PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LYMPH NODE METASTASES AND PATTERNS OF RECURRENCE IN LOW-GRADE ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA

Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2, 0 - 0, 01.04.2014

Öz

Objective: The purpose of this retrospective study is to investigate recurrence patterns and review our experience on lmyphatic dissemination in patients with low-grade endometrial stromal sarcoma. Study design: A retrospective review yielded 14 patients with ESS (all of them low-grade) who underwent primary surgical resection from August 2001 to November 2011. All patients underwent hysterectomy, whereas pelvic and/or paraaortic lymphadenectomy were performed in 6 patients (43%). Three of these patients had lack of follow-up. Median follow-up time was 51 months. Results: Lymphatic disease was noted in 3 patients (50%). Extrauterine recurrence was identified in 2 patients out of 11 full followup patients (18%). As the primary surgery was suboptimal, 3 patients (21%) were underwent secondary staging surgery. Conclusion: These findings suggest that the incidence of lymph node involvement in low-grade ESS is higher than expected. More extensive sampling of lymph nodes or complete lymphadenectomy in a larger number of patients may allow a better understanding of the frequency of lymph node involvement in low-grade ESS

Kaynakça

 • 1. Norris HJ Taylor HB. Mesendnymal tumors of uterus. A clinical and pathologis study of 53 endometrial stromal tumors. Cancer. 1966; 19: 755-766
 • 2. Chang KL, Crabtree GS, Lim-Tan SK. Primary uterine endometrial stromal neoplasms. A clinicopathology study of 117 cases. Am J Surg Pathol 1990; 14: 415-38
 • 3. Golf BA, Rice LW, Flelschhacker D, et al. Uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol. 1993; 50: 105-109
 • 4. Riopel J, Plante M, Renaud MC, et al. Lymph node metastases low-grade endometrial stromal sarcoma. Gynecol Oncol. 2005; 96: 402-406
 • 5. Rose PG, Piver MS, Tsukada Y, Lau T. Patterns of metastasis in uterine sarcoma. An Autopsy study. Cancer. 1989; 63: 635-8
 • 6. The National Cancer Institute. Available at: http//www. cancer.gov/cancertopics/pdq/treatement/Uterinesarcoma/ HealthProfessional. Accessed September 10, 2011.
 • 7. Leath CA 3rd, Huh WK, Hyde J Jr, et al. a multiinstitutional review of outcomes of endometrial stromal sarcoma. Gynecol Oncol. 2007; 105: 630-634
 • 8. El Husseiny G, Al Bareedy U, Mourad WA, Mohamed G, Shoukri M, Subhi J, et al. Prognostic factors and treatement modalities in uterine sarcoma. Am J Clin Oncol. 2002; 25: 256-60
 • 9. Golf BA, Rice LW, Flelschhacker D, Muntz HG, Falkanberry SS, Nikrui N, et al. Uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol. 1993; 50: 105-9
 • 10. Ayhan A, Tuncer ZS, Tanir M, Yuce K, Ayhan A. Uterine sarcoma, the Hacettepe Hospital experience of 88 consecutive patients. Eur J gynecol Oncol. 1997; 18: 146-8

DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS

Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2, 0 - 0, 01.04.2014

Öz

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, kliniğimizde opere edilmiş düşük dereceli endometrial stromal sarkom olgularında lenfatik yayılım deneyimimizi paylaşmak ve rekurrens şeklini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde Ağustos 2001 ile Kasım 2011 arasında düşük dereceli endometriyal stromal sarkom nedeniyle opere edilmiş 14 olgu retrospektif olarak ele alındı. Yüm hastalara histerektomi yapıldı, ancak 6 hastaya pelvik ve/veya paraaortik lenfadenektomi yapıldı (% 43). Üç hasta takip sürecinden ayrıldı. Ortalama takip süresi 51 ay idi. Bulgular: 3 hastada lenfatik tutulum mevcuttu (%50). 11 takipli hastadan 2’sinde ekstrauterin tutulum saptandı (%18). İlk cerrahinin suboptimal olmasından dolayı, 3 hastada (%21) ikinci kez operasyona gereksinim oldu. Sonuç: Bu bulgular göstermektedir ki; düşük dereceli endometrial stromal sarkomlarda lenf nodu insidansı beklenenden daha fazladır. Daha geniş lenf nodu örneklemeleri veya daha fazla hastada lenfadenektomi sonuçları ile daha anlamlı sonuca varılabilir.

