Yıl 2017, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 23 - 26 2019-03-08

A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection
Uterin Kama Rezeksiyonu ile Tedavi Edilen Overin Seks Kord Tümörüne Benzeyen Uterin Tümör Vakası

Duygu Altın [1] , Salih Taşkın [2] , Fırat Ortaç [3]


Introduction: Uterine tumor resembling ovarian sex cord tumors (UTROSCT) are infrequent forms of uterine tumors. It should be distinguished from endometrial stromal tumors with sex cord like elements (ESTSCLE) since the latter one is more aggressive and the outcome is poorer. Hysterectomy with or without adnexectomy is the preferred choice of treatment. Fertility preserving treatment options are seen more commonly in the last decade for young patients. Hysteroscopic resection of the tumor is the most frequent approach. To our knowledge this is the fi rst case of UTROSCT who was treated with uterine wedge resection. Case: We describe here a case of 26-year-old nulligravid woman with menometrorrhagia whose ultrasonographic examination revealed 4 cm submucous myoma. Abdominal myomectomy was done but the pathological result was UTROSCT. An abnormal lesion was detected in her control ultrasonography and PET/CT. She then underwent uterine wedge resection with clear surgical margins. She is being followed up for 6 years with no evidence of disease. Discussion: UTROSCT is usually seen in elderly women. Conservative management can be an option for younger women who have fertility desire. It seems like it is an acceptable choice since the tumor has low malignant potential. More cases are needed to support the safety of fertility preserving treatment and the outcome. 

Amaç: Amaç: Overin seks kord tümörüne benzeyen uterin tümör (OSKTBUT) nadir görülen bir uterus tümörüdür. Patolojik olarak daha agresif seyreden ve sağ kalımı daha kötü olan seks kord elemanları olan endometrial stromal tümörlerden ayrılmalıdır. Histerektomi ± ooferektomi tercih edilen tedavi şekli olsa da son yıllarda genç hastalarda fertilite koruyucu cerrahi uygulanmaya başlanmıştır. Tümörün histeroskopik rezeksiyonu en sık uygulanan yaklaşımdır. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu uterin kama rezeksiyonu ile tedavi edilen ilk OSKTBUT vakasıdır. Olgu: 26 yaşında, nulligravid, menometroraji şikayeti ile başvuran hastada 4 cm submüköz myom tespit edilmiştir. Abdominal myomektomi yapılan hastanın patoloji sonucu OSKTBUT olarak raporlanmıştır. Kontrol ultrasonografi ve PET/BT’sinde uterusta şüpheli lezyon saptanan hastaya uterin kama rexeksiyonu yapılmış ve temiz cerrahi sınır elde edilmiştir. Hasta 6 yıldır hastalıksız takip edilmektedir. Tartışma: OSKTBUT genelde ileri yaşta görülmektedir. Tümörün düşük malignite potansiyeli olduğundan genç, fertilite isteği olan hastalarda uterus koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir. Fertilite koruyucu yaklaşımların güvenilirliğini ve sonuçlarını desteklemek için daha fazla vakaya ihtiyaç vardır.

  • 1. Clement PB, Scully RE. Uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors. A clinicopathologic analysis of fourteen cases. Am J Clin Pathol 1976;66:512.
  • 2. Schraag SM, Caduff R, Dedes KJ, Fink D, Schmidt AM. Uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors – treatment, recurrence, pregnancy and brief review. Gynecol Oncol Rep 2017;19:53-56.
  • 3. Jeong KH, Lee HN, Kim MK, Kim ML, Seong SJ, Shin E. Successful delivery after conservative resectoscopic surgery in a patient with a uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor with myometrial invasion. Obstet Gynecol Sci 2015;58(5):418-422.
  • 4. Blake EA, Sheridan TB, Wang KL, et al. Clinical characteristics and outcomes of uterine tumors resembling ovarian sex-cord tumors (UTROSCT): a systematic review of literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;181C:163-170.
  • 5. De Franciscis P, Grauso F, Ambrosio D, Torella M, Messalli EM, Colacurci N. Conservative resectoscopic surgery, successful delivery, and 60 months of follow-up in a patient with endometrial stromal tumor with sex-cordlike differentiation. Case Rep Obstet Gynecol 5736865.
  • 6. Liu CY, Shen Y, Zhao JG, Qu PP. Clinical experience of uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors: a clinicopathological analysis of 6 cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(4):4158-4164.
  • 7. Endo D, Todo Y, Okamoto K, Suzuki H. A case of recurrent group II uterine tumor resembling ovarian sex-cord tumors, against which two hormonal agents were ineffective. Taiwan J Obstet Gynecol 2016 Oct;55(5):751-3.
  • 8. Pradhan D, Mohanty SK. Uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors. Arch Pathol Lab Med 2013 Dec;137(12):1832-1836.
Birincil Dil en
Konular Cerrahi
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Duygu Altın

Yazar: Salih Taşkın

Yazar: Fırat Ortaç

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Mart 2019

Bibtex @olgu sunumu { trsgo540275, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {23 - 26}, doi = {}, title = {A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection}, key = {cite}, author = {Altın, Duygu and Taşkın, Salih and Ortaç, Fırat} }
APA Altın, D , Taşkın, S , Ortaç, F . (2019). A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 20 (2) , 23-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/43667/540275
MLA Altın, D , Taşkın, S , Ortaç, F . "A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 20 (2019 ): 23-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/43667/540275>
Chicago Altın, D , Taşkın, S , Ortaç, F . "A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 20 (2019 ): 23-26
RIS TY - JOUR T1 - A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection AU - Duygu Altın , Salih Taşkın , Fırat Ortaç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 26 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection %A Duygu Altın , Salih Taşkın , Fırat Ortaç %T A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection %D 2019 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Altın, Duygu , Taşkın, Salih , Ortaç, Fırat . "A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 20 / 2 (Mart 2019): 23-26 .
AMA Altın D , Taşkın S , Ortaç F . A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection. TRSGO Dergisi. 2019; 20(2): 23-26.
Vancouver Altın D , Taşkın S , Ortaç F . A Case of Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor Treated with Uterine Wedge Resection. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2019; 20(2): 26-23.