Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Industrial Football and The Use of Technology in Football

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 7, 86 - 103, 31.01.2019

Öz

Football industry has been developed as a result of taking some strategic and systematic steps over the years. In that context, many factors including the recognition of professionalism, the construction of big stadiums, the interest of governments in football, the transformation of football into a symbol of nation-states, the development of new and football-related industries (betting, popular sports supplies, increased interest in the media, etc.) may be considered among the reasons of increased economic value of football.

As football has become more rapidly industrialized, football economy has also grown; a fierce competition environment dominated the football fields, and winning and being successful took higher priority than just playing and enjoying the game. Along with industrialization, football turned into an area of investment and has now been focused merely on achieving the result and having an income based on this result. As football turned into a result-oriented game, new practices emerged to minimize the mistakes.

In this article, the literature search from secondary sources was done. "It is necessary to use technology in order to protect the economic value of soccer, which has become a giant industry since the beginning of the 21st century, in many sectors."

Kaynakça

  • Akkaya, C. (2008). “Küreselleşme ve Futboldaki Dönüşüm”. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz 2008, Sayı: ¼. Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür. Arık, B. (2004). Top Ekranda. İstanbul: Salyangoz. Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları. İ. Ergüden (Çev.) İstanbul: Kesit. Gökalp, E. (2005). “Medya ve Spor ya da Spor/Futbol Medyası”. Toplum ve Bilim, Sayı: 103, s. 121-138. Demir, M. ve Talimciler, A. (2015). Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık. Konya: Literatürk Kitabevi. Demir, M. (2017). “EURO 2016 ve Yeni Medya Kullanımı”, Berrin Kalsın (Ed. ve Der.). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği içinde. Ankara: Gece Kitaplığı. Demir, M. (2018). “The Role of the Media in the Process of Industrialization of Football”. International Paris Congress on Social Sciences -1, April 10-13, 2018, Paris - France. Kurt, M., Atayman, V. ve Kurultay, T. (1997). Modern Sporun Dünü ve Bugünü. İstanbul: Sorun. Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. N. Aça (Çev.). Ankara: Dost. Talimciler, A. (2010). “Ayrıcalıklarını ve İnsanlarını Kaybeden Kentin Futbolunun Dünü, Bugünü ve Yarını”. Yıldırım, D. ve Haspolat, E., (Der.). Değişen İzmir’i Anlamak içinde (s. 463-488). Ankara: Phoenix. İnternet Adresleri http://euro2016.sporx.com/euro2016ya-sosyal-medyada-buyuk-ilgi-SXHBQ555728SXQ http://www.dw.com/tr/euro-2016n%C4%B1n-g%C3%B6r%C3%BCnmeyen-y%C3%BCz%- C3%BC/a-19321195 http://www.medyaege.com.tr/futbol-teknolojiye-varim-diyor-35270h.htm https://mediatrend.mediamarkt.com.tr/daha-iyi-futbol-icin-teknoloji/ http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/121-mete-ikiz/ 363-bir-enduestri-olarak-futbol.html https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consumer-industrial-products/articles/deloitte- football-money-league-2018.html https://www.btnet.com.tr/antrenman-mukemmellestiriyorsa-teknoloji-kusursuzlastiriyor/ http://www.youtube.com/watch?v=08Qf15Fz8Ek[/youtube http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/265-lale-orta/ 4075-futbol-ve-teknoloji.html http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/super-finaller-28108059 https://tr.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201805111033409618-rusya-dunya- kupasi-ilkler/ http://www.haberturk.com/dunya-2018-dunya-kupasini-canli-videodan-seyrediyor- 2020342-ekonomi

Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 7, 86 - 103, 31.01.2019

Öz

Futbol endüstrisi, yıllar boyunca bazı stratejik ve sistemli adımların atılması sonucunda meydana gelmiştir. Bu bağlamda, profesyonelliğin kabul edilmesi, büyük stadyumların inşa edilmesi, iktidarların oyuna yönelik ilgisi, futbolun ulus devletlerin simgelerinden birine dönüşmesi, futbolla bağlantılı olan yeni endüstrilerin gelişmesi (bahis, spor malzemelerinin popülerleşmesi, medyaya ilginin artması vs.)  gibi birçok faktör oyunun ekonomik değerinin yükselmesinin nedenleri arasında sayılabilir.

