Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 204 - 221 2020-01-23

Vietnam-Amerika Savaşı'nda ABD'ye Yönelik Propaganda Amaçlı Vietnam Radyo Yayıncılığı: Hanoi Hannah'nın Radyo Yayınları Üzerine Bir İnceleme
The Vietnam Radio Broadcasting For the Purpose of Propaganda in the Vietnam-America War: An Examination on Hanoi Hannah's Radio Broadcasts

Mehmet Ali GAZİ [1]


Vietnam-Amerika Savaşı sırasında ABD'ye karşı savaşan Vietnam Demokratik Cumhuriyeti, radyoyu savaş döneminde etkili bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Savaş sırasında Vietnamlı radyo spikeri Hanoi Hannah tarafından gerçekleştirilen radyo yayınları ile doğrudan Vietnam'da bulunan ABD askerleri hedef alınmaktaydı. Radyo yayınlarında ABD askerlerinin savaşma isteğinin azaltılması amaçlanmaktaydı. Bu süreçte radyo yayınları üzerinden çeşitli propaganda teknikleri kullanılarak, ABD askerlerinin savaşa devam etmemesi yönünde ikna edilmesine çalışılmaktaydı. Hannah; Amerikan resmî propagandası tarafından gizlenen bir bölgede kaç Amerikan askerinin öldürüldüğünü, Amerikan askerî yayınlarına dayanarak radyo yayınlarında ayrıntısıyla açıklamaktaydı. Bu şekilde Hannah'ın radyo yayınları ABD propagandasının tek taraflı etkisini kırmaya çalışmaktaydı. Çalışmada Hannah'ın Amerikan hükümeti karşıtı propaganda radyo yayınları incelenerek, Vietnam-Amerika Savaşı sırasında Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin hangi mesajlar üzerinden radyoyu propaganda amaçlı kullandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada Hannah'ın farklı dönemlerde ulaşılan radyo yayınları göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Elde edilen bulgularda, Hannah’ın radyo yayınlarında genel olarak korku içerikli mesajlar vererek ABD askerlerinin savaşmaması yönünde ikna edilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Diğer yandan radyo yayınlarında ABD yönetiminin de eleştirilerek, ABD askerlerinin ABD yönetimine güvenini kaybetmesinin amaçlandığı görülmektedir.

The Democratic Republic of Vietnam which fought against the USA during the Vietnam-America War used the radio as an effective propaganda tool. The radio broadcasts of Vietnam radio announcer Hanoi Hannah were directly targeted at US soldiers in Vietnam. Radio broadcasts were aimed at reducing the willingness of US soldiers to fight. During this period, various propaganda techniques were used to convince US soldiers not to continue the war. In radio broadcasts, Hannah explained in detail how many American soldiers were killed in an area based on American military broadcasts. It was hidden by American official propaganda. In this way, Hannah's radio broadcasts tried to reduce the effect of USA propaganda. The study examined Hannah's anti-US government propaganda radio broadcasts during the Vietnam-America War. In the study, it was tried to explain the messages which the Democratic Republic of Vietnam used for the purpose of propaganda during the Vietnam-America War. For this purpose, Hannah's radio broadcasts in different periods were analyzed by using semiotic analysis method. According to the findings, it was found that Hannah's radio broadcasts generally gave horror messages in order to convince US soldiers not to fight. On the other hand, it was revealed that the US administration was also criticized in the radio broadcasts, so it was aimed to lower the trust of the US soldiers to the US administration.