Kaynakça

 • 1. Norris HJ Taylor HB. Mesendnymal tumors of uterus. A clinical and pathologis study of 53 endometrial stromal tumors. Cancer. 1966; 19: 755-766
 • 2. Chang KL, Crabtree GS, Lim-Tan SK. Primary uterine endometrial stromal neoplasms. A clinicopathology study of 117 cases. Am J Surg Pathol 1990; 14: 415-38
 • 3. Golf BA, Rice LW, Flelschhacker D, et al. Uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol. 1993; 50: 105-109
 • 4. Riopel J, Plante M, Renaud MC, et al. Lymph node metastases low-grade endometrial stromal sarcoma. Gynecol Oncol. 2005; 96: 402-406
 • 5. Rose PG, Piver MS, Tsukada Y, Lau T. Patterns of metastasis in uterine sarcoma. An Autopsy study. Cancer. 1989; 63: 635-8
 • 6. The National Cancer Institute. Available at: http//www. cancer.gov/cancertopics/pdq/treatement/Uterinesarcoma/ HealthProfessional. Accessed September 10, 2011.
 • 7. Leath CA 3rd, Huh WK, Hyde J Jr, et al. a multiinstitutional review of outcomes of endometrial stromal sarcoma. Gynecol Oncol. 2007; 105: 630-634
 • 8. El Husseiny G, Al Bareedy U, Mourad WA, Mohamed G, Shoukri M, Subhi J, et al. Prognostic factors and treatement modalities in uterine sarcoma. Am J Clin Oncol. 2002; 25: 256-60
 • 9. Golf BA, Rice LW, Flelschhacker D, Muntz HG, Falkanberry SS, Nikrui N, et al. Uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol. 1993; 50: 105-9
 • 10. Ayhan A, Tuncer ZS, Tanir M, Yuce K, Ayhan A. Uterine sarcoma, the Hacettepe Hospital experience of 88 consecutive patients. Eur J gynecol Oncol. 1997; 18: 146-8

Ayrıntılar

Diğer ID JA94ZR49BN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yavuz SALİHOĞLU Bu kişi benim


Hamdullah SÖZEN Bu kişi benim


Ahmet Cem İYİBOZKURT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo471738, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS}, key = {cite}, author = {Salihoğlu, Yavuz and Sözen, Hamdullah and İyibozkurt, Ahmet Cem} }
APA Salihoğlu, Y. , Sözen, H. & İyibozkurt, A. C. (2014). DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 17 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39800/471738
MLA Salihoğlu, Y. , Sözen, H. , İyibozkurt, A. C. "DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39800/471738>
Chicago Salihoğlu, Y. , Sözen, H. , İyibozkurt, A. C. "DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS AU - Yavuz Salihoğlu , Hamdullah Sözen , Ahmet Cem İyibozkurt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS %A Yavuz Salihoğlu , Hamdullah Sözen , Ahmet Cem İyibozkurt %T DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS %D 2014 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Salihoğlu, Yavuz , Sözen, Hamdullah , İyibozkurt, Ahmet Cem . "DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 / 2 (Nisan 2014): 0-0 .
AMA Salihoğlu Y. , Sözen H. , İyibozkurt A. C. DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS. TRSGO Dergisi. 2014; 17(2): 0-0.
Vancouver Salihoğlu Y. , Sözen H. , İyibozkurt A. C. DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2014; 17(2): 0-0.
IEEE Y. Salihoğlu , H. Sözen ve A. C. İyibozkurt , "DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOMLARDA LENF NODU METASTAZI VE REKÜRRENS", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 17, sayı. 2, ss. 0-0, Nis. 2014