Vancouver Bayoğlu Tekin Y. , Güvendağ Güven E. S. , Mete Ural Ü. , Balık G. , Güçer H. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2014; 17(2): 0-0.
IEEE Y. Bayoğlu Tekin , E. S. Güvendağ Güven , Ü. Mete Ural , G. Balık ve H. Güçer , "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 17, sayı. 2, ss. 0-0, Nis. 2014