Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 790 - 805 2020-07-31

The Importance Of Literacy
Okuryazarlığın Önemi

Richard HOGGART [1]


Richard Hoggart founded in 1964 the Centre of Contemporary Cultural Works at the Birmingham University. Although being an educator he was not remote to the labour world. He lived amongst them and had the opportunity to observe them closely. Being a very good observer Hoggart gave great importance to cultural researches. In his work named “The Uses of Literacy” he dealt upon the power and impact of the means of communication and he dealt with the issue of how much the culture spread from these means had an effect on the labour class. As a result, he claimed that the impact of the means of communication on the public had been exaggerated and put forward the fact that the public had remained very bonded to its own culture and that it protected itself from the changes and the resulting effects thereafter. As a matter of fact, he expressed that the public had been living its culture within its micro atmosphere and added that researches had to be focused upon this issue.

Richard Hoggart 1964 yılında Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezini kurmuştur. Kendisi eğitimci olmasına rağmen işçi dünyasına çok uzak değildir. Onların içinde yaşamış ve onları yakinen gözlemleyebilmiştir. İyi bir gözlemci olan Hoggart kültürel incelemeleri olukça önemsemiştir. The Uses of Literacy’de (Okuryazarlığın Önemi) isimli eserinde iletişim araçlarının gücü ve etkisi üzerinde durmuş ve bu araçlarla yayılan kültürün işçi sınıfını ne yönlü etkilediği üzerine çalışmıştır. Netice itibariyle bu iletişim araçlarının halk üzerinde etkisinin abartıldığını ve halkın kendi kültürüne oldukça bağlı kaldığını değişimlerden ve etkilerinden kendini koruduğunu ileri sürer. Dolayısıyla halkın kendi mikro klimasında kendi kültürünü yaşadığını ve dolayısıyla çalışmaların bunun üzerine yoğunlaşması gerektiğini ifade eder.
Birincil Dil en
Konular İletişim
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Richard HOGGART
Kurum: Birmingham Üniversitesi
Ülke: United States


Çevirmenler

Çevirmen: Nadide GÜNEŞ

Çevirmen: Hasan GÜNEŞ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 4 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Hoggart, R . (2020). The Importance Of Literacy (N. Güneş ve H. Güneş, Çev.) . TRT Akademi , 5 (10) , 790-805 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/730468