Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 10, Sayfalar 790 - 805 2020-07-31

The Importance Of Literacy - Okuryazarlığın Önemi

Richard HOGGART [1]


Richard Hoggart 1964 yılında Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezini kurmuştur. Kendisi eğitimci olmasına rağmen işçi dünyasına çok uzak değildir. Onların içinde yaşamış ve onları yakinen gözlemleyebilmiştir. İyi bir gözlemci olan Hoggart kültürel incelemeleri olukça önemsemiştir. The Uses of Literacy’de (Okuryazarlığın Önemi) isimli eserinde iletişim araçlarının gücü ve etkisi üzerinde durmuş ve bu araçlarla yayılan kültürün işçi sınıfını ne yönlü etkilediği üzerine çalışmıştır. Netice itibariyle bu iletişim araçlarının halk üzerinde etkisinin abartıldığını ve halkın kendi kültürüne oldukça bağlı kaldığını değişimlerden ve etkilerinden kendini koruduğunu ileri sürer. Dolayısıyla halkın kendi mikro klimasında kendi kültürünü yaşadığını ve dolayısıyla çalışmaların bunun üzerine yoğunlaşması gerektiğini ifade eder. Anahtar Kelimeler: Richard Hoggart, Okuryazarlığın Önemi, Kültür, İşçi Dünyası, Medya.
Richard Hoggart, Okuryazarlığın Önemi, Kültür, İşçi Dünyası, Medya
Birincil Dil en
Konular İletişim
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Richard HOGGART
Kurum: Birmingham Üniversitesi
Ülke: United States


Çevirmenler

Çevirmen: Nadide GÜNEŞ

Çevirmen: Hasan GÜNEŞ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 4 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Hoggart, R . (2020). The Importance Of Literacy - Okuryazarlığın Önemi (N. Güneş ve H. Güneş, Çev.) . TRT Akademi , 6 (10) , 790-805 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/730468