 • Barthes, R. (2014). Çağdaş Söylenler. Çev., Tahsin Yücel. 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Barthes, R. (2016). Göstergebilimsel Serüven. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev., Ayşenaz Koş. Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Blang, E. M. (2011). Allies at Odds: America, Europe, and Vietnam, 1961–1968. The United States: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Bradley, M. P. (2003). Imagining Vietnam and America: the Making of Postcolonial Vietnam, 1919-1950. The United States: Univ of North Carolina Press.
 • Chandler, R. W. (2019). War of Ideas: The US Propaganda Campaign in Vietnam. The United Kingdom: Routledge.
 • Çakı, C. (2018). Roland Barthes'ın Göstergebilimsel Çözümlemesi ile Nazi Propagandasında Engelliler. SDÜ İFADE, 1(2), 66-91.
 • Çakı, C., Gazi, M. A., & Çakı, G. (2019). Vietnam Savaşı Sırasında Çin-ABD İlişkileri: Çin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 953-976.
 • Fish, L. M. (1989). General Edward G. Lansdale and the folksongs of Americans in the Vietnam War. Journal of American folklore, 390-411.
 • Gaddins, J. L. (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev. Dilek Cenkçiler, 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gazi, M. A. & Çakı, C. (2019). Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 5(1), 50-77.
 • Gezgin, U. B. (2008). “Hannah Hanoi: Amerikan Ordusunun Korkulu Düşü”, https:// www. evrensel. net / haber/ 216746/ asya- pasifik- te- bu- hafta, Erişim Tarihi: 26.11.2019.
 • Gülada, M. O. & Çakı, C. (2019). İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Partizanlara Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2-17.
 • Gülada, M. O., Gazi, M. A. & Çakı, C. (2019). Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1079-1100.
 • Halberstam, D. (2008). The Making of a Quagmire: America and Vietnam during the Kennedy Era. Rowman & Littlefield.
 • Hammer, E. J. (1988). A Death in November: America in Vietnam, 1963. USA: Oxford University Press.
 • Hart, B. L. (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. Çev., Kerim Bağrıaçık. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Herzstein, R. E. (1996). Berlin Calling, The Public Historian, 18(1), 138-140.
 • Houswitschka, C. (2003). Nazi Wireless Propaganda. Lord Haw-Haw and British Public Opinion in the Second World War. (International Communications), Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, 253-255.
 • Kawashima, Y. (2013). The Tokyo Rose Case: Treason on Trial. The United States: University Press of Kansas.
 • Keegan, John (2016). İkinci Dünya Savaşı, Çev., Samet Öksüz, İstanbul: Say Yayınları.
 • Kelly, G. P. (1986). Coping with America: Refugees from Vietnam, Cambodia, and Laos in the 1970s and 1980s. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 487(1), 138-149.
 • Kutler, S. I. (1980). Forging Legend: The Treason of Tokyo Rose. Wisconsin Law Review, 1980(6), 1341-1382.
 • Laurie, C. D. (1994). Goebbels's Iowan: Frederick W. Kaltenbach and Nazi Short-Wave Radio Broadcasts to America, 1939-1945. The Annals of Iowa, 53(3), 219-245.
 • Liebes, T. (1992). Our War/their War: Comparing the Intifadeh and the Gulf War on US and Israeli Television. Critical Studies in Media Communication, 9(1), 44-55.
 • Maraniss, D. (2003). They Marched Into Sunlight: War and Peace Vietnam and America October 1967. The United States: Simon and Schuster.
 • Mcmahon, J. R. (2013). Soğuk Savaş, Çev., Sinem Gül, Ankara: Dost Kültür Yayınları.
 • Nguyen, H. T. (2008). Research on Communication and Localization of Small and Medium Fishing Boats in Vietnam-Ad-Hoc Network Associated to Software Defined Radio Approach. In 2008 Second International Conference on Communications and Electronics, IEEE, 341-346.
 • NPR (2016). "Hanoi Hannah'ın Radyo Yayınları", https:// www. npr. org/ sections/ thetwo- way/ 2016/ 10/ 05/ 496662815/ hanoi- hannah- whose-broadcasts- taunted- and- entertained- american- gis- dies- at -87, Erişim Tarihi: 10.11.2019.
 • Nytimes (2019). "Vietnam Savaşı'ndaki Hanoi Hannah'nın Radyo Yayınları", https:// www. nytimes. com/ 2018/ 02/ 08/ opinion/ hanoi- hannah- vietnam- propaganda. html, Erişim Tarihi: 08.11.2019.
 • Olson, J. S., & Roberts, R. W. (2011). Where the Domino Fell: America and Vietnam 1945-1995. The United States: John Wiley & Sons.
 • Page, C. (2016). US Official Propaganda during the Vietnam War, 1965-1973: The Limits of Persuasion. The United Kingdom: Bloomsbury Publishing.
 • Peacock, M. (2010). Broadcasting Benevolence: Images of the Child in American, Soviet and NLF Propaganda in Vietnam, 1964–1973. The Journal of the History of Childhood and Youth, 3(1), 15-38.
 • Priestland, D. (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, Çev., Ali Çakıroğlu, Egemen Yılgür, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Shibusawa, N. (2010). Femininity, Race and Treachery: How ‘Tokyo Rose’Became a Traitor to the United States after the Second World War. Gender & History, 22(1), 169-188.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Socolow, M. J. (2007). “News is a Weapon”: Domestic Radio Propaganda and Broadcast Journalism in America, 1939–1944. American Journalism, 24(3), 109-131.
 • Springer, C. (1986). Military Propaganda: Defense Department Films from World War II and Vietnam. Cultural Critique, (3), 151-167.
 • Tanyeri Mazıcı, E., & Çakı, C. (2018). Adolf Hitler’in korku çekiciliği bağlamında kamu spotu reklamlarında kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • USNI (2019). "The Truth About Tonkin", https:// www. usni. org/ magazines/ naval- history- magazine /2008 /february /truth -about -tonkin, Erişim Tarihi: 27.11.2019.
 • Uyeda, C. I. (1978). The Pardoning of “Tokyo Rose”: A Report on the Restoration of American Citizenship to Iva Ikuko Toguri. Amerasia Journal, 5(2), 69-93.
 • Uyeda, C. I. (1978). The Pardoning of “Tokyo Rose”: A Report on the Restoration of American Citizenship to Iva Ikuko Toguri. Amerasia Journal, 5(2), 69-93.
 • Ward, D. A. (1971). The Unending War of Iva Ikuko Toguri D'Aquino: The Trial and Conviction of “Tokyo Rose”. Amerasia Journal, 1(2), 26-35.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9239-4187
Yazar: Mehmet Ali GAZİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 29 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2020

APA Gazi, M . (2020). Vietnam-Amerika Savaşı'nda ABD'ye Yönelik Propaganda Amaçlı Vietnam Radyo Yayıncılığı: Hanoi Hannah'nın Radyo Yayınları Üzerine Bir İnceleme . TRT Akademi , 5 (9) , 204-221 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/52035/645049