Futbolun endüstrileşme süreci hızlandıkça, futbol ekonomisi büyümüş; acımasız bir rekabet ortamının varlığı futbol sahaları için de geçerli olmuş; artık sadece oynamak ve haz almak değil, kazanmak ve başarmak ön plana çıkmıştır. Endüstriyelleşmeyle birlikte bir yatırım alanına dönüşen futbol artık salt sonuç ve sonuç üzerinden elde edilecek rant için oynanır hale gelmiştir. Futbol sonuç odaklı bir oyuna dönüştükçe hataları en aza indirmek için yeni uygulamalar devreye sokulmuştur.

Bu makalede ikincil kaynaklardan elde edilmiş literatür taraması yapılmıştır. “Çok sayıda sektörü içinde barından ve 21. yüzyılın başından itibaren dev bir endüstri haline gelen futbolun, ekonomik değerini koruyabilmesi için teknolojiyi kullanması zorunludur” önermesi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

  • Akkaya, C. (2008). “Küreselleşme ve Futboldaki Dönüşüm”. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz 2008, Sayı: ¼. Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür. Arık, B. (2004). Top Ekranda. İstanbul: Salyangoz. Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları. İ. Ergüden (Çev.) İstanbul: Kesit. Gökalp, E. (2005). “Medya ve Spor ya da Spor/Futbol Medyası”. Toplum ve Bilim, Sayı: 103, s. 121-138. Demir, M. ve Talimciler, A. (2015). Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık. Konya: Literatürk Kitabevi. Demir, M. (2017). “EURO 2016 ve Yeni Medya Kullanımı”, Berrin Kalsın (Ed. ve Der.). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği içinde. Ankara: Gece Kitaplığı. Demir, M. (2018). “The Role of the Media in the Process of Industrialization of Football”. International Paris Congress on Social Sciences -1, April 10-13, 2018, Paris - France. Kurt, M., Atayman, V. ve Kurultay, T. (1997). Modern Sporun Dünü ve Bugünü. İstanbul: Sorun. Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. N. Aça (Çev.). Ankara: Dost. Talimciler, A. (2010). “Ayrıcalıklarını ve İnsanlarını Kaybeden Kentin Futbolunun Dünü, Bugünü ve Yarını”. Yıldırım, D. ve Haspolat, E., (Der.). Değişen İzmir’i Anlamak içinde (s. 463-488). Ankara: Phoenix. İnternet Adresleri http://euro2016.sporx.com/euro2016ya-sosyal-medyada-buyuk-ilgi-SXHBQ555728SXQ http://www.dw.com/tr/euro-2016n%C4%B1n-g%C3%B6r%C3%BCnmeyen-y%C3%BCz%- C3%BC/a-19321195 http://www.medyaege.com.tr/futbol-teknolojiye-varim-diyor-35270h.htm https://mediatrend.mediamarkt.com.tr/daha-iyi-futbol-icin-teknoloji/ http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/121-mete-ikiz/ 363-bir-enduestri-olarak-futbol.html https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consumer-industrial-products/articles/deloitte- football-money-league-2018.html https://www.btnet.com.tr/antrenman-mukemmellestiriyorsa-teknoloji-kusursuzlastiriyor/ http://www.youtube.com/watch?v=08Qf15Fz8Ek[/youtube http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/265-lale-orta/ 4075-futbol-ve-teknoloji.html http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/super-finaller-28108059 https://tr.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201805111033409618-rusya-dunya- kupasi-ilkler/ http://www.haberturk.com/dunya-2018-dunya-kupasini-canli-videodan-seyrediyor- 2020342-ekonomi

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makale
Yazarlar

Müge DEMİR AYRAL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 5 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Demir Ayral, M. (2019). Industrial Football and The Use of Technology in Football . TRT Akademi , 4 (7) , 86-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/42992/422220

                                                                      16115   16111        16112