Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Japon Kültürel Çalışmaları’nın Tarihsel Kökenleri, Kurumsallaşması ve Günümüz Eğitim Programları

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 536 - 555, 31.07.2020

Öz

İngiltere’de ortaya çıktığı 1960’lı yıllardan günümüze, kültürel çalışmalar dünyaya yayılarak kendisine bir akademik çalışma alanı açmıştır. Ancak kültürel çalışmaların kabulü ve kurumsallaşma süreci ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Japonya, kendisine özgü nitelikleri olan bu ülkelere bir örnek olarak gösterilebilir.

Japonya’da kültürel çalışmalar olarak tanımlayabileceğimiz akademik çalışmaların ilk örnekleri 1920’lerden itibaren görülebilir olsa da İngiliz Kültürel Çalışmaları’nın Japonya’ya gelişi üç aşamada gerçekleşmiştir. Japonya’da kültürel çalışmalar ilk olarak Marksist medya araştırmacıları tarafından ele alınmış olup, tarihsel geçmişin ve sosyo-ekonomik koşulların etkisi ile sömürgecilik sonrası çalışmalar, etnik azınlıklar gibi çalışmalar öne çıkarken toplumsal cinsiyet, popüler kültür vb. konular uzun süre değerlendirilmemiştir. Günümüzde ise Japonya’daki birçok üniversitede kültürel çalışmalar programları açılmış olsa da köklü devlet üniversitelerinde dahi bağımsız bir disiplin olarak değerlendirilmemekte olup programların nitelik ve niceliksel eksiklikleri bulunmaktadır.

Çalışmada kültürel çalışmaların öncü örnekleri, İngiliz Kültürel Çalışmaları’nın Japonya’da kabulü, alanın kurumsallaşması ve genel araştırma alanları betimleyici yöntem ile incelenmiştir. Ayrıca Japonya’nın üç önemli devlet üniversitesi olan Tokyo, Osaka ve Kyoto Üniversitelerinin kültürel çalışmalar programları incelenerek Japon Kültürel Çalışmaları’nın günümüzdeki eğitim içerikleri karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.

Kaynakça

 • Fabian, Schäfer (2009). The re-articulation of cultural studies in Japan and its consequen-ces for Japanese studies. International Journal of Cultural Studies, Volume 12(1): 23 - 41.
 • Gendai, Shisō (1996). Tokushu: Karuchuraru Sutadizu. 3 Gatsu Gou.
 • Graeme, Turner (2016). British Cultural Studies. İngiliz Kültürel Çalışmaları. Çevirenler: Deniz Özçetin, Burak Özçetin. Heretik Yayınları, Ankara.
 • John, Harthley (2011). Communication, Cultural and Media Studies - The Key Concepts. Routledge, USA and Canada.
 • Kang, Sang-Jun (2001). Nashonarizumu. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Kuan-Hsing, Chen ve Chua, Beng Huat (2007). The Inter-Asia Cultural Studies Reader. Routledge, USA and Canada.
 • Katô, Shûichi (1955). Nihon Bunka No Zasshusei. Shisô.
 • Katô, Tetsurô (1986). Kokkaron No Runessansu. Tokyo: Aoki shoten.
 • Maruyama, Masao (1956). ‘Sutaarin Hihan’ No Hihan. Sekai, Vol 131, 146-161.
 • Michael Bourse, Halime Yücel (2017). Les Cultural Studies. Kültürel Çalışmaları Anlamak. Çeviren: Halime Yücel. İletişim.
 • Motohashi, Tetsuya (2005). Posutokoronializumu. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Nakai, Masakazu (1937/1981). ‘Miru koto’ no imi. Kokumin geijutsu.
 • Satô Takeshi ve Hanada Tatsurô (2000). Cultural studies in Japan. International Journal of Cultural Studies, Vol 3, No.1, 11-25.
 • Satô, Takumi (2005). Hachi Gatsu Jugonichi No Shinwa. Chikuma Shinsho.
 • Sezaki, Keiji (2014). Karuchuraru Sutadizu. Modern Japanese Literary Studies, Vol. 90, 175-178.
 • Shisō (1996). Tokushu: Karuchuraru Sutadizu: Atarashi Bunka Hihan No Tameni. 1 Gatsu Gou. Tomoko Tamari ve Yoshimi Shunya (2006). Cultural Studies in Japan - An Interview with Shunya Yoshimi. Theory, Culture & Society, Vol. 23(7–8): 305–314.
 • Tosaka, Jun (1934/1966). Gendai Tetsugaku Kôza'da Shinbun genshô no bunseki. Tokyo: Hakuyôsha. Tosaka Jun Zenshû. Tokyo: Keisô shobô.
 • Tsurumi, Shunsuke (1952). Komyunikêshon. Tsurumi, Kazuko. Dyûi kenkyû, 129-69. Tokyo: Shunjûsha.
 • Yoshimi, Shunya (2003). Television and Nationalizm: Historical Change in the National Do-mestic TV Formation of Postwar Japan. Europian Journal of Cultural Stu-dies, Vol 6, 459.
 • http://cultural-typhoon.com/act/en/ , Kültürel Tayfun İnternet Sitesi, Erişim Tarihi : 29.04.2020
 • https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/grad/ics/index.html , Tokyo Üniversitesi Di-siplinlerarası Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/ja/graduate/313 , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/sites/default/files/2019m_hus_20190918.pdf , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/sites/default/files/2019d_hus.pdf , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Doktora Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/syllabuses2020/202/10 , Kyoto Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Ders Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • http://satolab.educ.kyoto-u.ac.jp/?page_id=2 , Kyoto Üniversitesi, Sato Takumi’nin Açık-lamaları, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/ja/ , Kyoto Üniversitesi Kültürlerarası Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020 https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/wp-content/uploads/2020/03/CATS_syllabus 2020.pdf , Kyoto Üniversitesi Kültürlerarası Çalışmalar Lisansüstü Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020

Historical Origins, Institutionalization and Contemporary Educational Programs of Japanese Cultural Studies

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 536 - 555, 31.07.2020

Öz

Since its emergence in the UK in the 1960s, cultural studies has spread rapidly around the world and opened an academic field for itself. However, the acceptance and institutionalization process of cultural studies was different in various countries and Japan can be cited as one of them.

The arrival of cultural studies in Japan took place in three stages. It was mainly adopted by Marxist media researchers whose focus was post-colonial studies. However, gender studies, popular culture, etc. have been excluded for a long time. Today, although many universities in Japan have cultural studies programs, it is still not considered as a discipline in itself even in well-established state universities and their curriculums have various deficiencies.

This study analyses the early examples of cultural studies in Japan, the acceptance of British Cultural Studies, institutionalization of the field and general research areas with a descriptive method. In addition, by analyzing the cultural studies programs of Tokyo University, Osaka University and Kyoto University, the current educational contents of Japanese Cultural Studies are also explained.

Kaynakça

 • Fabian, Schäfer (2009). The re-articulation of cultural studies in Japan and its consequen-ces for Japanese studies. International Journal of Cultural Studies, Volume 12(1): 23 - 41.
 • Gendai, Shisō (1996). Tokushu: Karuchuraru Sutadizu. 3 Gatsu Gou.
 • Graeme, Turner (2016). British Cultural Studies. İngiliz Kültürel Çalışmaları. Çevirenler: Deniz Özçetin, Burak Özçetin. Heretik Yayınları, Ankara.
 • John, Harthley (2011). Communication, Cultural and Media Studies - The Key Concepts. Routledge, USA and Canada.
 • Kang, Sang-Jun (2001). Nashonarizumu. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Kuan-Hsing, Chen ve Chua, Beng Huat (2007). The Inter-Asia Cultural Studies Reader. Routledge, USA and Canada.
 • Katô, Shûichi (1955). Nihon Bunka No Zasshusei. Shisô.
 • Katô, Tetsurô (1986). Kokkaron No Runessansu. Tokyo: Aoki shoten.
 • Maruyama, Masao (1956). ‘Sutaarin Hihan’ No Hihan. Sekai, Vol 131, 146-161.
 • Michael Bourse, Halime Yücel (2017). Les Cultural Studies. Kültürel Çalışmaları Anlamak. Çeviren: Halime Yücel. İletişim.
 • Motohashi, Tetsuya (2005). Posutokoronializumu. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Nakai, Masakazu (1937/1981). ‘Miru koto’ no imi. Kokumin geijutsu.
 • Satô Takeshi ve Hanada Tatsurô (2000). Cultural studies in Japan. International Journal of Cultural Studies, Vol 3, No.1, 11-25.
 • Satô, Takumi (2005). Hachi Gatsu Jugonichi No Shinwa. Chikuma Shinsho.
 • Sezaki, Keiji (2014). Karuchuraru Sutadizu. Modern Japanese Literary Studies, Vol. 90, 175-178.
 • Shisō (1996). Tokushu: Karuchuraru Sutadizu: Atarashi Bunka Hihan No Tameni. 1 Gatsu Gou. Tomoko Tamari ve Yoshimi Shunya (2006). Cultural Studies in Japan - An Interview with Shunya Yoshimi. Theory, Culture & Society, Vol. 23(7–8): 305–314.
 • Tosaka, Jun (1934/1966). Gendai Tetsugaku Kôza'da Shinbun genshô no bunseki. Tokyo: Hakuyôsha. Tosaka Jun Zenshû. Tokyo: Keisô shobô.
 • Tsurumi, Shunsuke (1952). Komyunikêshon. Tsurumi, Kazuko. Dyûi kenkyû, 129-69. Tokyo: Shunjûsha.
 • Yoshimi, Shunya (2003). Television and Nationalizm: Historical Change in the National Do-mestic TV Formation of Postwar Japan. Europian Journal of Cultural Stu-dies, Vol 6, 459.
 • http://cultural-typhoon.com/act/en/ , Kültürel Tayfun İnternet Sitesi, Erişim Tarihi : 29.04.2020
 • https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/grad/ics/index.html , Tokyo Üniversitesi Di-siplinlerarası Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/ja/graduate/313 , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/sites/default/files/2019m_hus_20190918.pdf , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.hus.osaka-u.ac.jp/sites/default/files/2019d_hus.pdf , Osaka Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Doktora Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/syllabuses2020/202/10 , Kyoto Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Ders Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • http://satolab.educ.kyoto-u.ac.jp/?page_id=2 , Kyoto Üniversitesi, Sato Takumi’nin Açık-lamaları, Erişim Tarihi: 26.04.2020
 • https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/ja/ , Kyoto Üniversitesi Kültürlerarası Çalışmalar Lisansüstü Programı İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: 26.04.2020 https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/wp-content/uploads/2020/03/CATS_syllabus 2020.pdf , Kyoto Üniversitesi Kültürlerarası Çalışmalar Lisansüstü Ders Programı, Erişim Tarihi: 26.04.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Hasan TOPAÇOĞLU
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1182-3905
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 14 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
TOPAÇOĞLU, H. (2020). Japon Kültürel Çalışmaları’nın Tarihsel Kökenleri, Kurumsallaşması ve Günümüz Eğitim Programları. TRT Akademi, 5(10), 536-555.

                                                                      16115   16111        16112